ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                              *                                          Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2022

                   Số 191-CV/ĐU

      Lịch học lớp đối tượng kết nạp Đảng

 

 

              Kính gửi:  Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đoàn thể

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng là viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường.

Thời gian: 5 ngày, bắt đầu từ sáng thứ Bảy, ngày 23/4/2022.

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Trình tự lễ khai mạc:

+ Nếu thời tiết không mưa thì 07h00 sáng thứ Bảy, ngày 23/4/2022, các học viên có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để làm lễ dâng hoa. Yêu cầu các học viên đeo phù hiệu và mặc trang phục theo quy định (nam: quần tối màu, áo sơ mi, thắt cà vạt; nữ: áo dài).

+ Nếu thời tiết có mưa thì 07h30 sáng thứ Bảy, ngày 23/4/2022, các học viên tập trung tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh để dự lễ khai mạc và học bài thứ nhất.

 

LỊCH LÊN LỚP CỤ THỂ NHƯ SAU

 

TT

Giờ học

Ngày học

Bài giảng, giảng viên

07h30-11h00

Thứ Bảy

23/4/2022

Bài giảng: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Trung

19h30-22h00

Thứ Bảy

23/4/2022

Bài giảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giảng viên: TS. Bùi Thị Cần

07h30-11h00

Chủ nhật

24/4/2022

Bài giảng: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hồng Soa

14h00-17h00

Chủ nhật

24/4/2022

Bài giảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Giảng viên: TS. Vũ Thị Phương Lê

19h30-21h45

Chủ nhật

24/4/2022

Bài giảng: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Chương

21h45-22h00

Chủ nhật

24/4/2022

Hướng dẫn làm bài thu hoạch

Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 27/4/2022: Học viên xêmina, thảo luận, làm bài thu hoạch

 

Nhận được công văn này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường thông báo cho các quần chúng đã được duyệt tham dự lớp học đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đối với học viên thuộc đối tượng F0 (nhiễm COVID-19) phải thông báo cho Ban Tổ chức (đồng chí Đào Việt Hồng, Chuyên viên Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể qua số điện thoại di động 0914372508) và tham gia lớp học bằng hình thức trực tuyến (đường link lớp học sẽ được Ban Tổ chức gửi riêng).

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Như kính gửi,                                                                       BÍ THƯ

  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An,

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.                                    

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Ngọc Hiền