ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH         

                            *                                          Nghệ An, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ

(ban hành kèm theo Quyết định số 596-QĐ/ĐU ngày 18/10/2021

của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Vinh)

-----

 

 

TT

Tổ chức đảng

Ban Chấp hành

Chức danh

1.                  

Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm

Trần Vũ Tài

Lưu Tiến Hưng

Phạm Lê Cường

Lê Đức Giang

Nguyễn Thị Việt

Nguyễn Thị Hồng Loan

Lương Thị Thành Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

2.                  

Chi bộ Khoa Toán học

Nguyễn Thị Hồng Loan

Nguyễn Chiến Thắng

Thái Thị Hồng Lam

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

3.                  

Chi bộ Khoa Tin học

Trần Thị Kim Oanh

Bí thư

4.                  

Chi bộ Khoa Vật lý

Chu Văn Lanh

Nguyễn Thị Nhị

Bí thư

Phó Bí thư

5.                  

Chi bộ Khoa Hoá học

Lê Đức Giang

Đậu Xuân Đức

Đinh Thị Trường Giang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

6.                  

Chi bộ Khoa Sinh học

Lê Quang Vượng

Nguyễn Thị Giang An

Đào Thị Minh Châu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

7.                  

Chi bộ Khoa Ngữ Văn

Lê Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Hồ Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

8.                  

Chi bộ Khoa Lịch sử

Lê Thế Cường

Nguyễn Văn Tuấn

Mai Phương Ngọc

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

9.                  

Chi bộ Khoa Địa lý

Nguyễn Thị Trang Thanh

Nguyễn Thị Hoài

Bí thư

Phó Bí thư

10.              

Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thị Cần

Trần Cao Nguyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

11.              

Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non

Trần Thị Hoàng Yến

Phạm Thị Huyền

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

12.              

Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học

Chu Thị Thuỷ An

Nguyễn Thị Châu Giang

Bí thư

Phó Bí thư

13.              

Chi bộ Khoa Tâm lý - Giáo dục

Nguyễn Như An

Lê Thục Anh

Dương Thị Thanh Thanh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

14.              

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Văn phòng

Nguyễn Thanh Mỹ

Lê Duy Linh

Bí thư

Phó Bí thư

15.              

Chi bộ học viên sinh viên Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Việt

Phạm Văn Công

Nguyễn Lâm Thư

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

16.              

Chi bộ học viên sinh viên Sư phạm Xã hội

Nguyễn Văn Sang

Lục Thị Doanh

Vũ Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

17.              

Chi bộ học viên sinh viên SP Giáo dục

Phan Anh Tuấn

Nguyễn Trâm Anh

Nguyễn Thị Huyền Trang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

18.              

Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đinh Ngọc Thắng

Hắc Xuân Cảnh

Trần Viết Quang

Phạm Thị Huyền Sang

Võ Thị Hoài Thương

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

19.              

Chi bộ Khoa Chính trị và Báo chí

Vũ Thị Phương Lê

Phan Văn Tuấn

Phạm Thị Thuý Hồng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

20.              

Chi bộ Khoa Luật học

Đinh Văn Liêm

Nguyễn Văn Đại

Bùi Thị Phương Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

21.              

Chi bộ Khoa Luật Kinh tế

Phạm Thị Huyền Sang

Phạm Thị Thuý Liễu

Nguyễn Mai Ly

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

22.              

Chi bộ Khoa Du lịch và Công tác xã hội

Nguyễn Văn Trung

Phùng Văn Nam

Bùi Minh Thuận

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

23.              

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Võ Thị Hoài Thương

Lê Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Xuân Hải

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

24.              

Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế

Thái Thị Kim Oanh

Hồ Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Minh Phượng

Đặng Thành Cương

Phạm Thị Kim Yến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

25.              

Chi bộ Khoa Kinh tế

Lê Vũ Sao Mai

Trần Thị Hoàng Mai

Nguyễn Thị Bích Liên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

26.              

Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh

Hồ Thị Diệu Ánh

Trần Thị Lê Na

Trần Quang Bách

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

27.              

Chi bộ Khoa Kế toán

Phạm Thị Thuý Hằng

Nguyễn Thị Thanh Hoà

Đặng Thuý Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

28.              

Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng

Đặng Thành Cương

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Bí thư

Phó Bí thư

29.              

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế

Phạm Thị Kim Yến

Mai Thị Dung

Trần Văn Minh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

30.              

Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

Nguyễn Anh Dũng

Vũ Chí Cường

Tăng Thị Thanh Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên