ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                              *                                    Nghệ An, ngày 22 tháng 11 năm 2019

                 Số 522-CV/ĐU

    V.v. lịch học lớp đối tượng kết nạp Đảng

 

 

              Kính gửi:  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đoàn thể

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng là cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường.

Thời gian: 5 ngày, bắt đầu từ sáng thứ Bảy, ngày 30/11/2019.

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Trình tự lễ khai mạc:

+ Nếu thời tiết không mưa thì 06h30 sáng thứ Bảy, ngày 30/11/2019, các học viên có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để làm lễ dâng hoa. Yêu cầu các học viên đeo phù hiệu và mặc trang phục theo quy định (nam: quần sẫm, áo sơ mi, thắt cà vạt; nữ: áo dài).

+ Nếu thời tiết có mưa thì 07h15 sáng thứ Bảy, ngày 30/11/2019, các học viên tập trung tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh để dự lễ khai mạc và học bài thứ nhất.

 

LỊCH LÊN LỚP CỤ THỂ NHƯ SAU

 

TT

Giờ học

Ngày học

Bài giảng, giảng viên

1.      

07h30-11h00

Thứ Bảy

30/11/2019

Bài giảng: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Trung

2.      

14h00-17h00

Thứ Bảy

30/11/2019

Bài giảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Giảng viên: TS. Vũ Thị Phương Lê

3.      

19h30-22h00

Thứ Bảy

30/11/2019

Bài giảng: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: TS. Thiều Đình Phong

4.      

07h30-11h00

Chủ nhật

01/12/2019

Bài giảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giảng viên: TS. Bùi Thị Cần

5.      

14h00-16h45

Chủ nhật

01/12/2019

Bài giảng: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hồng Soa

6.      

16h45-17h00

Chủ nhật

01/12/2019

Hướng dẫn làm bài thu hoạch

7.      

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 04/12/2019: xêmina, thảo luận, làm bài thu hoạch

 

Nhận được công văn này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể thông báo cho các quần chúng đã được duyệt tham dự lớp học đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An,                                          BÍ THƯ

  - Như kính gửi,

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.                                 

 

 

 

                                                                                          Đinh Xuân Khoa