Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1. Thành phần tham dự trực tiếp tại Hội trường A

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường,

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường,

- Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường,

- Thành viên các Ban của Đảng ủy Trường,

- Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường,

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến,

- Trưởng, phó các bộ môn, tổ chuyên môn và tương đương,

- Đảng viên được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

- Đại biểu khách mời.

1.2. Thành phần tham dự trực tuyến qua tài khoản cá nhân

Đảng viên toàn Đảng bộ. Ban Tổ chức hội nghị sẽ gửi đường link tham dự Hội nghị trực tuyến cho bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ. Nếu đảng viên nào chưa có tài khoản cá nhân thì tham gia hội nghị tại Hội trường A.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:    Từ 07 giờ 30’ ngày 12/01/2024 (sáng thứ Sáu).

- Địa điểm:          Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 15 giờ ngày 10/01/2024.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự.

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Nội dung tham luận tập trung phản ánh những điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023; những vướng mắc, bất cập, vấn đề đặt ra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024 và những năm tiếp theo; kiến nghị, đề xuất. Thời gian phát biểu trực tiếp tại hội nghị không quá 10 phút.

3.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị. Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

3.3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị và các điều kiện để công bố quyết định xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

3.4. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

3.4.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ Trường, Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị có liên quan để chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, văn phòng phẩm cho hội nghị. Gửi bản mềm tài liệu đến các đại biểu tham dự hội nghị.

- Chuẩn bị giấy khen, khung giấy khen và tiền thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên.

- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị.

- Gửi giấy mời các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

3.4.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Trang trí Hội trường A, làm ma két hội nghị.

- Chỉ đạo Bộ phận Truyền thông chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội nghị trên website của Nhà trường.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để công bố và trao quyết định, giấy khen, tiền thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên.

- Chuẩn bị lễ tân, nước uống, hoa để bàn phục vụ hội nghị.

- Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu của các đơn vị.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

3.4.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường, nhất là tại Hội trường A.

3.4.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

3.4.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị./.

 

Xem file đính kèm

 

37_2027_trieu_tap_hoi_nghi_tong_ket_cong_tac_dang_2023_trien_khai_nhiem_vu_nam_2024.doc