Ban Biên tập website Trường trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, tại Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh và đón nhận các phần thưởng cao quý.

 

 

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 60,

kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh và đón nhận các phần thưởng cao quý

 

 

Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế!

Thưa các thầy giáo, cô giáo, sinh viên và học viên Trường Đại học Vinh thân mến!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến tham dự Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận các phần thưởng cao quý của Trường Đại học Vinh. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi tới tập thể nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức và toàn thể học sinh, sinh viên của Nhà trường qua các thời kỳ cùng toàn thể các quý vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các quý vị khách quý!

Trường Đại học Vinh, tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Vinh, ra đời trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là trường đại học đầu tiên của Trung ương đóng tại địa phương. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò của Nhà trường luôn giữ vững sự đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng Trường trở thành một trong ba trường đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam; là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Với hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 63 giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, 276 tiến sĩ, 514 thạc sĩ và gần 40.000 học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, Trường Đại học Vinh đã xác lập được vị thế là cơ sở đào tạo sư phạm chủ chốt và có uy tín, cung cấp hàng chục nghìn giáo viên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp “trồng người” của đất nước.  Đây cũng là trường đại học đầu tiên trong cả nước thực hiện chuyển đổi mô hình từ trường đại học đơn ngành thành trường đại học đa ngành. Những năm gần đây, Nhà trường là đơn vị đi đầu trong đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN; 10 năm liên là đơn vị xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo; nằm trong tốp 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, tạo nền tảng vững chắc để đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng là “Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô viết”; ngôi trường trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, có vị trí địa chiến lược quan trọng của đất nước, gắn với trục Bắc - Nam và định hướng phát triển hành lang Đông - Tây.

Với những đóng góp quan trọng của thầy và trò Trường Đại học Vinh qua các thế hệ và các thời kỳ phát triển, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Nhà trường danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, 2 lần được nhận Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý; 3 lần được nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hôm nay, chúng ta hội tụ về đây cùng ôn lại truyền thống quý báu và chia vui cùng các thế hệ thầy và trò Nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) và Cờ thi đua của Chính phủ. Điều này tiếp tục khẳng định sự ghi nhận, quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với sự phát triển của Trường trong những năm qua.

Thưa các đồng chí và các em sinh viên thân mến!

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa cùng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, giáo dục và đào tạo nói riêng. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và trình độ phát triển khoa học công nghệ sẽ quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy hệ thống giáo dục đại học trong nước phát triển và hội nhập quốc tế. Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (năm 2018) và Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua là khung pháp lý rất quan trọng để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và giáo dục đại học, trong đó có Trường Đại học Vinh theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Với vị thế và vai trò quan trọng của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trong bối cảnh mới hiện nay, tôi trân trọng đề nghị:

Các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa, cần tập trung đầu tư ưu tiên các nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển Trường Đại học Vinh và các trường đại học đóng trên địa bàn thành tổ hợp Đại học trọng điểm của khu vực, có đủ tiềm lực để đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức, công nghệ phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, góp phần đưa thành phố Vinh và Nghệ An thực sự trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 và kết luận 55 của Bộ Chính trị.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ quản, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo để Trường Đại học Vinh xây dựng mô hình phát triển theo tinh thần của Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn Nhà trường; tiếp tục hỗ trợ để Trường Đại học Vinh phát huy truyền thống đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong môi trường đại học đa ngành, góp phần thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các chủ trương của Đảng và nghị quyết của Quốc hội.

Về phía Nhà trường, bước vào năm học 2019 - 2020, tôi đề nghị Nhà trường, các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cần cụ thể hoá thông điệp trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới vào các hoạt động của Nhà trường. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhà trường cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết liệt và kiên trì tổ chức thực hiện, đồng thời tích cực triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung để tạo sự đột phá mọi mặt trong tự chủ đại học; xây dựng mô hình phát triển phù hợp để phát huy vai trò đầu tàu của hệ thống giáo dục đại học tỉnh Nghệ An và khu vực, đáp ứng yêu cầu hội nhập với giáo dục đại học quốc tế. Hoàn thiện mô hình quản trị đại học và cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình phù hợp với hướng tăng cường mức độ tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính. Xây dựng và thực hiện các giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ, đời sống của cán bộ, viên chức của Nhà trường. Phát huy tối đa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, thu hút tốt hơn các nguồn lực của xã hội. Đồng thời sử dụng hiệu quả hơn kinh phí của Nhà nước, mở rộng các hoạt động dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn kết với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế để nâng cao năng lực tài chính của Nhà trường và phát triển bền vững của xã hội.

Nhà trường cần thường xuyên quan tâm cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới để người học luôn được tiếp cận và làm chủ tri thức mới, có các kỹ năng làm việc toàn cầu, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong mỗi sinh viên. Trường Đại học Vinh phải thực sự trở thành một trung tâm đổi mới và sáng tạo có uy tín của khu vực và của cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác, trao đổi về đào tạo và nghiên cứu. Thực hiện tốt sứ mạng là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng và đầy tự hào của Trường Đại học Vinh, luôn phấn đấu, rèn luyện, trau dồi các tri thức, kỹ năng cần thiết trong bối cảnh tăng cường hội nhập quốc tế của đất nước và sự bùng nổ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời luôn mẫu mực trong công tác và lối sống, xứng đáng với danh hiệu mà xã hội trân trọng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo".

Các em sinh viên khóa 60 thân mến!

Vinh dự trở thành sinh viên là niềm mơ ước của hàng vạn bạn trẻ trong mỗi kỳ tuyển sinh. Tôi chia sẻ niềm vui và xin chúc mừng các tân sinh viên khóa 60 của Trường Đại học Vinh. Trước khi bước chân vào ngôi trường này, chắc chắn các em sẽ mang theo bao ước mơ, hoài bão của bản thân và niềm tin, hy vọng của gia đình, các em luôn mong muốn có việc làm tốt sau khi ra Trường. Tôi hy vọng và chúc các em không chỉ học tập và rèn luyện tốt để có việc làm tốt sau khi ra Trường mà còn có thể khởi nghiệp thành công để tạo nên nhiều việc làm mới cho xã hội và đất nước. Chính các em là người quyết định cho tương lai của mình, nắm trong tay vận mệnh của bản thân và của đất nước, vượt qua mọi thách thức, khó khăn để đổi mới sáng tạo và thành công. Mỗi một thành công của các em đạt được, chính là các em đã chinh phục được một ngọn núi cao. Nhưng không phải các em trèo lên đỉnh núi cao để đất nước nhìn thấy các em mà chính là để các em nhìn thấy thế giới, nhìn thấy đất nước và Tổ quốc mình. Vì vậy, ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường các em phải nhận thức trách nhiệm của mình đối với bản thân, đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Có danh nhân đã nói rằng: Năm tháng sẽ trôi qua không để lại một dấu vết nào đối với những ai không biết nhìn về tương lai bằng bộ óc thông minh và khổ luyện của mình. Nhưng hạnh phúc sẽ đến với những người khéo sử dụng thời gian như con kiến biết tha lâu đầy tổ và như cái cây mỗi năm lại dày lên một vòng thân gỗ. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng các em sẽ tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước, xứng đáng với truyền thống mái trường Anh hùng trong thời kỳ đổi mới trên quê hương xứ Nghệ anh hùng và miền Trung anh hùng.

          Trong năm học này, Trường Đại học Vinh cũng tiếp nhận lưu học sinh quốc tế đến từ các quốc gia Lào, Thái Lan, Liberia, Cameroon... Tôi chúc các em sớm hòa nhập với môi trường học tập và cuộc sống tại Việt Nam, đóng vai trò sứ giả, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc chúng ta.

Thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên thân mến!

Tròn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh đã trưởng thành về mọi mặt, góp phần to lớn, có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường là dịp để các thế hệ cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường ôn lại truyền thống vẻ vang; trân trọng, tự hào với những thành tựu đã đạt được.

Tôi tin tưởng rằng, trong chặng đường sắp tới, Trường Đại học Vinh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đạt được nhiều thành tựu và đóng góp to lớn hơn nữa cho ngành giáo dục và đào tạo cũng như cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; mãi mãi xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xin chúc các quý vị đại biểu, các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức và toàn thể các em học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

(*) Đầu đề là của Ban Biên tập website Trường.

 

          Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, tại Trường Đại học Vinh:

 

 

 

 

 

 

 GS.TS. Vương Đình Huệ trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Vinh

 

 

GS.TS. Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành, Quân khu 4 và các địa phương tham dự lễ  

 

 

GS.TS. Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Vinh

 

 

GS.TS. Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Vinh

 

 

GS.TS. Vương Đình Huệ trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Vinh

 

 

GS.TS. Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng khóa đào tạo thứ 60 của Trường Đại học Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS.TS. Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, viên chức Nhà trường

 

 

 

Ảnh: Quang Tuấn tổng hợp