ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*

Số 299-CV/ĐU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm

Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023),

mừng Xuân Quý Mão năm 2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 09 tháng 1 năm 2023

 

 

Kính gửi:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

 

 

          Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Công văn số 1566-CV/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, trong đó lưu ý các nội dung sau:

          1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), mừng Xuân Quý Mão năm 2023 thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đảng viên, viên chức, người lao động và người học toàn Trường, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và các mục tiêu phát triển của Nhà trường giai đoạn 2022 - 2030, xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.

          2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Ban Biên tập website Trường và Bộ phận Truyền thông, Phòng Hành chính Tổng hợp, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh Nghệ An và Nhà trường; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

          3. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường quán triệt trong đoàn viên, hội viên vui Tết, đón Xuân Quý Mão năm 2023 vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Quán triệt đoàn viên, hội viên đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; phòng, chống cháy nổ, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo và vật liệu nổ; tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân, nhất là dịch COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ…; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an toàn không gian mạng; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, tham gia xây dựng nếp sống văn hoá trong Nhà trường và địa phương nơi cư trú.

          4. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các đoàn thể cấp Trường, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, tổ chức các hoạt động xã hội, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào ở các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người và miền núi; tặng quà Tết cho viên chức, người lao động và người học có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023 theo Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; thăm, chúc Tết lãnh đạo chủ chốt Nhà trường qua các thời kỳ; viên chức, người lao động tiêu biểu và thực hiện chính sách cán bộ theo quy định; tổ chức gặp mặt và chúc thọ hội viên Hội Cựu giáo chức; thăm, động viên một số đơn vị, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ thường xuyên trong dịp Tết; bảo đảm an toàn, hỗ trợ và quản lý người học, nhất là lưu học sinh ở Trung tâm Nội trú trong những ngày nghỉ Tết.

          5. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động tổng kết năm, gặp mặt đầu năm mới, Tết trồng cây, đón Tết, vui Xuân… thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; bố trí viên chức, người lao động trực bảo đảm các hoạt động và xử lý kịp thời công việc phát sinh trong những ngày Tết, không để bị động, bất ngờ; ổn định công tác, học tập, làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để tình trạng đón Tết, du Xuân kéo dài, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2023; chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động nắm chắc, tổng hợp thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời về tình hình trước, trong và sau Tết cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để báo cáo cấp trên theo quy định.

         

Nơi nhận:

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

  BÍ THƯ

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền