Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã diễn biến phức tạp, bùng phát ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng. Là trường đại học lớn của khu vực Bắc Trung Bộ với 1.048 cán bộ, viên chức và hơn 36.000 học sinh, sinh viên, học viên, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh đã đề ra nhiều chủ trương và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần biến thách thức, khó khăn thành cơ hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học.

Trước hết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phòng, chống dịch bệnh

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chỉ thị, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: phải chống cả 2 loại virus, một là virus corona và một loại virus nữa là "virus trì trệ", không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động. Biện pháp phải mạnh, chủ trương cụ thể, vào cuộc đồng bộ để làm tốt việc đẩy lùi, chặn đứng đại dịch, áp dụng mọi biện pháp, mọi sáng kiến bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường, đồng thời quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với tinh thần biến "nguy" thành "cơ", Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành Công văn số 544-CV/ĐU ngày 03/2/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra và Chỉ thị số 09-CT/ĐU ngày 16/2/2020 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành hàng chục văn bản các loại để cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên vào thực tiễn của Nhà trường như: Công văn số 65/ĐHV-YT ngày 31/1/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na; Quyết định số 184/QĐ-ĐHV ngày 03/2/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Thông báo số 07/TB-ĐHV ngày 03/2/2020 về kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban Giám hiệu triển khai các hoạt động và giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Thông báo số 08/TB-ĐHV ngày 03/2/2020 về việc khai báo y tế đối với học sinh, sinh viên nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Thông báo số 09/TB-ĐHV ngày 03/2/2020 về kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Kế hoạch số 08/KH-ĐHV ngày 04/2/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Hướng dẫn số 02/HD-ĐHV ngày 04/2/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra; Thông báo số 11/TB-ĐHV ngày 05/2/2020 về việc tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Hướng dẫn số 03/HD-ĐHV ngày 19/2/2020 về dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo; Công văn số 109/ĐHV-ĐT ngày 19/2/2020 về triển khai dạy và học trực tuyến; Thông báo số 42/TB-ĐHV ngày 13/3/2020 về thời gian học sinh, sinh viên, học viên trở lại học tập; Công văn số 176/ĐHV-HCTH ngày 07/3/2020 về tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 177/ĐHV-HCTH ngày 09/3/2020 về tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, chuyển hình thức dạy học; Công văn số 215/ĐHV-HCTH ngày 17/3/2020 về tổ chức học tập, làm việc trong điều kiện phòng, chống COVID-19; Công văn số 262/ĐHV-HCTH ngày 27/3/2020 về việc chuyển hình thức dạy học, tổ chức khai báo sức khỏe tự nguyện và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 267/ĐHV-ĐT ngày 27/3/2020 về hướng dẫn dạy học và đánh giá kết quả học tập trực tuyến…

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh

Nhà trường đã thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên về tình hình dịch bệnh, kế hoạch hoạt động và giải pháp phòng, chống dịch bệnh qua website, hệ thống văn phòng điện tử iOffice, mạng xã hội facebook, zalo. Các nội dung được tập trung thông tin, tuyên truyền là tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường ứng phó với dịch bệnh. Tần suất đưa tin, tuyên truyền được thực hiện nhanh (ngay lập tức sau khi mỗi văn bản được ban hành) và nhiều (bằng nhiều hình thức thông tin). Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy Trường, tổ chức đoàn thể các cấp, Ban Biên tập website Trường, Bộ phận Truyền thông của Nhà trường đã cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm cán bộ, đảng viên và người học có nhận thức đúng đắn để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh đông xuân mà không tạo ra sự hoang mang, lo lắng trong dư luận Nhà trường và xã hội.

Công tác đấu tranh, phản bác, xử lý việc đưa thông tin sai về dịch bệnh cũng được chú trọng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bộ phận Truyền thông, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường đã thường xuyên, liên tục theo dõi phản ứng của cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, học viên qua mạng xã hội facebook, zalo để kịp thời đấu tranh, phản bác, xử lý những phát ngôn sai lệch về dịch bệnh. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và người học toàn Trường đều nhận thức rõ về tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm khi dịch bệnh lây lan; bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ, các bộ, ngành, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Nhà trường; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đồng thời, vẫn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Thứ ba, triển khai nhiều biện pháp để học tập, làm việc trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh

Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, xin ý kiến tham mưu chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Nghệ An để triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn tại các khu vực trong Trường; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan Nhà trường xanh - sạch - đẹp; các phòng học, phòng làm việc được thông thoáng tự nhiên. Xây dựng các phương án xử lý khi có các tình huống phức tạp xảy ra. Thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch tại các Nhà ăn của Trường; kiểm soát chặt chẽ người ra vào Trường và khu ký túc xá sinh viên. Tạm dừng và tiếp tục hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Tùy vào diễn biến dịch bệnh ở từng giai đoạn, Nhà trường đã luân phiên kết hợp giữa đào tạo trực tuyến với đào tạo tập trung để đảm bảo chương trình cho tất cả các bậc học, loại hình đào tạo. Đối với các lớp học lý thuyết: Mỗi giảng viên, giáo viên chuẩn bị bài giảng, sử dụng hệ thống e-Learning của Nhà trường và kết hợp phần mềm hỗ trợ Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts. Free Conference Call… để thực hiện việc giảng dạy theo thời khóa biểu đã được phân công. Nội dung giảng dạy phải đảm bảo đủ khối lượng của học phần, môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo; học sinh, sinh viên và học viên được đánh giá kết quả học tập phải tham gia học online ít nhất 80% thời gian theo quy định; có lưu minh chứng giảng dạy và học tập. Đối với các lớp, tiết học thực hành: Nhà trường giao Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn đề xuất, triển khai hình thức dạy học phù hợp (không dạy trực tiếp) và chỉ đạo giảng viên, giáo viên tổ chức thực hiện. Công tác quản lý lớp học và kiểm tra đánh giá được thực hiện theo các quy định hiện hành. Kỹ thuật quản lý lớp học và điểm danh thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin. Đối với các học phần có thời gian thi giữa kỳ trùng với thời gian học online thì Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng đề xuất phương án đánh giá giữa kỳ phù hợp với tình hình, đáp ứng nội dung chương trình cần thiết. Nhà trường yêu cầu các khoa, viện, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức dạy và học trực tuyến, góp phần để hoàn thành kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020; có thể hướng dẫn lý thuyết các bước thực hành và yêu cầu học sinh, sinh viên, học viên thực hành một phần ở nhà, gửi ảnh chụp, link video thực hành lên hệ thống. Trong thời gian dạy - học trực tuyến, học sinh, sinh viên và học viên không phải đến Trường nhưng phải tuân thủ việc hạn chế đi lại, tiếp xúc chỗ đông người theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của Nhà trường.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể hạn chế tổ chức hội họp, tập trung đông người; hạn chế tối đa kế hoạch làm việc, đón khách nếu không thực sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường. Nhà trường đã tăng cường tổ chức hội nghị, họp theo hình thức trực tuyến; đồng thời thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch trước, trong và sau mỗi hoạt động.

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc đã vận động cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường thực hiện nghiêm tục việc đeo khẩu trang thường xuyên tại các nơi tập trung đông người (lớp học, sân trường, nhà ăn, nhà thi đấu thể thao, sân vận động...), kết hợp với các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, dụng cụ và rửa tay bằng xà phòng. Đồng thời, thực hiện nghiêm và trung thực trong việc khai báo y tế toàn dân qua Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế của Bộ Y tế trên ứng dụng NCOVI theo địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD; khai báo y tế qua Hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế của Nhà trường; tuyên truyền học sinh, sinh viên, học viên ở lại nơi thường trú, tạm trú, không di chuyển, đi lại, thực hiện việc khai báo việc đi - về từ vùng có dịch, khai báo về việc tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch.

Thứ tư, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực và ý nghĩa để chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường đã phối hợp in, treo nhiều băng rôn, phướn, standee tại các khu vực làm việc, học tập của Nhà trường; tuyên truyền các tin, bài, video clip, poster, infographic, khung avatar; sản xuất clip truyền thông… có nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát 15.000 khẩu trang miễn phí, 500 lọ dung dịch sát khuẩn; thành lập đội hỗ trợ phản ứng nhanh; tổ chức Ngày chủ nhật xanh vệ sinh môi trường phòng dịch; làm 5 điểm rửa tay sát khuẩn với lọ xịt khô; vận động đoàn viên, hội viên đeo khẩu trang, khai báo y tế kịp thời…

Bên cạnh đó, Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường đã tổ chức các cuộc thi rèn luyện sức cho cho đoàn viên, thanh niên; thi cổ động chống dịch bằng các hình thức nhảy, văn nghệ online; thi thuyết trình bằng tiếng Anh online speak up với chủ đề môi trường và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức cuộc thi 14 Day Challenge để phát động phong trào chạy bộ của sinh viên và gây quỹ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trường Thực hành Sư phạm đã tổ chức cuộc thi online Tuyên truyền viên Chung tay phòng chống đại dịch COVID-19.

Thứ năm, phát động cán bộ, viên chức ủng hộ kinh phí và hỗ trợ cơ sở vật chất phòng, chống dịch bệnh

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tăng thêm nguồn lực để tạo sức mạnh tổng hợp, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân; hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công đoàn Trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần "ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 vừa là tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, vừa là bảo vệ chính bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị mình", ngày 27/3/2020, cán bộ, viên chức toàn Trường đã thống nhất ủng hộ mỗi người một ngày lương cơ bản để hỗ trợ các cấp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, viên chức và người học của Trường đã ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp cho Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng các hình thức: qua tài khoản ngân hàng; bằng tiền mặt; qua tin nhắn gửi đến tổng đài 1407.

Để chia sẻ khó khăn với đất nước, đồng hành với Chính phủ, nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường đã trích kinh phí gần 100 triệu đồng để giao cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Hoá học (Viện Sư phạm Tự nhiên) và ngành Công nghệ thực phẩm (Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường), mua nguyên liệu, vật dụng để sản xuất gần 3.000 lọ dung dịch rửa tay kháng khuẩn phát miễn phí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân có nhu cầu sử dụng. Dung dịch rửa tay kháng khuẩn được sản xuất với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên; quá trình nghiên cứu, sản xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn thực hiện khép kín trong phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Vinh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ và trực tiếp tham gia công tác huy động, trưng dụng ký túc xá của các cơ sở giáo dục đại học để làm khu cách ly tập trung, từ 10/2/2020, Nhà trường đã bàn giao cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt 1) và từ ngày 29/3/2020 bàn giao Làng Sinh viên tại Cơ sở II (đợt 2) với khoảng 2.000 chỗ để tỉnh Nghệ An tiếp nhận công dân đến cách ly, theo dõi sức khỏe.

Có thể nói, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh luôn xác định công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, hướng dẫn của sở, ngành chuyên môn. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đồng thời, vẫn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, các đơn vị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Tính đến ngày 27/3/2020, toàn Đảng bộ đã có 47/50 đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 94%. Các hoạt động giảng dạy, học tập, làm việc tiếp tục được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; đóng góp thiết thực, hiệu quả cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

 

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của Trường Đại học Vinh trong phòng, chống đại dịch COVID-19:

 

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường họp và thống nhất ban hành Chỉ thị số 09-CT/ĐU ngày 16/2/2020 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

 

 

 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu động viên

đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19,

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

 

Họp trực tuyến với cán bộ chủ chốt của các đơn vị để triển khai hoạt động chuyên môn

 

 

 

Sinh hoạt các chi đoàn, chi hội bằng hình thức trực tuyến với nhiều cách làm hay, hình thức mới, phát huy hiệu quả

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều giảng viên sử dụng phần mềm Zoom Meeting Cloud để dạy học trực tuyến cho sinh viên, học viên

 

 

 

PGS.TS. Cao Cự Giác, Giảng viên Viện Sư phạm Tự nhiên, tham gia dạy học trực tuyến trên truyền hình Nghệ An

cho học sinh trung học phổ thông 

 

 

 

 

 

 

Công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh cho các ngành học bằng hình thức trực tuyến được đẩy mạnh

 

 

 

Giáo viên Trường Thực hành Sư phạm tập huấn, trao đổi về hình thức dạy học trực tuyến

 

 

 

TS. Phạm Thị Bình, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường, phát động cán bộ, viên chức và người lao động

mỗi người trích một ngày lương cơ bản để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 các cấp

 

 

 

Nhà trường đã trích kinh phí gần 100 triệu đồng để giao cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Sư phạm Hoá học

(Viện Sư phạm Tự nhiên) và ngành Công nghệ thực phẩm (Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường), mua nguyên liệu, vật dụng

để sản xuất gần 3.000 lọ dung dịch rửa tay kháng khuẩn phát miễn phí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản xuất và tặng gần 3.000 lọ dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, học sinh, sinh viên và người dân

 

 

 

Phát gần 15.000 khẩu trang miễn phí cho cán bộ, học sinh, sinh viên và người dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chấp hành nghiêm việc rửa tay khô bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào khu vực học tập, làm việc, hội họp

 

 

 

Đoàn trường tổ chức Ngày chủ nhật xanh đảm bảo khuôn viên Nhà trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn trường, Hội sinh viên Trường in, treo nhiều băng rôn, phướn, standee... có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

tại các khu vực làm việc, học tập của Nhà trường

 

 

 

Đoàn trường phát động Cuộc thi Nét đẹp sinh viên trực tuyến để nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên, thanh niên toàn Trường

 

 

 

Đoàn trường, Hội sinh viên Trường vận động 100% đoàn viên, hội viên tiến hành khai báo y tế trực tuyến

 

 

 

Hội Sinh viên Trường phát động cuộc thi đường chạy “14-DAY CHALLENGE” với mục đích giúp hội viên rèn luyện thể thao, nâng cao thể lực; đồng thời mỗi km hội viên chạy

tương ứng với số tiền 1.000 đồng để Ban Tổ chức cùng Nhà tài trợ đóng góp vào Quỹ ủng hộ Phòng, chống đại dịch COVID-19 cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Thực hành Sư phạm tổ chức cuộc thi  online tuyên truyền viên Chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làng sinh viên và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Cơ sở II với khoảng 2.000 chỗ

để tỉnh Nghệ An tiếp nhận công dân đến cách ly, theo dõi sức khỏe

 

 

Bài: Nguyễn Quang Tuấn,

Ảnh: tổng hợp