ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2021

                  Số 65 -TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tại phiên làm việc

với Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường

về chương trình công tác năm học 2021 - 2022

-----

 

Ngày 28/9/2021, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021; cho ý kiến về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022. Cùng dự phiên làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; Ban Quản lý Cơ sở II; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đoàn trường, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường báo cáo và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhất trí với các báo cáo của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

- Công tác giáo dục đoàn viên, hội viên được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, tận dụng hiệu quả các ưu thế của công nghệ và mạng xã hội, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Đoàn Trường Đại học Vinh đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội các cấp được quan tâm. Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường đã quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn, đại hội Hội Sinh viên các cấp. Tuổi trẻ Nhà trường đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) bằng nhiều hoạt động, công trình thanh niên thiết thực.

- Công tác thanh niên, sinh viên tình nguyện đã được Đoàn - Hội các cấp tổ chức một cách chủ động và thiết thực. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên Nhà trường.

- Các phong trào thanh niên, sinh viên, các chương trình đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, hội viên đã được Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đánh giá cao các kết quả công tác của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường đạt được trong năm học 2020 - 2021. Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 nhưng tổ chức Đoàn - Hội các cấp đã nhanh chóng thích ứng, có sự chuyển đổi phù hợp trong hình thức tổ chức hoạt động, nỗ lực đạt được các chỉ tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trên từng lĩnh vực công tác và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Tuy nhiên, trong năm học 2020 - 2021, hoạt động của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như sau:

- Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận cho đoàn viên, hội viên có lúc chưa kịp thời; chưa phát huy được tính phản biện, sự tham gia tích cực của sinh viên trong tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách của Nhà trường.

- Đoàn trường chưa có nhiều hoạt động để phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trẻ, chi đoàn khối phòng, ban, trung tâm trong đồng hành, hỗ trợ, nâng cao năng lực, kỹ năng cho người học.

- Các đoàn viện, liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội chưa có nhiều hoạt động chuyên môn, chưa đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ đoàn viên, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, chưa tạo được điều kiện để phát hiện, bồi dưỡng những "Thủ lĩnh Sinh viên" có đủ năng lực, tiếng nói, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng sinh viên.

- Một bộ phận đoàn viên, thanh niên, sinh viên chưa chịu khó học tập, chưa chủ động trong việc tích lũy kiến thức chuyên môn, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng, chưa có tính chủ động và phản biện khi tiếp cận với các nguồn thông tin trên không gian mạng.

2. Định hướng chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Đoàn Trường và Hội Sinh viên Trường

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cơ bản đồng ý với chương trình công tác của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường trong năm học 2021 - 2022 và lưu ý các nội dung trọng tâm sau đây:

- Năm học 2021 - 2022 là năm học diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức", vì vậy, Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường cần quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đại hội Đoàn các cấp và trách nhiệm của người cán bộ Đoàn. Khẩn trương tổ chức lại các cơ sở Đoàn, thành lập các chi đoàn khoá 62, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các chi đoàn năm học 2021 - 2022, Đại hội các đoàn trường, đoàn viện, liên chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024; chuẩn vị và tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo đúng Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Phát động đảng viên trẻ, đoàn viên, sinh viên tham gia hiến kế xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn, hội, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường với hình thức phù hợp; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; phối hợp tốt với các đơn vị trong toàn Trường để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên, nhất là trên mạng xã hội.

- Xây dựng lề lối, tác phong làm việc, ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nền nếp, kỷ cương của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các luật khác liên quan tới thanh niên, sinh viên. Triển khai các giải pháp cụ thể hóa cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Duy trì Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp". Tổ chức tuyên dương và giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương đoàn viên, đảng viên sinh viên ưu tú; tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường. Phối hợp xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn, infographic… về các hoạt động của Đoàn, Hội và Nhà trường, phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh của các trường thuộc, viện, khoa và Nhà trường.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cần nghiên cứu các mô hình, đề án, cách thức triển khai các hoạt động với sự đổi mới, đột phá, thích ứng và đặc trưng cho tuổi trẻ Nhà trường. Tăng cường đối thoại với đoàn viên, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động phối kết hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên với các đơn vị trong và ngoài trường, đặc biệt là việc tham gia các phong trào, các diễn đàn của tuổi trẻ trong khu vực và quốc tế. Chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên thực hiện tốt phương thức đào tạo theo nhóm ngành, chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; xây dựng các phẩm chất, năng lực theo Chuẩn đầu ra của sinh viên; rèn luyện nếp sống văn hóa, phát triển văn hóa đọc, phong trào tự học của sinh viên; tập huấn, bồi dưỡng, phát triển các kỹ năng mềm, năng lực hội nhập cho sinh viên.

- Phát động mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ phong trào đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý, kịp thời định hướng, điều chỉnh cho sinh viên, quan tâm đến mọi mặt đời sống của sinh viên, giúp sinh viên phát triển toàn diện; thành lập các Tổ, Đội, Nhóm hỗ trợ sinh viên xử lý, khắc phục khó khăn trong quá trình học trực tuyến.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường để xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm hướng đến phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư cho các ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp. Tìm kiếm, khai thác các nguồn lực, hỗ trợ sinh viên tham gia các giải thưởng, các cuộc thi lớn như: Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh niên, Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học…

- Xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tổ chức, tăng cường kiểm tra giám sát để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chất lượng hoạt động của đoàn trường, đoàn viện, liên chi đoàn, liên chi hội. Cần có các giải pháp hoạt động khi tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, học sinh, sinh viên phải học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian dài. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội, tham gia xây dựng Đảng, tăng cường bồi dưỡng đoàn viên, sinh viên sau khi kết nạp Đảng.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường trong báo cáo tại phiên làm việc. Giao Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường. Các hoạt động phải đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, linh hoạt trong phương thức tổ chức và có các phương án dự phòng.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quan tâm, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm học 2021 - 2022, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn các cấp.

- Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên được khai thác, sử dụng hạ tầng công nghệ số của Nhà trường để ghi hình, thu thanh, triển khai kênh truyền thông các hoạt động của Đoàn - Hội và số hoá dữ liệu đoàn viên, hội viên tích hợp vào hệ thống quản lý sinh viên của Nhà trường, phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá đoàn viên, hội viên.

- Các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác các nguồn lực để tăng cường các hoạt động hợp tác, tập huấn, bồi dưỡng, cấp vốn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các cuộc thi, các hoạt động chuyên môn, học thuật cùng với sinh viên cả nước.

Trên đây là kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo đến các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường biết để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                       

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh đoàn Nghệ An,

- Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An,

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường,

- Các Ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường

                        - Đoàn thể.

 

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Ngọc Hiền