ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          

                              *                                    TP. Vinh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

DANH SÁCH

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Ngày 27/05/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 6330-QĐ/TU chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các đồng chí có tên sau đây:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1.       

Nguyễn Huy Bằng

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ

2.       

Nguyễn Anh Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

3.       

Phạm Thị Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng bộ môn Triết học Khoa Giáo dục chính trị

4.       

Nguyễn Anh Chương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đoàn trường

5.       

Nguyễn Ngọc Hiền

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Giáo dục

6.       

Nguyễn Quang Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy

7.       

Nguyễn Văn Hoàn

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng bộ môn Bảo vệ thực vật Khoa Nông Lâm Ngư