ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             

                           *                                       TP. Vinh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

                 Số 137-TB/ĐU

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI

-----

 

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị để tổng kết hoạt động công tác quý I năm 2019 và triển khai chương trình công tác quý II năm 2019.

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng các Ban của Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác quý I năm 2019. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thông qua Đề án bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Định hướng nhân sự để thực hiện quy trình bổ sung: từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được phê duyệt và theo đúng Đề án nhân sự đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thông qua.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và đồng ý chủ trương để Công đoàn Trường thực hiện quy trình bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành, 01 Ủy viên Ban Thường vụ và 01 Phó Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng Đề án nhân sự đã được Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý để PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh, sinh ngày 21/12/1959, Trưởng bộ môn Văn học, Viện Sư phạm Xã hội, chuyển công tác đến Trường Đại học Sài Gòn vì lý do gia đình đã chuyển vào cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng cho một số đơn vị hiện đang do Phó Trưởng đơn vị phụ trách hoặc đang được giao quyền Trưởng đơn vị. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường làm việc với chi ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và đồng ý sáp nhập 3 chi bộ cán bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên gồm: Chi bộ cán bộ ngành Vật lý, Chi bộ cán bộ ngành Hóa học, Chi bộ cán bộ ngành Sinh học thành 1 chi bộ cán bộ với tên gọi là Chi bộ cán bộ Ngành Lý - Hóa - Sinh.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị chuyên đề vào quý II năm 2019 để đánh giá việc thực hiện Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh giai đoạn 1 và định hướng trong thời gian tới. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể có liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

7. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương xây dựng Đề án tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Trường Đại học Vinh giai đoạn 2 theo hướng thành lập các trường trực thuộc (trước mắt là Trường Sư phạm). Giao Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án trình Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu cho ý kiến.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II NĂM 2019

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 149 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019), 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); tiếp tục học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác chính trị, tư tưởng, phát huy dân chủ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020. Phân công đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; công tác nghiệm thu Đề án quy hoạch phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo CDIO; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2015; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; hoàn thiện Đề án Tự chủ Trường Đại học Vinh; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019); công tác giải phóng mặt bằng tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tiếp tục thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018; triển khai các hoạt động của Dự án FCB; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Làng Sinh viên, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tại Cơ sở 2; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; tăng cường công tác an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; triển khai Đề án thành lập Phòng Khám bệnh Đa khoa trực thuộc Trường Đại học Vinh, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên; chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:   

- Tỉnh uỷ Nghệ An;

- Đảng ủy, Ban giám hiệu;

- Hội đồng Trường;

- Các ban của Đảng uỷ;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa