ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                             *                                        Nghệ An, ngày 12 tháng 05 năm 2020

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận

nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3120-QĐ/ĐU

ngày 12/05/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường)

------

 

 

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN VÀ BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

TT

Tên đảng bộ bộ phận, chi bộ

Ban Chấp hành

Chức danh

1.    

Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên

Thiều Đình Phong

Lê Đức Giang

Chu Văn Lanh

Trần Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Giang An

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Ủy viên

2.    

Chi bộ cán bộ Ngành Toán - Tin, Viện Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Chiến Thắng

Thái Thị Hồng Lam

Trần Xuân Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

3.    

Chi bộ cán bộ Ngành Lý - Hóa - Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Nhị

Nguyễn Bá Hoành

Đậu Xuân Đức

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

4.    

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Việt

Lê Mai Linh

Phạm Thị Tuyết

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

5.    

Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Đặng Thái Sơn

Hoàng Hữu Việt

Nguyễn Tiến Dũng

Dương Đình Tú

Phạm Trà My

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

6.    

Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Tiến Dũng

Lê Văn Chương

Lê Văn Minh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

7.    

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Đình Tú

Bí thư

8.    

Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Cao Tiến Trung

Trần Đình Thắng

Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Nguyễn Đức Diện

Lê Thị Phương Mai

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Uỷ viên

Ủy viên

9.    

Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Trần Đình Thắng

Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Lê Thị Mỹ Châu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

10.         

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Phương Mai

Bí thư

11.         

Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội

Trần Vũ Tài

Lê Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Trang Thanh

Nguyễn Văn Tuấn

Phan Văn Tuấn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Ủy viên

Ủy viên

12.         

Chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội

Nguyễn Văn Tuấn

Bùi Thị Cần

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

13.         

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Sư phạm Xã hội

Phan Văn Tuấn

Vũ Thị Vân Anh

Trần Thị Thanh Thùy

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

14.         

Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hắc Xuân Cảnh

Trần Viết Quang

Nguyễn Thái Sơn

Đặng Thị Minh Lý

Võ Thị Hoài Thương

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Ủy viên

15.         

Chi bộ cán bộ Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trần Viết Quang

Vũ Thị Phương Lê

Hắc Xuân Cảnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

16.         

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Võ Thị Hoài Thương

Lê Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Bá Trung

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

17.         

Đảng bộ bộ phận Khoa Xây dựng

Trần Ngọc Long

Lê Thanh Hải

Nguyễn Duy Khánh

Trần Xuân Vinh

Phan Xuân Thục

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

18.         

Chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng

Lê Thanh Hải

Nguyễn Duy Khánh

Phan Văn Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

19.         

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Xây dựng

Phan Xuân Thục

Bí thư

20.         

Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hồ Mỹ Hạnh

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Thị Minh Phượng

Nguyễn Thanh Huyền

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

21.         

Chi bộ cán bộ Khoa Kinh tế

Nguyễn Hoài Nam

Đặng Thành Cương

Trần Thị Lê Na

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

22.         

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Kinh tế

Phạm Thị Kim Yến

Mai Thị Dung

Trần Văn Minh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

23.         

Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Đình Vinh

Đậu Khắc Tài

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Văn Hoàn

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

24.         

Chi bộ cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Văn Hoàn

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

25.         

Chi bộ học viên, sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

26.         

Đảng bộ bộ phận Khoa Luật

Đinh Ngọc Thắng

Phạm Thị Huyền Sang

Đinh Văn Liêm

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Mai Ly

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

27.         

Chi bộ cán bộ Khoa Luật

Phạm Thị Huyền Sang

Đinh Ngọc Thắng

Đinh Văn Liêm

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

28.         

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Luật

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Hồng Đại

Trần Thị Lâm Oanh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

29.         

Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Vân Anh

Phan Thị Hương

Nguyễn Duy Bình

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

30.         

Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Duy Bình

Phan Thị Hương

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

31.         

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Vân Anh

Bạch Thị Yến

Phạm Thị Thương

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

 

 

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

TT

Tên đảng bộ bộ phận, chi bộ

Ban Chấp hành

Chức danh

1.   

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Ngọc Việt

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Trí Lục

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

2.   

Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Trần Văn Thông

Nguyễn Đình Lưu

Nguyễn Thế Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

3.   

Chi bộ Khoa Giáo dục

Phạm Lê Cường

Chu Thị Thủy An

Lê Thục Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

4.   

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên

Phạm Xuân Chung

Nguyễn Ánh Dương

Lê Khánh Hưng

Hoàng Thị Quỳnh Như

Hoàng Đình Khánh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Uỷ viên

Uỷ viên

5.   

Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm

Phan Xuân Phồn

Nguyễn Thị Bích Lê

Đỗ Thị Hà

Lê Thị Bích Thủy

Trần Thị Thanh Xuân

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

6.   

Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Nguyễn Anh Dũng

Phan Thế Hoa

Nguyễn Hồng Quảng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

7.   

Chi bộ Phòng Đào tạo

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Thanh Mỹ

Nguyễn Thành Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

8.   

Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế

Nguyễn Văn Phú

Đinh Trung Thành

Đinh Phan Khôi

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

9.   

Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Đặng Thị Thu

Mai Xuân Nguyên

Bí thư

Phó Bí thư

10.         

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đậu Đăng Tuấn

Hoàng Việt Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

11.         

Chi bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa

Lê Minh Giang

Hoàng Hà Nam

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

12.         

Chi bộ Phòng Quản trị và Đầu tư

Nguyễn Hữu Sáng

Vũ Chí Cường

Trần Đình Luân

Đinh Hồng Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

13.         

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Lê Văn Hậu

Lê Công Đức

Tăng Thị Thanh Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

14.         

Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Trần Đình Quang

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trần Thị Hằng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

15.         

Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Bùi Đình Thuận

Nguyễn Thế Tân

Lê Thị Thu Hiệp

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

16.         

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Vũ Duy Hiệp

Nguyễn Đức Bình

Nguyễn Thái Sơn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

17.         

Chi bộ Nội trú - Y tế

Thái Thị Tân

Đặng Ngọc Dũng

Phạm Thị Hoài Thanh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

18.         

Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn

Đậu Đức Anh

Bí thư

Phó Bí thư

19.         

Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II

Nguyễn Anh Chương

Trần Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thanh Quyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên