ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

                 LẦN THỨ XXXII                             Nghệ An, ngày 03 tháng 06 năm 2020

                                 *                                               

                   Số 01-NQ/ĐH

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII,

nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

         

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức trong các ngày 02 và 03/06/2020 với sự tham gia của 221 đại biểu chính thức đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của hơn 900 đảng viên đến từ 50 đảng bộ bộ phận, chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần "Dân chủ - Kỷ cương - Hợp tác - Sáng tạo - Phát triển", theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ

 

I. Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.

1. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình xã hội, xu thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Đảng bộ Nhà trường và cán bộ, đảng viên, người học toàn Trường đã kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi; nỗ lực khắc phục khó khăn; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt, một số lĩnh vực công tác có kết quả nổi bật.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Trường đã thông qua định hướng và xây dựng kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án lớn của Nhà trường đảm bảo tính khả thi. Hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản trị và quản lý được hoàn thiện. Các hoạt động của Nhà trường được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính... Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Cơ cấu tổ chức được tái cấu trúc, sắp xếp phù hợp với quy mô và sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng. Cơ sở vật chất, thiết bị và công tác tài chính tiếp tục có sự phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên không ngừng được nâng lên. An ninh, trật tự an toàn trong Nhà trường được đảm bảo. Vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học tiếp tục được khẳng định: Trường là 1 trong 8 trường được tham gia thực hiện Chương trình ETEP; là đơn vị thứ 9 trong cả nước được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ; là thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO quốc tế. Năm 2020, theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics, Trường Đại học Vinh được xếp hạng thứ 14 trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Đảng bộ, Nhà trường, các đoàn thể quần chúng cấp Trường và nhiều cán bộ, đảng viên và người học đã được tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tạo tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Nhà trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Mất cân đối về tuyển sinh hệ chính quy giữa các ngành đào tạo, nhiều ngành chưa đạt chỉ tiêu. Công tác biên soạn bài giảng, giáo trình chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của Trường. Số lượng đề tài, dự án liên kết và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước chưa nhiều. Số công trình công bố quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn còn ở mức thấp. Việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ở một số tổ chức đảng, đơn vị chưa có điểm đột phá, chưa có cách làm mới cả về nội dung, hình thức, giải pháp. Số cán bộ sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong chuyên môn chưa nhiều. Cơ cấu giảng viên ở một số bộ môn, nhất là cán bộ có chức danh, học vị thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành đào tạo còn bất cập. Nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức đảng chưa đa dạng, nội dung chưa bám hết nhiệm vụ chính trị được giao, sinh hoạt chuyên đề còn ít. Hoạt động của các đoàn thể chưa có nhiều đổi mới. Công tác thi đua khen thưởng và phân chia phúc lợi có lúc còn bình quân, chưa gắn với năng lực, đóng góp thực tế của cán bộ. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp, có nơi chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa và phát huy yếu tố tích cực.

Những tồn tại, hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc còn có sự bất cập, số lượng trường đại học khá nhiều nhưng nhu cầu học đại học có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm của một số ngành còn thấp nên ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tuyển sinh. Công tác lãnh đạo, ch đạo, kim tra, giám sát, đôn đốc nm tình hình ca các t chc đảng, đơn v có lúc, có nơi chưa tt. Mt s cán b, đảng viên, k c cán b lãnh đạo, qun lý có lúc, có nơi chưa tiên phong, gương mu trong công tác; làm vic thiếu ch động, sáng tạo; chưa hết lòng, hết sc để hoàn thành chc trách, nhim v được giao. Tính chiến đấu, nguyên tc t phê bình và phê bình trong sinh hot Đảng ca mt s t chc đảng và đảng viên chưa được phát huy đầy đủ. Trong phê bình còn n nang, né tránh, ngi va chm.

2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm vụ 2020 - 2025

2.1. Tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển và quan điểm chỉ đạo

2.1.1. Tầm nhìn chiến lược

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á

2.1.2. Định hướng phát triển

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành một cơ sở giáo dục đại học năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tự do học thuật trên tinh thần dân chủ, tự chủ, bình đẳng.

2.1.3. Quan điểm chỉ đạo

Tăng cường tính tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể và cá nhân; tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các địa phương; huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy Nhà trường phát triển bền vững.

Lấy người học làm trung tâm. Ưu tiên đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và phục vụ cộng đồng, đóng góp đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

2.2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường đổi mới, hợp tác, sáng tạo; phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Năm 2020: Thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh; thành lập Trường trực tuyến Đại học Vinh - Vinh University Cyber School (VUCS).

Đến năm 2023: Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, có phân hiệu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận.

Đến năm 2025: Nhà trường đủ các điều kiện cơ bản để xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.3.1. Chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

(1) Mở thêm tối thiểu 10 ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học, tối thiểu 2 ngành đào tạo đại học chất lượng cao. Phát triển tối thiểu 3 chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ.

(2) Quy mô tuyển sinh trình độ đại học hàng năm: 7.000 - 9.000 sinh viên. Quy mô tuyển sinh trình độ sau đại học hàng năm: 900 - 1.200 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Quy mô tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên hàng năm: 350 - 450 học sinh. Quy mô tuyển sinh Trường Thực hành Sư phạm hàng năm: 450 - 550 trẻ và học sinh.

(3) Có tối thiểu 18 chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

(4) Đến năm 2025, 100% bài giảng bậc đào tạo trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, sau đại học có ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học theo tiếp cận năng lực.

(5) Có 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau 1 năm ra Trường, trong đó có tối thiểu 60% làm đúng ngành, chuyên ngành đào tạo.

(6) Tổ chức tối thiểu 3 hội thảo khoa học quốc tế; triển khai 30 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ; 10 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 100 đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường.

(7) Có tối thiểu 3 nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia. Đến năm 2025, có một số nhóm nghiên cứu đạt trình độ và kết quả nghiên cứu ngang tầm  khu vực và quốc tế.

(8) Công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Sciences và Scopus: tăng 15%-25% số lượng bài hàng năm và đạt mốc 100 bài/năm vào năm 2022.

(9)  Nguồn thu của Nhà trường tăng 8% mỗi năm. Phấn đấu tăng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ.

(10) Hàng năm, kinh phí chi cho con người không quá 60% tổng chi; chi cho chuyên môn, nghiệp vụ không dưới 25% tổng chi; tăng tỷ lệ chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ.

(11) Trường Trung học phổ thông Chuyên xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2025.

(12) Trường Thực hành Sư phạm xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2023.

(13) Thí điểm thực hiện khoán chi thường xuyên ở Nhà xuất bản.

(14) Nhà trường đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng ứng phó tốt các nguy cơ về an ninh, trật tự; đạt kết quả cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động; làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ; bảo vệ an toàn tài sản, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

2.3.2. Chỉ tiêu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

(15) 100% cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Trường.

(16) Xây dựng Bộ phận truyền thông, công tác truyền thông của Trường Đại học Vinh chuyên nghiệp, tiên tiến.

2.3. Chỉ tiêu về công tác tổ chức, cán bộ

(17) Thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh; Trường trực tuyến Đại học Vinh - Vinh University Cyber School (VUCS).

(18)  Thành lập Trung tâm Khảo thí quốc gia thuộc Trường Đại học Vinh.

(19) Đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

(20) Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số giảng viên đạt 10 - 15% trở lên, trong đó 80% trưởng bộ môn phụ trách các chuyên ngành đào tạo sau đại học phải có chức danh phó giáo sư.

(21) Tối thiểu 60% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn.

(22) Có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn ngoại ngữ theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(23) Hàng năm cử 10 - 15 cán bộ đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

2.3.4. Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

(24) Hàng năm kết nạp được 200 - 230 quần chúng ưu tú vào Đảng.

(25) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 90% trở lên.

(26) Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 90% trở lên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

(27) Hàng năm, tổ chức tối thiểu 8 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ.

(28) Hàng năm, Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 - 3 năm xếp loại xuất sắc; các ban của Đảng ủy Trường được các ban của Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 - 3 năm xếp loại xuất sắc.

2.3.5. Chỉ tiêu về xây dựng Nhà trường và các đoàn thể quần chúng

(29) Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, có phân hiệu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận.

(30) Nhà trường đủ các điều kiện cơ bản để xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

(31) Hàng năm, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(32) Hàng năm, các đoàn thể cấp Trường được cấp trên trực tiếp xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2.4. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Mở các ngành và chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng các ngành học, bậc học, hệ đào tạo. Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và tổ chức dạy học theo tiếp cận CDIO. Tăng cường xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo có chất lượng phục vụ dạy và học.

- Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường; đảm bảo tuân thủ các chuẩn giáo dục đại học. Tăng cường công tác thanh tra, pháp chế. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục để đạt chuẩn kiểm định trong nước và Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường công bố quốc tế, phục vụ đào tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, tăng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Duy trì những quan hệ hợp tác quốc tế đã có; tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ mới với các trường đại học và tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang, thiết bị; đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả, minh bạch trong điều hành ngân sách, từng bước thực hiện phương án tự chủ về tài chính theo quy định.

- Làm tốt công tác quản lý và hỗ trợ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người học; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để học sinh, sinh viên, học viên có điều kiện học tập, rèn luyện, nghiên cứu tốt.

- Đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao trình độ lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và người học, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong hành động góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; xây dựng phân hiệu của Nhà trường ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận; phát triển đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo hướng kịp thời, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả.

2.5. Nhim v trng tâm, đột phá phát trin

2.5.1. Các nhim v trng tâm

Tiếp tc đẩy mnh xây dng Đảng b, Nhà trường và các đoàn th trong sch, vng mnh; nâng cao năng lc lãnh đạo và sc chiến đấu ca t chc đảng và đảng viên. Xây dng t chc b máy ca Nhà trường tinh gn, vn hành thông sut, hot động hiu lc, hiu qu. Xây dng chính sách và phát trin đội ngũ cán b đủ v s lượng, đồng b v cơ cu, đạt chun v cht lượng, chuyên nghip trong công vic.

Đẩy mnh ci cách hành chính, đấu tranh phòng, chng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, "li ích nhóm". Hoàn thin h thng quy chế, quy định ca Nhà trường, tăng cường công tác pháp chế. Thc hin phân công, phân cp qun lý mnh m gn vi giao quyn t ch và trách nhim gii trình đối vi các đơn v để người hc, cơ quan qun lý có thm quyn, các bên liên quan và toàn xã hi giám sát hot động và cht lượng.

Đầu tư phát trin, hoàn thin mô hình, quy trình và các chương trình đào to đại hc và sau đại hc theo tiếp cn CDIO. Xây dng mô hình giáo dc toàn din tim cn chun quc tế ti Trường Trung hc ph thông Chuyên và Trường Thc hành Sư phm. Đẩy mnh thc hin Đề án nâng cao cht lượng dy và hc tiếng Anh và Chương trình ETEP. Trin khai và thc hin tốt chương trình và sách giáo khoa giáo dc ph thông mi. Nâng cao cht lượng, hiu qu các hot động đào to ngn hn, đào to k năng mm, k năng ngh nghip cho sinh viên. Tăng cường và đa dng hoá các hot động hp tác vi doanh nghip nhm h tr người hc và cung ng các dch v giáo dc cho cng đồng và xã hi.

Phát trin h thng đảm bo cht lượng bên trong Nhà trường; đảm bo tuân th các chun giáo dc đại hc. Tăng cường công tác kim định cht lượng giáo dc để đạt chun kim định trong nước và Mng lưới Đảm bo cht lượng các trường đại hc ASEAN (AUN-QA).

Nâng cao cht lượng hiu qu công tác nghiên cu khoa hc, tăng cường công b quc tế. Đầu tư xây dng mt s nhóm nghiên cu mnh cp quc gia làm nòng ct thúc đẩy nghiên cu khoa hc, chuyn giao công ngh, đổi mi sáng to phc v trc tiếp cho hot động đào to ca Nhà trường, đáp ng yêu cu phát trin kinh tế - xã hi ca tnh Ngh An, khu vc Bc Trung B và c nước.

M rng hot động đối ngoi, các quan h hp tác quc tế để nâng cao cht lượng đào to, nghiên cu khoa hc, chuyn giao công ngh, thu hút ngun lc cho s phát trin ca Nhà trường. Thc hin tt nhim v an ninh, quc phòng, bo đảm vng chc an ninh, trt t, an toàn trong Nhà trường.

2.5.2. Các đột phá phát triển

- Ưu tiên đầu tư các nguồn lực phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo cấp ủy cấp trên.

IV. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 20 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII hoàn chỉnh hồ sơ bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, quyết định chuẩn y.

  V. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, hoàn thiện và ban hành chương trình hành động, các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là mốc đánh dấu quan trọng, chuyển Nhà trường sang giai đoạn phát triển mới - giai đoạn tự chủ và hội nhập. Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Nhà trường trong thời kỳ mới; tiếp tục phát huy truyền thống của trường đại học anh hùng trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt các lợi thế, nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

 

                                                                         T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                                              

                                                                                    

                                                                                 

 

 

 

                                                                                Đinh Xuân Khoa

 

Xác nhận chữ ký đồng chí Đinh Xuân Khoa

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 

Xem file đính kèm

nghi_quyet_dai_hoi_dang_bo_truong_khoa_xxxii_20202025.pdf