ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                         Nghệ An, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận

nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

-----

 

 

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN VÀ BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

TT

Tên đảng bộ bộ phận, chi bộ

Ban Chấp hành

Chức danh

Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm

Trần Vũ Tài

Lưu Tiến Hưng

Phạm Lê Cường

Lê Đức Giang

Nguyễn Thị Việt

Nguyễn Thị Hồng Loan

Lương Thị Thành Vinh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Toán học

Nguyễn Thị Hồng Loan

Nguyễn Chiến Thắng

Thái Thị Hồng Lam

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Tin học

Trần Thị Kim Oanh

Bí thư

Chi bộ Khoa Vật lý

Chu Văn Lanh

Nguyễn Thị Nhị

Bí thư

Phó Bí thư

Chi bộ Khoa Hoá học

Lê Đức Giang

Đậu Xuân Đức

Đinh Thị Trường Giang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Sinh học

Lê Quang Vượng

Nguyễn Thị Giang An

Đào Thị Minh Châu

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Ngữ Văn

Lê Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Hồ Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Lịch sử

Lê Thế Cường

Nguyễn Văn Tuấn

Mai Phương Ngọc

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Địa lý

Nguyễn Thị Trang Thanh

Nguyễn Thị Hoài

Bí thư

Phó Bí thư

Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thái Sơn

Bùi Thị Cần

Trần Cao Nguyên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non

Trần Thị Hoàng Yến

Phạm Thị Huyền

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học

Chu Thị Thuỷ An

Nguyễn Thị Châu Giang

Bí thư

Phó Bí thư

Chi bộ Khoa Tâm lý - Giáo dục

Nguyễn Như An

Lê Thục Anh

Dương Thị Thanh Thanh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Văn phòng

Nguyễn Thanh Mỹ

Lê Duy Linh

Bí thư

Phó Bí thư

Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Tự nhiên

Nguyễn Thị Việt

Phạm Văn Công

Nguyễn Lâm Thư

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội

Nguyễn Văn Sang

Lục Thị Doanh

Vũ Thị Vân Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ sinh viên, học viên Giáo dục

Phan Anh Tuấn

Nguyễn Trâm Anh

Nguyễn Thị Huyền Trang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đinh Ngọc Thắng

Hắc Xuân Cảnh

Trần Viết Quang

Phạm Thị Huyền Sang

Võ Thị Hoài Thương

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Chính trị và Báo chí

Vũ Thị Phương Lê

Phan Văn Tuấn

Phạm Thị Thuý Hồng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Luật học

Đinh Văn Liêm

Nguyễn Văn Đại

Bùi Thị Phương Quỳnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Luật Kinh tế

Phạm Thị Huyền Sang

Phạm Thị Thuý Liễu

Nguyễn Mai Ly

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Du lịch và Công tác xã hội

Nguyễn Văn Trung

Phùng Văn Nam

Bùi Minh Thuận

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Võ Thị Hoài Thương

Lê Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Xuân Hải

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế

Thái Thị Kim Oanh

Hồ Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Minh Phượng

Đặng Thành Cương

Phạm Thị Kim Yến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Kinh tế

Lê Vũ Sao Mai

Trần Thị Hoàng Mai

Nguyễn Thị Bích Liên

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh

Hồ Thị Diệu Ánh

Trần Thị Lê Na

Trần Quang Bách

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Kế toán

Phạm Thị Thuý Hằng

Nguyễn Thị Thanh Hoà

Đặng Thuý Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng

Đặng Thành Cương

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Bí thư

Phó Bí thư

Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế

Phạm Thị Kim Yến

Mai Thị Dung

Trần Văn Minh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Đặng Thái Sơn

Hoàng Hữu Việt

Nguyễn Tiến Dũng

Dương Đình Tú

Phạm Trà My

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Tiến Dũng

Lê Văn Chương

Lê Văn Minh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Đình Tú

Bí thư

Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Cao Tiến Trung

Nguyễn Đức Diện

Lê Thị Phương Mai

Bí thư

Uỷ viên

Ủy viên

Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Mỹ Châu

Uỷ viên

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Lê Thị Phương Mai

Bí thư

Đảng bộ bộ phận Khoa Xây dựng

Trần Ngọc Long

Lê Thanh Hải

Nguyễn Duy Khánh

Trần Xuân Vinh

Phan Xuân Thục

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng

Lê Thanh Hải

Nguyễn Duy Khánh

Phan Văn Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Chi bộ sinh viên, học viên Khoa Xây dựng

Phan Xuân Thục

Bí thư

Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Đình Vinh

Đậu Khắc Tài

Nguyễn Văn Hoàn

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Ủy viên

Chi bộ cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Văn Hoàn

Phó Bí thư

Ủy viên

Chi bộ sinh viên, học viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Cao Thị Thu Dung

Bí thư

Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Vân Anh

Phan Thị Hương

Nguyễn Duy Bình

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Hữu Quyết

Nguyễn Duy Bình

Phan Thị Hương

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Chi bộ sinh viên, học viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Vân Anh

Bạch Thị Yến

Phạm Thị Thương

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

 

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 

TT

Tên đảng bộ bộ phận, chi bộ

Ban Chấp hành

Chức danh

Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

Nguyễn Anh Dũng

Vũ Chí Cường

Tăng Thị Thanh Sang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Ngọc Việt

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Trí Lục

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Trần Văn Thông

Nguyễn Đình Lưu

Nguyễn Thế Tiến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên

Phạm Xuân Chung

Nguyễn Ánh Dương

Lê Khánh Hưng

Hoàng Thị Quỳnh Như

Hoàng Đình Khánh

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm

Phan Xuân Phồn

Nguyễn Thị Bích Lê

Đỗ Thị Hà

Lê Thị Bích Thủy

Trần Thị Thanh Xuân

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Thiều Đình Phong

Phan Thế Hoa

Nguyễn Hồng Quảng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Phòng Đào tạo

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế

Nguyễn Văn Phú

Đinh Phan Khôi

Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Đặng Thị Thu

Mai Xuân Nguyên

Bí thư

Phó Bí thư

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hoàng Việt Dũng

Phó Bí thư

Chi bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa

Lê Minh Giang

Hoàng Hà Nam

Bí thư

Phó Bí thư

Ủy viên

Chi bộ Phòng Quản trị và Đầu tư

Nguyễn Hữu Sáng

Trần Đình Luân

Đinh Hồng Tiến

Bí thư

Uỷ viên

Uỷ viên

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Đinh Trung Thành

Lê Công Đức

Ngô Đức Nhàn

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Trần Đình Quang

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trần Thị Hằng

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Bùi Đình Thuận

Nguyễn Thế Tân

Lê Thị Thu Hiệp

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Đức Bình

Nguyễn Thái Sơn

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Nội trú - Y tế

Thái Thị Tân

Đặng Ngọc Dũng

Phạm Thị Hoài Thanh

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

Chi bộ Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn

Đậu Đức Anh

Bí thư

Phó Bí thư

Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II

Vũ Duy Hiệp

Trần Anh Tuấn

Bí thư

Phó Bí thư