ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2022

                  Số 136-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tại phiên làm việc

với Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường

về chương trình công tác năm học 2022 - 2023

-----

 

Ngày 21/10/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022; cho ý kiến về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023. Cùng dự phiên làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản trị và Đầu tư; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; Ban Quản lý Cơ sở II; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Nội trú.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đoàn trường, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường báo cáo và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhất trí với các báo cáo của Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

- Năm học 2021 - 2022 là năm học diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển", vì vậy, Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường đã chú trọng phát huy các hoạt động thực tiễn, đổi mới hình thức tuyên truyền.

- Tuổi trẻ Nhà trường đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) bằng nhiều hoạt động, công trình thanh niên thiết thực. 

- Công tác giáo dục đoàn viên, hội viên được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, tận dụng hiệu quả các ưu thế của công nghệ thông tin và mạng xã hội, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Đoàn Trường Đại học Vinh đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Công tác thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp tục được Đoàn - Hội các cấp tổ chức một cách chủ động và thiết thực, nhất là các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên Nhà trường.

- Các phong trào thanh niên, sinh viên, các chương trình đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, hội viên đã được Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường triển khai sâu rộng, có một số mô hình, cách làm mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đánh giá cao kết quả công tác của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường đạt được trong năm học 2021 - 2022. Mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 nhưng tổ chức Đoàn - Hội các cấp đã nhanh chóng thích ứng, áp dụng chuyển đổi số phù hợp trong quá trình tổ chức hoạt động, nỗ lực đạt được các chỉ tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trên từng lĩnh vực công tác. Tuổi trẻ Nhà trường vinh dự có đội tuyển sinh viên lọt vào Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên nông thôn.

Tuy nhiên, trong năm học 2021 - 2022, hoạt động của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như sau:

- Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận cho đoàn viên, hội viên có lúc chưa kịp thời; chưa phát huy được tính phản biện, sự tham gia tích cực của sinh viên trong tổ chức thực hiện một số chủ trương, hoạt động của Nhà trường.

- Chưa có nhiều hoạt động chuyên môn ở các đoàn Trường thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chi hội chưa được quan tâm đúng mức và chưa được cải thiện.

- Chưa đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ đoàn viên, sinh viên, lưu học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ.

- Sự phối hợp, kết nối của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong một số hoạt động với các đơn vị đào tạo và đơn vị chức năng trong Nhà trường có lúc, có nơi còn hạn chế.

- Một bộ phận đoàn viên, thanh niên, sinh viên chưa chịu khó học tập, chưa chủ động trong việc tích lũy kiến thức chuyên môn, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng.

2. Định hướng chương trình công tác năm học 2022 - 2023 của Đoàn Trường và Hội Sinh viên Trường

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cơ bản đồng ý với chương trình công tác của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường trong năm học 2022 - 2023 và lưu ý các nội dung trọng tâm sau đây:

- Năm học 2022 - 2023 là năm học diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, vì vậy, Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường cần quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đại hội Đoàn và trách nhiệm của người cán bộ Đoàn. Khẩn trương tổ chức lại các cơ sở Đoàn, thành lập các chi đoàn khoá 63, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các chi đoàn năm học 2022 - 2023 đúng nguyên tắc và Điều lệ Đoàn. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Phát động đảng viên trẻ, đoàn viên, sinh viên tham gia hiến kế xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn, hội, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường với hình thức phù hợp; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; phối hợp tốt với các đơn vị trong toàn Trường để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên, nhất là trên truyền thông và mạng xã hội.

- Các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác các nguồn lực để tăng cường các hoạt động hợp tác, tập huấn, bồi dưỡng, cấp vốn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tạo điều kiện cho sinh viên và lưu học sinh tham gia các cuộc thi, các hoạt động chuyên môn, học thuật cùng với sinh viên cả nước…

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cần nghiên cứu đề xuất các mô hình, đề án, cách thức triển khai các hoạt động với sự đổi mới, đột phá, thích ứng và bám sát chủ trương, định hướng của Nhà trường. Tăng cường đối thoại với đoàn viên, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động phối, kết hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên với các đơn vị trong và ngoài Trường. Chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên thực hiện tốt phương thức đào tạo theo nhóm ngành, chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; xây dựng các phẩm chất, năng lực theo Chuẩn đầu ra của sinh viên; rèn luyện nếp sống văn hóa, phát triển văn hóa đọc, phong trào tự học của sinh viên; tập huấn, bồi dưỡng, phát triển các kỹ năng mềm, năng lực hội nhập cho sinh viên.

- Phát động đội ngũ đoàn viên là cán bộ trẻ tích cực tham gia phong trào đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý để định hướng cho sinh viên, quan tâm hơn đến đời sống của sinh viên, giúp sinh viên phát triển toàn diện.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường để xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm hướng đến phong trào khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, đề xuất đầu tư cho các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Tìm kiếm, khai thác các nguồn lực, hỗ trợ sinh viên tiếp tục tham gia các giải thưởng, cuộc thi lớn như: Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh niên, Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học…

- Xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chất lượng hoạt động của đoàn trường thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn, liên chi hội. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội, tham gia xây dựng Đảng, tăng cường bồi dưỡng đoàn viên, sinh viên sau khi kết nạp Đảng.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường trong báo cáo tại phiên làm việc. Giao Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường. Các hoạt động phải đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, linh hoạt trong phương thức tổ chức, không chồng chéo các hoạt động của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quan tâm, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm học 2022 - 2023, tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2026.

- Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên về việc khai thác, sử dụng các công cụ, phần mềm có tính phí để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đoàn - Hội; tạo điều kiện tham gia các chương trình chuyển đổi số trong Nhà trường.

- Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác các nguồn lực để tăng cường các hoạt động hợp tác, tập huấn, bồi dưỡng, cấp vốn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, lưu học sinh tham gia các cuộc thi, sự kiện, các hoạt động chuyên môn, học thuật cùng với sinh viên trong và ngoài nước.

Trên đây là kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về chương trình công tác năm học 2022 - 2023. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan.

 

Nơi nhận:                                                       

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh đoàn Nghệ An,

- Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An,

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường,

- Các Ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường

                        - Đoàn thể.

 

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Ngọc Hiền