1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023

Đại hội Đảng các cấp

Kế hoạch tổ chức Đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015-2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 và đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015-2020
00:00 04/11/2014
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 11-TT/TU ngày...
Hướng dẫn nội dung đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015-2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018
00:00 04/11/2014
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và các ban Đảng Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường hướng dẫn nội dung đại hội các đảng bộ bộ...
Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng bộ các cấp
00:00 26/09/2014
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày...
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
00:00 06/11/2013
Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện...
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI
00:00 05/08/2013
Thực hiện Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW ngày 15/5/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển...
Hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
00:00 08/03/2013
Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn...
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
00:00 15/10/2012
Chiều ngày 15/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bế mạc sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú...
Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
00:00 02/10/2012
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 1/10/2012, Ban Chấp hành Trung ương bắt đầu họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến:...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.