ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                        

                             *                                     TP. Vinh, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận

nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018

 

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN VÀ BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

 

TT

Tên đơn vị

Ban Chấp hành

Chức vụ

1.    

Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Toán học

Kiều Phương Chi

Nguyễn Chiến Thắng

Nguyễn Thị Hồng Loan

Phạm Xuân Chung

Thiều Đình Phong

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Ủy viên

2.    

Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Toán học

Nguyễn Chiến Thắng

Thái Thị Hồng Lam

Nguyễn Văn Đức

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

3.    

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Sư phạm Toán học

Thiều Đình Phong

Lê Thị Thiên Thư

Đặng Thị Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

4.    

Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Hoài Nguyên

Lê Thị Sao Chi

Đinh Trí Dũng

Hồ Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

5.    

Chi bộ cán bộ khoa Khoa Sư phạm Ngữ văn

Lê Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Đinh Trí Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

6.    

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Sư phạm Ngữ văn

Hồ Thị Vân Anh

Lê Kim Cường

Lê Thị Huệ

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

7.    

Đảng bộ bộ phận Khoa Vật lý và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng

Chu Văn Lanh

Mai Văn Lưu

Nguyễn Thị Nhị

Bùi Đình Thuận

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

8.    

Chi bộ cán bộ Khoa Vật lý và Công nghệ

Nguyễn Thị Nhị

Nguyễn Huy Bằng

Mai Văn Lưu

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

9.    

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Vật lý và Công nghệ

Bùi Đình Thuận

Lê Thị Hồng Phương

Bí thư

Phó Bí thư

10. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Lịch sử

Trần Vũ Tài

Hắc Xuân Cảnh

Nguyễn Thị Bình Minh

Đặng Thị Minh Lý

Phạm Tiến Đông

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

11. 

Chi bộ cán bộ Khoa Lịch sử

Nguyễn Thị Bình Minh

Nguyễn Văn Tuấn

Lê Thế Cường

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

12. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Lịch sử

Phạm Tiến Đông

Phạm Tiến Dũng

Phan Thị Thanh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

13. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Hoá học

Nguyễn Hoa Du

Lê Đức Giang

Trần Đình Thắng

Lê Danh Bình

Nguyễn Thị Phương Thảo

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

14. 

Chi bộ cán bộ Khoa Hoá học

Trần Đình Thắng

Lê Danh Bình

Lê Đức Giang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

15. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Hoá học

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạch Thị Lộc

Vũ Thị Hường

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

16. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục chính trị

Trần Viết Quang

Đinh Thế Định

Nguyễn Thái Sơn

Phạm Thị Bình

Lê Thị Thanh Hiếu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

17. 

Chi bộ cán bộ Khoa Giáo dục chính trị

Đinh Thế Định

Trần Viết Quang

Phạm Thị Bình

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

18. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Giáo dục chính trị

Lê Thị Thanh Hiếu

Bí thư

19. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Sinh học

Cao Tiến Trung

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Thị Giang An

Phạm Thị Hương

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

20. 

Chi bộ cán bộ Khoa Sinh học

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Phạm Thị Như Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

21. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Sinh học

Phạm Thị Hương

Âu Ngọc Hoàn

Bí thư

Phó Bí thư

22. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Xây dựng

Trần Ngọc Long

Nguyễn Thanh Hưng

Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Duy Khánh

Nguyễn Thị Kiều Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

23. 

Chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng

Nguyễn Thanh Hưng

Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Thị Kiều Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

24. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Xây dựng

Nguyễn Duy Khánh

Bí thư

25. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế

Bùi Văn Dũng

Hồ Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Thu Cúc

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Mạnh Phong

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

26. 

Chi bộ cán bộ Khoa Kinh tế

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hồ Mỹ Hạnh

Hồ Thị Diệu Ánh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

27. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Kinh tế

Nguyễn Hoài Nam

Đặng Đình Khánh

Nguyễn Thị Loan

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

28. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Nông Lâm Ngư

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Văn Hoàn

Nguyễn Công Thành

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

29. 

Chi bộ cán bộ Khoa Nông Lâm Ngư

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Văn Hoàn

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

30. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Nông Lâm Ngư

Cao Thị Thu Dung

Đinh Trang Thơ

Vi Văn Mạnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

31. 

Đảng bộ bộ phận Khoa Luật

Đinh Ngọc Thắng

Phạm Thị Huyền Sang

Tăng Thị Thanh Sang

Đinh Văn Liêm

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

32. 

Chi bộ cán bộ Khoa Luật

Phạm Thị Huyền Sang

Đinh Ngọc Thắng

Tăng Thị Thanh Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

33. 

Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Luật

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lê Tiến Dũng

Lê Thị Lan Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

 

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

 

TT

Tên đơn vị

Ban Chấp hành

Chức vụ

1.    

Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

Phan Lê Na

Vũ Chí Cường

Lê Văn Tấn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

2.    

Chi bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Trần Bá Tiến

Nguyễn Hữu Quyết

Phan Thị Hương

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Thị Phương Thảo

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

3.    

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Ngọc Việt

Nguyễn Mạnh Hùng

Lê Minh Hải

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

4.    

Chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên

Nguyễn Thị Trang Thanh

Đậu Khắc Tài

Nguyễn Thị Hoài

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

5.    

Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Trương Xuân Dũng

Trần Văn Thông

Nguyễn Đình Lưu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

6.    

Chi bộ Khoa Điện tử Viễn thông

Lưu Tiến Hưng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lê Văn Chương

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

7.    

Chi bộ Khoa Giáo dục

Nguyễn Ngọc Hiền

Chu Thị Thủy An

Nguyễn Như An

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

8.    

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên

Nguyễn Văn Thuận

Lê Xuân Sơn

Nguyễn Ánh Dương

Hoàng Thị Thúy Hương

Nguyễn Trần Lâm

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

9.    

Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Thị Châu Giang

Nguyễn Thị Bích Lê

Trần Thị Thanh Xuân

Phan Xuân Phồn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Ủy viên

10. 

Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại

Đinh Phan Khôi

Nguyễn Anh Dũng

Đinh Đức Tài

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

11. 

Chi bộ Phòng Đào tạo

Nguyễn Xuân Bình

Nguyễn Thanh Mỹ

Bí thư

Phó Bí thư

12. 

Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Phạm Công Lý

Lê Công Đức

Đặng Thị Thu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

13. 

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trần Tú Khánh

Đậu Đăng Tuấn

Lê Văn Quý

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

14. 

Chi bộ phòng Hành chính - Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa

Bí thư

15. 

Chi bộ phòng Quản trị

Nguyễn Hữu Sáng

Trần Đình Luân

Trương Nhật Linh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

16. 

Chi bộ phòng Bảo vệ

Trần Châu Thành

Bí thư

17. 

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Đào tạo từ xa

Phạm Ngọc Tân

Hoàng Mạnh Hùng

Lê Văn Hậu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

18. 

Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Nguyễn Hồng Quảng

Nguyễn Thế Tân

Lê Thị Hồng Lam

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

19. 

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Vũ Duy Hiệp

Nguyễn Đức Bình

Nguyễn Thái Sơn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

20. 

Chi bộ Nội trú - Y tế

Thái Thị Tân

Trần Minh Công

Nguyễn Thị Mai Phương

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

21. 

Chi bộ Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Đình Nhâm

Nguyễn Văn Phú

Trần Đình Quang

Đinh Trung Thành

Trần Thị Hằng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

22. 

Chi bộ Tổ Chuyên trách

Thái Văn Thành

Nguyễn Quang Tuấn

Nguyễn Anh Chương

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

 

                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                  BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                       Đinh Xuân Khoa