ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                             *                                         Nghệ An, ngày 01 tháng 07 năm 2020

                  Số 05-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị lần thứ ba

 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

-----

 

 

Ngày 26/06/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị lần thứ ba. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HIỆU TRƯỞNG 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Nhà trường, trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận, góp ý và thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khẳng định: Nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình xã hội, xu thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Nhà trường đã kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi; nỗ lực khắc phục khó khăn; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Ban Giám hiệu là tập thể đoàn kết, vững mạnh, cộng sự trong công tác, có tư duy nhạy bén, có tầm nhìn xa, dự báo được tình hình; năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tinh thần trách nhiệm cao: dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Ban Giám hiệu đã phân công, phân nhiệm rõ ràng, có chương trình, kế hoạch công tác khoa học, hợp lý; chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án lớn của Nhà trường đảm bảo tính khả thi. Hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản trị và quản lý được hoàn thiện. Các hoạt động của Nhà trường được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính... Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Cơ cấu tổ chức được tái cấu trúc, sắp xếp phù hợp với quy mô và sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng. Cơ sở vật chất, thiết bị và công tác tài chính tiếp tục có sự phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên không ngừng được nâng lên. An ninh, trật tự an toàn trong Nhà trường được đảm bảo. Vị thế của Nhà trường tiếp tục được khẳng định: Trường là 1 trong 8 trường được tham gia thực hiện Chương trình ETEP; là đơn vị thứ 9 trong cả nước được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ; là thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO quốc tế. Năm 2020, theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics, Trường Đại học Vinh được xếp hạng thứ 14 trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Nhà trường và nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân trong Trường đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, phần thưởng góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, nhất là những hạn chế, khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020, là mốc đánh dấu quan trọng, chuyển Nhà trường sang giai đoạn phát triển mới - giai đoạn tự chủ và hội nhập. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường kêu gọi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Nhà trường tăng cường đoàn kết, thống nhất; tiếp tục phát huy truyền thống của trường đại học anh hùng trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phát huy những kết quả đã được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tốt các lợi thế, nguồn lực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác quý II năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và rút kinh nghiệm.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau đây:

          1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Đề án bổ nhiệm Hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng, bầu Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

          2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và thống nhất nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Giám hiệu Nhà trường và nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương sắp xếp, bố trí công tác cho đồng chí Hà Văn Ba, Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, không tiếp tục tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về dự kiến phân công Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường cho đến khi bầu được Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về dự kiến kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng cho đến khi bầu được Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất với đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về phân công ph trách lĩnh vc công tác, phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể ca các y viên Ban Thường v Đảng y và U viên Ban Chp hành Đảng b Trường khóa XXXII, nhim k 2020 - 2025.

          7. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

          IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ III NĂM 2020

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); 91 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 02/9; 90 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), 118 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2020). Triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quán triệt và triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trường Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

          2. Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; thành lập các Ban của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu các chức danh Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng tiến độ; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở 1, Cơ sở 2; tăng cường công tác an ninh, trật tự; tiếp tục triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Triển khai Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

          Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                           Nguyễn Ngọc Hiền