Ngày 03/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 3 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2024

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 3 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 3 năm 2024.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường và Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên kết nạp 23 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Bùi Thị Linh,

Cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Văn phòng, Trường Sư phạm,

2.      

Nguyễn Thị Lương,

Sinh viên lớp 61A4 Mầm non, Trường Sư phạm,

3.      

Nguyễn Thị Thảo,

Sinh viên lớp 61B1 Quản lý Giáo dục, Trường Sư phạm,

4.      

Hoàng Quỳnh Trang,

Sinh viên lớp 61A3 Tiểu học, Trường Sư phạm,

5.      

Nguyễn Thị Thúy Hằng,

Sinh viên lớp 61A4 Tiểu học, Trường Sư phạm,

6.      

Bùi Thị Thu Huyền,

Sinh viên lớp 61A4 Tiểu học, Trường Sư phạm,

7.      

Trần Thị Diễm Quỳnh,

Sinh viên lớp 61A4 Tiểu học, Trường Sư phạm,

8.      

Vũ Thị Bình,

Sinh viên lớp 61A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

9.      

Hồ Thị Huyền,

Sinh viên lớp 61A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

10.             

Nguyễn Thị Bé Mai,

Sinh viên lớp 61A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

11.             

Nguyễn Thị Thu Thảo,

Sinh viên lớp 61A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

12.             

Nguyễn Thị Khánh Ly,

Sinh viên lớp 61A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

13.             

Đậu Uyên Nhi,

Sinh viên lớp 61A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

14.             

Ngô Phương Thảo,

Sinh viên lớp 61A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

15.             

Nguyễn Thị Quỳnh Giang,

Sinh viên lớp 61A7 Tiểu học, Trường Sư phạm,

16.             

Phan Thị Trang,

Sinh viên lớp 61B1 Kế toán, Trường Kinh tế,

17.             

Nguyễn Thị Hoài An,

Sinh viên lớp 61B5 Kế toán, Trường Kinh tế,

18.             

Lê Thị Thu Trang,

Sinh viên lớp 62K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

19.             

Trần Văn Nhật,

Sinh viên lớp 61K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

20.             

Nguyễn Thị Hồng,

Sinh viên lớp 61K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

21.             

Nguyễn Thị Thanh Mai,

Sinh viên lớp 61B Điều dưỡng, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

22.             

Văn Thị Hiền,

Sinh viên lớp 61B Điều dưỡng, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

23.             

Nguyễn Vinh Quang,

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 10/4/2024 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên và Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên chuyển chính thức cho 38 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Trần Thị Linh Đan,

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

2.      

Chu Thị Ngọc Hà,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

3.      

Ngô Thị Hoa,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

4.      

Trần Thị Thảo Oanh,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

5.      

Hồ Thị Như Quỳnh,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao,Trường Sư phạm,

6.      

Trần Văn Tiến,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

7.      

Hồ Hà Trang,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

8.      

Vũ Hải An,

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

9.      

Ngô Xuân Hiếu, 

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

10.             

Hà Thị Phương Thanh,

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

11.             

Phạm Quỳnh Anh,

Sinh viên lớp 61A3 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm,

12.             

Trần Thị Khánh Linh,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Hóa học, Trường Sư phạm,

13.             

Trần Đình Tuấn,

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Hóa học, Trường Sư phạm,

14.             

Phạm Bá Cương, 

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

15.             

Cầm Thị Ly,

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

16.             

Đặng Thị Nghĩa Quyên,

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

17.             

Nguyễn Thị Kim Ngân, 

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Lịch sử, Trường Sư phạm,

18.             

Chu Hạnh Nguyên,

Sinh viên lớp 60A3 Mầm non, Trường Sư phạm,

19.             

Nguyễn Thị Thanh Ngọc,

Sinh viên lớp 61A4 Mầm non, Trường Sư phạm,

20.             

Nguyễn Đức Anh,

Sinh viên lớp 60B Quản lý giáo dục, Trường Sư phạm,

21.             

Hoàng Thị Hiền Lê,

Cán bộ Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Sư phạm,

22.             

Ngô Tuệ Quyên,

Học viên cao học 31 Giáo dục Tiểu học, Trường Sư phạm,

23.             

Lê Thị Linh Chi,

Sinh viên lớp 60A4 Tiểu học, Trường Sư phạm,

24.             

Phan Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 61A2 Tiểu học, Trường Sư phạm,

25.             

Nguyễn Thị Trà My,

Sinh viên lớp 61A3 Tiểu học, Trường Sư phạm,

26.             

Nguyễn Thị Hương Giang,

Sinh viên lớp 61A4 Tiểu học, Trường Sư phạm,

27.             

Nguyễn Tường Vy,

Sinh viên lớp 61A6 Tiểu học, Trường Sư phạm,

28.             

Trịnh Thị Thanh Tâm,

Sinh viên lớp 61A7 Tiểu học, Trường Sư phạm,

29.             

Hoàng Thị Thanh Tâm,

Sinh viên lớp 63A5 Tiểu học, Trường Sư phạm,

30.             

Dương Thị Trâm Anh,

Sinh viên lớp 61B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

31.             

Lê Đình Quế

Sinh viên lớp K60 Nông Lâm Ngư - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

32.             

Nguyễn Minh Toàn,

Sinh viên lớp K60 Nông Lâm Ngư - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

33.             

Vi Thị Thanh Thúy,

Sinh viên lớp K60 Nông Lâm Ngư - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

34.             

Hà Văn Đạm,

Sinh viên lớp 61B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

35.             

Phan Xuân Hùng,

Sinh viên lớp 61B Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

36.             

Nguyễn Thành Lộc,

Sinh viên lớp 62B1 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

37.             

Cao Thị Hà Trang,

Sinh viên lớp 59K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

38.             

Nguyễn Phi Chiến,

Cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1764-CV/BTGTU, ngày 28/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị và nghiệp vụ cho mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Công văn số 1771-CV/BTGTU, ngày 29/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

- Báo cáo số 459-BC/BTGTU, ngày 29/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 02/2024.

- Báo cáo số 462-BC/BTGTU, ngày 04/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại tháng 02/2024, định hướng tuyên truyền tháng 3/2024.

- Công văn số 1785-CV/BTGTU, ngày 08/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng.

- Công văn số 1793-CV/BTGTU, ngày 12/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phân bố kinh phí giáo dục lý luận chính trị năm 2024.

- Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 13/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Thông báo số 108-TB/BTGTU, ngày 14/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phân công nhiệm vụ lãnh đạo và chuyên viên theo dõi cơ sở năm 2024.

- Kế hoạch số 91-KH/BTGTU, ngày 18/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về điều tra dư luận xã hội về kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

- Công văn số 1802-CV/BTGTU, ngày 18/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin nội bộ về thành tựu đối ngoại Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU, ngày 25/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Công văn số 1767-CV/BTGTU, ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phối hợp chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 177-BC/BTCTU, ngày 11/3/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chương trình số 10-CTr/BTCTU, ngày 12/03/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chương trình công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2024.

- Quyết định số 1099-QĐ/BTCTU, ngày 13/3/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đổi tên phòng chuyên môn và bổ nhiệm cán bộ.

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Thông báo số 35-TB/BNCTU, ngày 13/3/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về phân công công tác trong lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 16/02/2024 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

- Chương trình hành động số 78-CTr/TU, ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Báo cáo số 413-BC/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia năm 2023.

- Kế hoạch số 228-KH/TU, ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

- Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 12/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An về công tác của Ban Chỉ đạo năm 2024.

- Quyết định số 05-QĐ/BCĐ, ngày 12/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An về kiện toàn nhóm chuyên gia, tổ thư ký và cộng tác viên.

- Công văn số 2555-CV/TU, ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Kế hoạch số 234-KH/TU, ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 68-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới và Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

IV. XEM XÉT, CHO Ý KIẾN, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe Ban Giám hiệu Nhà trường báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm, báo chí và mạng xã hội phản ánh liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với đồng chí Nguyễn Như An, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất kết quả kiểm tra, xác minh để Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo bằng văn bản cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cơ quan báo chí và các tập thể, cá nhân có liên quan được biết.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe báo cáo kết quả giải quyết Đơn đề nghị của đồng chí Lường Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ngày 22/1/2024. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất nội dung trả lời Đơn đề nghị của đồng chí Lường Hồng Phong.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất tiếp tục xem xét, giải quyết các nội dung trong Đơn kiến nghị của đồng chí Hà Văn Ba, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Chuyên viên chính Phòng Tổ chức Cán bộ, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ngày 30/01/2024 và gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ngày 29/3/2024.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chủ trương để Chi bộ Khoa Toán học thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo Tờ trình ngày 30/01/2024. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đồng ý với phương án nhân sự: Giới thiệu đồng chí Dương Xuân Giáp, Phó Trưởng Khoa Toán học, để bầu vào Ban Chấp hành chi bộ và bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ Khoa Toán học nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Toán học lãnh đạo công tác bầu cử đúng quy định hiện hành và thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán năm 2023 của Trường Đại học Vinh theo Công văn số 269/ĐHV-KHTC, ngày 14/3/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Đề án tổ chức lại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh theo Tờ trình số 22/TTr-ĐHV, ngày 18/3/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến một số chủ trương về công tác cán bộ theo Tờ trình số 26/TTr-ĐHV, ngày 01/4/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Dự án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; thống nhất định kỳ tổ chức hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với các vị có liên quan tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường rà soát những chủ trương về công tác tổ chức và cán bộ còn tồn đọng; các tiêu chuẩn, điều kiện được cụ thể hóa trong các quy định, quy chế của Nhà trường đã ban hành cao hơn quy định chung của cấp có thẩm quyền hoặc những nội dung còn có quan điểm, ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai thực hiện.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường và viên chức, người lao động đối với Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh để sớm ban hành.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Tập thể lãnh đạo Trường xem xét, quyết định theo Công văn số 471-CV/BCSĐ, ngày 03/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2562-CV/TU, ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

12. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng Đề án sáp nhập Khoa Giáo dục thể chất vào Trường Sư phạm theo Thông báo số 52-TB/ĐU, ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Nghị quyết số 08/NQ-HĐT, ngày 19/7/2021 của Hội đồng Trường về việc thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh.

13. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường cử 2 cấp ủy viên, viên chức quản lý đi tham dự Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024 theo theo Công văn số 365/ĐHV-TCCB, ngày 02/4/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường), gồm:

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, UVBCH Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, UVBCH Đảng bộ Trường, Trưởng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

14. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường cho phép đồng chí Phùng Quang Dương, Trưởng Văn phòng đại diện Trường Đại học Vinh tại tỉnh Thanh Hóa, đi tham quan du lịch tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Thái Lan từ ngày 06/4/2024 đến ngày 10/4/2024 theo Công văn số 366/ĐHV-TCCB, ngày 02/4/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 NĂM 2024

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 154 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024), 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Chỉ đạo Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp Trường năm học 2023 - 2024. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 theo Kế hoạch số 228-KH/TU, ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tiếp tục khắc phục các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên và kiểm điểm, tự phê bình năm 2023. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định, đề án… của Đảng ủy và Nhà trường; thực hiện các chủ trương, quy trình về công tác tổ chức và cán bộ. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường làm việc với Đảng ủy bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường.

3. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 theo Kế hoạch số 231-KH/TU, ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học vùng của khu vực Bắc Trung Bộ theo nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.