ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                             *                                         Nghệ An, ngày 03 tháng 06 năm 2020

                  Số 01-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị lần thứ nhất

 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

-----

 

 

Ngày 03/06/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII gồm 20 đồng chí có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.   

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ

2.   

Nguyễn Huy Bằng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

3.   

Phạm Thị Bình

Chủ tịch Công đoàn Trường

4.   

Hắc Xuân Cảnh

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

5.   

Nguyễn Anh Chương

Trưởng ban Quản lý Cơ sở II

6.   

Nguyễn Thị Thu Cúc

Trưởng khoa Kinh tế

7.   

Phạm Lê Cường

Trưởng khoa Giáo dục

8.   

Nguyễn Hoa Du

Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

9.   

Hoàng Việt Dũng

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

10.           

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

11.           

Nguyễn Ngọc Hiền

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

12.           

Trần Ngọc Long

Trưởng khoa Xây dựng

13.           

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng Văn phòng Đại diện tại Thanh Hóa, Phó Trưởng khoa Kinh tế

14.           

Thiều Đình Phong

Bí thư Đoàn trường, Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên

15.           

Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm

16.           

Nguyễn Hồng Soa

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

17.           

Trần Vũ Tài

Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội

18.           

Đinh Ngọc Thắng

Trưởng khoa Luật

19.           

Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

20.           

Nguyễn Quang Tuấn

Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Trường

Ngày 03/06/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy Nghệ An.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường khoá XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy Nghệ An và ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ khoá XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả cụ thể như sau:

1. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 7 đồng chí có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.    

Nguyễn Huy Bằng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

2.    

Phạm Thị Bình

Chủ tịch Công đoàn Trường

3.    

Nguyễn Hoa Du

Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

4.    

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

5.    

Nguyễn Ngọc Hiền

 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

6.    

Nguyễn Hồng Soa

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

7.    

Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

 

2. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                              BÍ THƯ

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Ngọc Hiền