ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                       

                            *                                           Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2023

                 Số 314-CV/ĐU

         Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo

        phòng, chống dịch COVID-19                                      

 

 

Kính gửi:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh,

 

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

                                           

 

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày từ 5/4 đến 11/4/2023 cả nước ghi nhận 639 ca mới, trung bình 90 ca nhiễm mỗi ngày. Số người nhập viện cũng có xu hướng tăng. Riêng 3 ngày qua (14, 15 và 16/4/2023) có 2.272 người mắc mới, trung bình mỗi ngày có 757 ca mắc. Riêng tại Trường Đại học Vinh đã ghi nhận một số ca nhiễm COVID-19 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên.

Trước tình hình nói trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID -19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 2840/UBND-VX ngày 14/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác phòng, chống COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 17/5/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tiếp tục theo dõi diễn biến các biến thể mới của SARS-CoV-2 để có phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Vận động viên chức, người lao động và người học tham gia tiêm chủng nhắc lại đầy đủ, đúng thời gian quy định. Báo cáo kịp thời số liệu viên chức, người lao động và người học nhiễm COVID-19 cho Trạm Y tế hướng dẫn chữa trị. Nếu phát hiện viên chức, người lao động và người học có dấu hiệu nhiễm COVID-19, cần đề nghị Trạm Y tế xét nghiệm sàng lọc ngay để áp dụng biện pháp y tế phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

3. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/1/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch. Tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Ban Truyền thông và Ban biên tập website Trường tăng cường truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo viên chức, người lao động và người học thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vắc-xin; nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng.

                   

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền