Cứ mỗi độ tháng năm về, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cùng với bạn bè quốc tế lại có dịp nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với lòng khâm phục và kính yêu vô hạn.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ ngày đó, đông đảo đồng bào trong nước và bè bạn quốc tế biết đến Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam và biết đến ngày 19-5 là sinh nhật của Người. Năm 1946 là năm kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên.

Cả cuộc đời 79 mùa Xuân, cuộc đời vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản vô cùng quý báu là tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người. Đó chính là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Sinh thời, Bác sống rất giản dị, từ ăn, mặc, ở cho đến mọi sinh hoạt hằng ngày. Ngay khi đã là Chủ tịch nước, Bác luôn nêu tấm gương vô cùng mẫu mực về đạo đức cách mạng.

Có biết bao câu chuyện chân thực và cảm động về tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành biểu tượng văn hóa, đạo đức, văn minh của một vị Chủ tịch nước, một lãnh tụ của Đảng, của nhân dân. Câu chuyện có đồng chí đề nghị Bác bỏ đi chiếc áo vá, nhưng Bác không cho bỏ. Bác nói: “Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy. Đừng bỏ cái phúc ấy đi”. Bác mặc bộ quần áo ka ki đã sờn cổ, sờn tay, xin được thay bộ khác, Bác bảo: “Nếu thi sang thì thua, thi tiết kiệm thì thắng”. Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh của đất nước, của dân không phải thay... Nhớ lại, lúc sinh thời, thường cứ đến tháng 5 sinh nhật, Bác nói với thư ký của Bác bố trí những chuyến công tác xa để Bác tránh chúc tụng, lễ hội. Bác không muốn cái gì riêng cho mình cả, đời Bác hóa thân tất cả vào dân tộc và nhân loại. Cả cuộc đời Bác Hồ kính yêu là cả cuộc đời: “Nâng niu tất cả chỉ quên mình”...

Cuộc sống của Bác giản dị biết bao, tâm hồn vĩ đại biết bao, nhân cách vĩ đại biết chừng nào! Tâm hồn Bác không chỉ lộng gió thời đại, mà còn rất gần gũi yêu thương. Tháng Năm nhớ Bác, nói điều cụ thể trên đây về cuộc sống giản dị, tiết kiệm của Người đứng đầu một đất nước để chúng ta hiểu sâu sắc rằng, bất cứ ai, dù trên cương vị nào, lứa tuổi nào, cũng đều cần phải và đều có thể học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu tự hoàn thiện tư cách, đạo đức của mỗi cá nhân, vừa là yêu cầu đối với toàn xã hội, cảm hóa đến mọi người xung quanh, đến cuộc đời.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng do Người sáng lập đã trải qua 87 năm lịch sử. Người đã vận dụng sáng tạo học thuyết Đảng kiểu mới của Lênin vào thực tiễn xây dựng Đảng, rèn luyện Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính, không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là đội tiên phong của dân tộc và nhân dân lao động. Một trong những ngọn nguồn làm nên sức mạnh của Đảng, của cách mạng Việt Nam, là sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng vì dân mà tồn tại và chiến đấu hy sinh nên nhân dân một lòng tin tưởng vào Đảng, đi theo lý tưởng, mục tiêu mà Đảng đã vạch ra: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ từng chỉ rõ: "Một Ðảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Ðảng hỏng. Một Ðảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Ðảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính"[1]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết bài báo quan trọng “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nhắc nhở toàn Đảng phấn đấu rèn luyện về đạo đức. Vì vậy, muốn Ðảng mạnh, được nhân dân tin tưởng, yêu quý, nhất định chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Ðảng, nhất là việc sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót một cách quyết liệt, dứt điểm.

Noi gương Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Một tấm gương điển hình, một hành động gương mẫu có ý nghĩa hơn gấp trăm lần so với những lời giáo điều, sáo rỗng. Trong lúc này, việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Ðảng, mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với dân là nhân tố hàng đầu nhằm nâng cao sức mạnh của Ðảng, là môi trường để thử thách, rèn luyện và sàng lọc cán bộ, lựa chọn đúng những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng tham gia bộ máy lãnh đạo Ðảng và Nhà nước.

Như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn, mỗi ngày, mỗi người hãy cố gắng làm thêm một việc tốt, có ích cho mình, cho cơ quan, đơn vị, có lợi cho dân, cho nước. Nếu ai cũng làm được như vậy thì chắc chắn sẽ tạo thành một động lực mạnh mẽ, làm chuyển biến nhanh hơn nữa, tích cực hơn nữa mọi mặt của đời sống xã hội. Và nếu làm được như thế, chúng ta tin chắc rằng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhất định sẽ thu được kết quả thiết thực, to lớn hơn khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, coi đó là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Chúng tôi xin kết thúc bài viết bằng hai câu thơ nổi tiếng của Nhà thơ Tố Hữu “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi…”. Lời thơ ấy đã nói lên tình cảm và nguyện ước của mỗi chúng ta. Đó cũng chính là lời nhắn nhủ, nhắc nhở suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta hôm nay phải tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình trong cuộc sống, xứng đáng với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

[1] (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2011, Tập 5, tr 301).

Trung Anh

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam