ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                           Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2021

                Số 102-CV/ĐU     

     Tăng cường công tác tuyên truyền

         phòng, chống dịch Covid-19

 

 

 

Kính gửi:

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

 

- Các đoàn thể cấp Trường.

            

 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện Công văn số 387-CV/BTGTU ngày 26/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đảng bộ bộ bộ phận, chi bộ, các đoàn thể cấp Trường thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Bám sát các nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

2. Chủ động tuyên truyền và chỉ đạo xây dựng các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của công tác phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tuyên truyền về các hình thức xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

3. Tuyên truyền và tăng cường giám sát việc thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với người đi từ vùng có dịch trở về. Trường hợp phát hiện ca bệnh phải khẩn trương báo cáo cho lãnh đạo Nhà trường để kịp thời xử lý, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong Trường.

4. Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội của các tổ chức, đơn vị, viên chức trong toàn Trường gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch. Trong quá trình tuyên truyền, cần lưu ý không gây hoang mang, lo lắng trong viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; không tạo sự kỳ thị đối với người bị nhiễm và có nguy cơ nhiễm Covid-19, duy trì trạng thái tâm lý bình thường để thực hiện mục tiêu vừa thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Nhà trường, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch.

5. Đề nghị Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Vinh có những giải pháp cụ thể để phòng, chống dịch có hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ bằng các hình thức phù hợp, trước mắt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

6. Công khai các số điện thoại, đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19:

- Tổng đài hỗ trợ của tỉnh Nghệ An: 0238.6.555.666

- Hỗ trợ trực tuyến các cơ sở khám chữa bệnh liên quan Covid-19: Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An: 0904.568569; Bệnh viện sản nhi Nghệ An: 0915.735229.

- Trạm Y tế Trường (Bác sĩ Thái Thị Tân, điện thoại: 0912.923515, Bác sĩ. Nguyễn Thị Hiến, điện thoại: 0853.858926).

Đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đoàn thể cấp Trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

 

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền