Danh sách Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ (tháng 5/2024) 

-----

 

TT

Tên tổ chức đảng

Ban Chấp hành

Chức danh

1.                

Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm

Trần Vũ Tài

Lưu Tiến Hưng

Phạm Lê Cường

Lê Đức Giang

Nguyễn Thị Việt

Nguyễn Thị Hồng Loan

Lương Thị Thành Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

2.                

Chi bộ Khoa Toán học

Nguyễn Thị Hồng Loan

Dương Xuân Giáp

Võ Thị Hồng Vân

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

3.                

Chi bộ Khoa Tin học

Trần Thị Kim Oanh

Bí thư

4.                

Chi bộ Khoa Vật lý

Chu Văn Lanh

Nguyễn Thị Nhị

Đỗ Thanh Thùy

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

5.                

Chi bộ Khoa Hóa học

Lê Đức Giang

Đậu Xuân Đức

Đinh Thị Trường Giang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

6.                

Chi bộ Khoa Sinh học

Lê Quang Vượng

Nguyễn Thị Thảo

Đào Thị Minh Châu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

7.                

Chi bộ Khoa Ngữ Văn

Lê Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Hồ Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

8.                

Chi bộ Khoa Lịch sử

Lê Thế Cường

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Duyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

9.                

Chi bộ Khoa Địa lý

Nguyễn Thị Trang Thanh

Nguyễn Thị Hoài

Bí thư

Phó Bí thư

10.           

Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thị Cần

Trần Cao Nguyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

11.           

Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non

Trần Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Bí thư

Phó Bí thư

12.           

Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học

Chu Thị Thuỷ An

Nguyễn Thị Châu Giang

Bí thư

Phó Bí thư

13.           

Chi bộ Khoa Tâm lý - Giáo dục

Nguyễn Như An

Dương Thị Thanh Thanh

Bùi Văn Hùng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

14.           

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Văn phòng

Nguyễn Thanh Mỹ

Lê Duy Linh

Nguyễn Thị Đạm

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

15.           

Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Việt

Kiều Khánh Linh

Phạm Văn Công

Hà Thúy Oanh

Nguyễn Thị Quế

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

16.           

Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Phan Bá Anh

Nguyễn Như Mai Chi 

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

17.           

Chi bộ sinh viên, học viên Giáo dục

Phan Anh Tuấn

Nguyễn Trâm Anh

Ngô Thị Khuyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

18.           

Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đinh Ngọc Thắng

Hắc Xuân Cảnh

Trần Viết Quang

Phạm Thị Huyền Sang

Lê Thị Thanh Hiếu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

19.           

Chi bộ Khoa Chính trị và Báo chí

Vũ Thị Phương Lê

Phan Văn Tuấn

Phạm Thị Thuý Hồng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

20.           

Chi bộ Khoa Luật học

Đinh Văn Liêm

Nguyễn Văn Đại

Bùi Thị Phương Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

21.           

Chi bộ Khoa Luật Kinh tế

Phạm Thị Huyền Sang

Phạm Thị Thuý Liễu

Nguyễn Mai Ly

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

22.           

Chi bộ Khoa Du lịch và Công tác xã hội

Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Hồng Vinh

Trần Thị Khánh Dung

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

23.           

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Xuân Hải

Nguyễn Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

24.           

Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế

Thái Thị Kim Oanh

Hồ Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Minh Phượng

Đặng Thành Cương

Phạm Thị Kim Yến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

25.           

Chi bộ Khoa Kinh tế

Trần Thị Hoàng Mai

Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Hải Yến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

26.           

Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh

Hồ Thị Diệu Ánh

Trần Thị Lê Na

Trần Quang Bách

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

27.           

Chi bộ Khoa Kế toán

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Đặng Thuý Anh

Phó Bí thư

Uỷ viên

28.           

Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng

Đặng Thành Cương

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Bí thư

Phó Bí thư

29.           

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế

Phạm Thị Kim Yến

Phạm Phương Anh

Nguyễn Minh Ngọc

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

30.           

Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Đặng Thái Sơn

Hoàng Hữu Việt

Nguyễn Tiến Dũng

Dương Đình Tú

Phạm Trà My

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

31.           

Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Tiến Dũng

Lê Văn Chương

Lê Văn Minh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

32.           

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Đình Tú

Lâm Bảo Minh

Bí thư

Phó Bí thư

33.           

Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Cao Tiến Trung

Nguyễn Tân Thành

Lê Thị Phương Mai

Lê Thị Mỹ Châu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

34.           

Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Mỹ Châu

Nguyễn Tân Thành

Hồ Đình Quang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

35.           

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Phương Mai

Bí thư

36.           

Đảng bộ bộ phận Khoa Xây dựng

Trần Ngọc Long

Lê Thanh Hải

Nguyễn Duy Khánh

Trần Xuân Vinh

Phan Xuân Thục

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

37.           

Chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng

Lê Thanh Hải

Trần Xuân Vinh

Nguyễn Trọng Hà

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

38.           

Chi bộ sinh viên, học viên Khoa Xây dựng

Phan Xuân Thục

Bí thư

39.           

Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Đình Vinh

Đậu Khắc Tài

Lê Minh Hải

Nguyễn Văn Hoàn

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

40.           

Chi bộ cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Lê Minh Hải

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Văn Hoàn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

41.           

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

42.           

Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Duy Bình

Trần Thị Ngọc Yến

Lê Thị Tuyết Hạnh

Phan Thị Đào Quyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

43.           

Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Duy Bình

Trần Thị Ngọc Yến

Lê Thị Tuyết

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

44.           

Chi bộ sinh viên, học viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phan Thị Đào Quyên

Ngũ Duy Vinh

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

 

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 

TT

Tên chi bộ

Ban Chấp hành

Chức danh

1.                

Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

Nguyễn Anh Dũng

Vũ Chí Cường

Tăng Thị Thanh Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

2.                

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Trí Lục

Nguyễn Mạnh Hùng

Châu Hồng Thắng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

3.                

Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Trần Văn Thông

Nguyễn Đình Lưu

Nguyễn Thế Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

4.                

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên

Phạm Xuân Chung

Nguyễn Ánh Dương

Lê Khánh Hưng

Hoàng Đình Khánh

Hoàng Thị Quỳnh Như

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Uỷ viên

Uỷ viên

5.                

Chi bộ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm

Phan Xuân Phồn

Đỗ Thị Hà

Lê Thị Bích Thủy

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

6.                

Chi bộ Trường Mầm non Thực hành

Nguyễn Thị Bích Lê

Nguyễn Thị Thanh Dung

Trần Thị Thanh Xuân

Bí thư

Ủy viên

Uỷ viên

7.                

Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Thiều Đình Phong

Mai Văn Chung

Nguyễn Hồng Quảng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

8.                

Chi bộ Phòng Đào tạo

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

9.                

Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế

Nguyễn Văn Phú

Đặng Thị Thu

Lê Danh Bình

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

10.           

Chi bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp

Đinh Phan Khôi

Lê Minh Giang

Lường Hồng Phong

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

11.           

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hoàng Việt Dũng

Đinh Thế Phú

Trần Thị Việt Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

12.           

Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Nguyễn Hồng Soa

Mai Xuân Nguyên

Bí thư

Phó Bí thư

13.           

Chi bộ Phòng Quản trị và Đầu tư

Trần Đình Luân

Lê Văn Quý

Đinh Hồng Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

14.           

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Đinh Trung Thành

Lê Công Đức

Ngô Đức Nhàn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

15.           

Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Trần Đình Quang

Nguyễn Thị Hương Trà

Nguyễn Đình Huy

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

16.           

Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Bùi Đình Thuận

Nguyễn Thế Tân

Lê Thị Thu Hiệp

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

17.           

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Đức Bình

Hoàng Ngọc Diệp

Lâm Thu Trang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

18.           

Chi bộ Nội trú - Y tế

Phạm Thị Hoài Thanh

Nguyễn Thị Hiến

Đặng Ngọc Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

19.           

Chi bộ Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn

Đậu Đức Anh

Nguyễn Thái Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

20.           

Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II

Vũ Duy Hiệp

Trần Anh Tuấn

Bí thư

Phó Bí thư