ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 08 tháng 3 năm 2023

                Số 160-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 2 năm 2023

-----

 

Ngày 08/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 2 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2023

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 2 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 2 năm 2023.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Xây dựng và Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên kết nạp 59 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Trần Thị Linh Đan

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

2.      

Nguyễn Thị Huyền

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

3.      

Nguyễn Thị Trà

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

4.      

Nguyễn Thanh Trâm

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

5.      

Phan Khánh Vân

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

6.      

Chu Thị Ngọc Hà

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

7.      

Ngô Thị Hoa

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

8.      

Trần Thị Thảo Oanh

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

9.      

Hồ Thị Như Quỳnh

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

10.       

Trần Văn Tiến

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

11.       

Hồ Hà Trang

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Toán Chất lượng cao, Trường Sư phạm

12.       

Vũ Hải An

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm

13.       

Ngô Xuân Hiếu

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm

14.       

Nguyễn Thị Phương Anh

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm

15.       

Hà Thị Phương Thanh

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm

16.       

Phạm Quỳnh Anh

Sinh viên lớp 61A3 Sư phạm Toán, Trường Sư phạm

17.       

Trần Thị Khánh Linh

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm

18.       

Trần Đình Tuấn

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Hóa, Trường Sư phạm

19.       

Nguyễn Khánh Huyền

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Văn, Trường Sư phạm

20.       

Trịnh Thị Thanh Tâm

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Văn, Trường Sư phạm

21.       

Lê Thị Thùy

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Văn, Trường Sư phạm

22.       

Lê Thị Thùy Trang

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Văn, Trường Sư phạm

23.       

Phạm Bá Cương

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Văn, Trường Sư phạm

24.       

Cầm Thị Ly

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Văn, Trường Sư phạm

25.       

Đặng Thị Nghĩa Quyên

Sinh viên lớp 61A2 Sư phạm Văn, Trường Sư phạm

26.       

Nguyễn Thị Kim Ngân

Sinh viên lớp 61A Sư phạm Sử, Trường Sư phạm

27.       

Vi Thị Sen

Sinh viên lớp 60A Sư phạm Địa, Trường Sư phạm

28.       

Chu Hạnh Nguyên

Sinh viên lớp 60A3 Mầm non, Trường Sư phạm

29.       

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Sinh viên lớp 61A4 Mầm non, Trường Sư phạm

30.       

Nguyễn Đức Anh

Sinh viên lớp 60B Quản lý giáo dục, Trường Sư phạm

31.       

Nguyễn Thị Hoa

Sinh viên lớp 60A1 Tiểu học, Trường Sư phạm

32.       

Ngô Tuệ Quyên

Sinh viên lớp 60A1 Tiểu học, Trường Sư phạm

33.       

Phạm Trần Thu Sương

Sinh viên lớp 60A1 Tiểu học, Trường Sư phạm

34.       

Phan Thị Huyền Linh

Sinh viên lớp 60A2 Tiểu học, Trường Sư phạm

35.       

Lê Thị Hồng Ngọc

Sinh viên lớp 60A2 Tiểu học, Trường Sư phạm

36.       

Nguyễn Thị Minh

Sinh viên lớp 60A3 Tiểu học, Trường Sư phạm

37.       

Lô Thị Linh Nhi

Sinh viên lớp 60A3 Tiểu học, Trường Sư phạm

38.       

Trần Thị Thanh Tâm

Sinh viên lớp 60A3 Tiểu học, Trường Sư phạm

39.       

Nguyễn Thị Toàn

Sinh viên lớp 60A3 Tiểu học, Trường Sư phạm

40.       

Lô Thị Thu Thảo

Sinh viên lớp 60A3 Tiểu học, Trường Sư phạm

41.       

Lê Thị Linh Chi

Sinh viên lớp 60A4 Tiểu học, Trường Sư phạm

42.       

Phan Thị Phương Thảo

Sinh viên lớp 61A2 Tiểu học, Trường Sư phạm

43.       

Nguyễn Thị Trà My

Sinh viên lớp 61A3 Tiểu học, Trường Sư phạm

44.       

Nguyễn Thị Hương Giang

Sinh viên lớp 61A4 Tiểu học, Trường Sư phạm

45.       

Nguyễn Tường Vy

Sinh viên lớp 61A6 Tiểu học, Trường Sư phạm

46.       

Nguyễn Thu Huyền

Sinh viên lớp 60B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

47.       

Trần Thị Hà Uyên

Sinh viên lớp 601B1 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

48.       

Nguyễn Văn Quỳnh

Cán bộ Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế

49.       

Phùng Thế Nhân

Sinh viên lớp 60A2 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

50.       

Đàm Thị Bích Thuỷ

Sinh viên lớp 60A3 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

51.       

Hồ Thị Ngọc Trâm

Sinh viên lớp 60A3 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

52.       

Nguyễn Nguyệt Anh

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

53.       

Võ Thị Quỳnh Anh

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

54.       

Dư Khánh Diệp

Sinh viên lớp 60A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

55.       

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

56.       

Ngô Bá Khánh Toàn

Sinh viên lớp 61A1 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

57.       

Võ Hồng Kỳ

Sinh viên lớp 59K1 Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng

58.       

Hoàng Văn Lộc

Sinh viên lớp 60K1 Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng

59.       

Nguyễn Phi Chiến

Cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 14/3/2023 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ chuyển chính thức cho 2 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Ngô Trần Trúc Mai

Sinh viên lớp 59K Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.      

Nguyễn Khánh Linh

Sinh viên lớp 63A3 Sư phạm Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1707-CV/BTCTU ngày 23/2/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện chuyển sinh hoạt đảng và thẩm tra xác minh ở nước ngoài.

- Công văn số 1713- CV/BTCTU ngày 24/2/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cán bộ theo chức danh năm 2023.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

          - Công văn số 1061-CV/BTGTU ngày 31/1/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

          - Báo cáo số 359-BC/BTGTU ngày 31/1/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 1/2023.

- Báo cáo số 361-BC/BTGTU ngày 31/1/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại tháng 1/2023 và định hướng tuyên truyền tháng 2/2023.

          - Thông báo số 88-TB/BTGTU ngày 08/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phân công nhiệm vụ lãnh đạo và chuyên viên theo dõi cơ sở năm 2023 - 2024.

- Công văn số 1080-CV/BTGTU ngày 09/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3.

- Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 17/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và quản lý biên giới trên đất liền năm 2023.

- Công văn số 1120-CV/BTGTU ngày 28/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai một số nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

- Báo cáo số 368-BC/BTGTU ngày 28/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 2/2023.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

- Thông báo số 117-TB/BDVTU ngày 14/2/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về phân công theo dõi công tác dân vận các địa phương, cơ quan, đơn vị; các lĩnh vực công tác và tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh.

- Báo cáo số 227-BC/BTGTU ngày 24/2/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận tháng 2/2023.

4. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

- Chương trình số 02-CTr/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 30/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

- Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

- Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 09/2/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 09/2/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực về quy chế xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 09/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

- Công văn số 1724-CV/TU ngày 17/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

- Thông báo số 822-TB/TU ngày 20/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Nghệ An.

- Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 21/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

- Thông báo số 824-TB/TU ngày 22/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2023.

- Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 22/2/2023 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2023.

- Công văn số 1731-CV/TU ngày 24/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương cho cán bộ đi công tác nước ngoài.

- Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023).

- Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Công văn số 1741-CV/TU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai hệ thống phần mềm ngành Kiểm tra Đảng.

- Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 132-NQ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Công văn số 1657-CV/TU ngày 13/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023 cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng bộ phận, chi bộ căn cứ chỉ tiêu được giao để xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp phát triển đảng viên, vừa chú trọng về số lượng, vừa coi trọng chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các tổ chức đảng chưa được giao chỉ tiêu thì căn cứ vào tình hình thực tế của tổ chức đảng để thực hiện công tác phát triển đảng viên khi có nguồn. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được phân công phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới của từng tổ chức đảng; có giải pháp quyết liệt để đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kết nạp của từng đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể tham mưu xây dựng văn bản của Đảng ủy Trường về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2023 - 2025.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến Tờ trình số 15-TTr-ĐHV ngày 07/3/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ. Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Cụ thể:

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Hà, Trưởng Bộ môn Cầu đường Khoa Xây dựng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Xây dựng.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hiến, Bác sĩ chuyên khoa 1, Phó Bí thư Chi bộ Nội trú - Y tế, giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường giao đồng chí Nguyễn Thị Hiến, Phó Trưởng Trạm Y tế phụ trách Trạm Y tế.

- Cử đồng chí Võ Thị Hoài Thương, Tiến sĩ, Giảng viên chính Nhà Xuất bản, đăng ký xét tuyển cao cấp lý luận chính trị năm 2023 hệ tập trung theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 659/BGDĐT-TCCB ngày 21/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh kèm theo Tờ trình số 84/TTr-ĐHV ngày 05/12/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 09-TTr-ĐHV ngày 15/2/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về phê duyệt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

5 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 14-TTr-ĐHV ngày 06/2/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về số lượng người làm việc và kế hoạch tuyển dụng năm 2023

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến chuyển từ vận hành thử nghiệm sang vận hành chính thức đối với Học viện King Sejong Vinh theo đúng quy định của pháp luật theo đề nghị của đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phụ trách các hoạt động của Học viện King Sejong Vinh trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện nghiêm Thông báo số 148-TB/ĐU ngày 09/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Thông báo số 152-TB/ĐU ngày 12/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Thông báo số 153-TB/ĐU ngày 13/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác cán bộ tại các đơn vị: Trường Mầm non Thực hành; Khoa Kinh tế thuộc Trường Kinh tế; Phòng Đào tạo Sau đại học; Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường thẩm định Tờ trình số 16-TTr/ĐHV ngày 08/3/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về chủ trương điều động, bổ nhiệm trưởng một số đơn vị cấp 2 để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, viên chức, người lao động và người học chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường nghiên cứu, hoàn thiện Đề án tuyển sinh và Báo cáo về định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường năm 2023 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến theo quy định.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả đi thực tế tham khảo cơ sở vật chất một số trường đại học ở thành phố Hà Nội; tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch Cơ sở 2 của Nhà trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2023

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và các hoạt động trong Tháng Thanh niên. Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các Trường thuộc và công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2022. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Tổ chức làm việc với các Ban của Đảng ủy Trường về định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023 của Nhà trường. Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh (chu kỳ 2). Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch Cơ sở II để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê tài sản năm 2022; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền