ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

                 Số 136-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 3 năm 2019

-----

 

Ngày 28/3/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 3 năm 2019 với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Xây dựng và các Chi ủy chi bộ: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Phòng Kế hoạch - Tài chính kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.    

Nguyễn Văn Lợi,

Sinh viên lớp 56B Khoa học môi trường, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

2.    

La Thị Mỹ Nhi,

Sinh viên lớp 56B Công tác xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.    

Lê Thị Loan,

Sinh viên lớp 56B2 Công tác xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

4.    

Lê Thị Hồng Thắm,

Sinh viên lớp 56B2 Công tác xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

5.    

Nguyễn Thị Hòa,

Sinh viên lớp 56B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

6.    

Nguyễn Thị Thúy,

Sinh viên lớp 56B2 Du lịch, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

7.    

Vi Thị Dung,

Sinh viên lớp 56B Quản lý Văn hóa, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

8.    

Lô Thị Hoài,

Sinh viên lớp 56K Nông học, Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên,

9.    

Nguyễn Thị Duyên,

Sinh viên lớp 56K Quản lý đất đai, Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên,

10.    

Lê Thành Mạnh,

Sinh viên lớp 56K Quản lý đất đai, Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên,

11.    

Trần Trọng Đạt,

Sinh viên lớp 57K1 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng,

12.    

Nguyễn Tất Quân,

Sinh viên lớp 56A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

13.    

Lê Mỹ Duyên,

Sinh viên lớp 57A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

14.    

Trần Đình Diệu,

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 03/4/2019 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Trí Dũng, đảng viên thuộc Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản và đồng chí Nguyễn Xuân Bình, đảng viên thuộc Chi bộ cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 01 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông qua Đề án bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định để PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh, sinh ngày 21/12/1959, Trưởng bộ môn Văn học, Viện Sư phạm Xã hội, chuyển công tác đến Trường Đại học Sài Gòn vì lý do gia đình đã chuyển vào cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định sáp nhập 3 chi bộ cán bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên gồm: Chi bộ cán bộ ngành Vật lý, Chi bộ cán bộ ngành Hóa học, Chi bộ cán bộ ngành Sinh học thành 1 chi bộ cán bộ với tên gọi là Chi bộ cán bộ Ngành Vật lý - Hóa học - Sinh học.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình tái cơ cấu các tổ chuyên môn của Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm để phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm hiệu quả hơn; cân đối định mức lao động của cán bộ; phù hợp với định hướng quy hoạch phòng thực hành - thí nghiệm của Nhà trường.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường kiện toàn lãnh đạo Viện Sư phạm Tự nhiên, cụ thể như sau:

          - Giao đồng chí Lê Đức Giang, Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên, phụ trách Viện Sư phạm Tự nhiên kể từ ngày 01/4/2019.

          - Điều động đồng chí Thiều Đình Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đoàn trường, đến làm việc tại Viện Sư phạm Tự nhiên và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chỉ định đồng chí Thiều Đình Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đoàn trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên và giữ chức Bí thư Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và chuẩn y kết quả bầu bổ sung cấp ủy viên của các tổ chức đảng, cụ thể như sau:

          - Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội, giữ chức Bí thư chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2018 - 2020.

          - Đồng chí Bùi Thị Cần, Trưởng bộ môn Phương pháp - Tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Sư phạm Xã hội, giữ chức Phó Bí thư chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2018 - 2020.

          - Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trợ lý đào tạo, giảng viên Viện Sư phạm Xã hội, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2018 - 2020.

          - Đồng chí Hoàng Hà Nam, chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2018 - 2020.

          8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Đại, giảng viên bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, Khoa Luật, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, Khoa Luật, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

          9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh và Khoa Giáo dục quốc phòng thực hiện quy trình bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ; bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; bầu Trưởng bộ môn Kỹ - Chiến thuật nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất để Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II thực hiện quy trình bầu bổ sung 1 Phó Bí thư chi bộ, 1 Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 NĂM 2019

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 149 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019), 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019); tiếp tục học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác chính trị, tư tưởng, phát huy dân chủ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020. Phân công đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2015; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; hoàn thiện Đề án Tự chủ Trường Đại học Vinh; xét đề nghị phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019); công tác giải phóng mặt bằng tại Cơ sở 1, Cơ sở 2. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tiếp tục thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018; triển khai các hoạt động của Dự án FCB; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; tăng cường công tác an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; triển khai Đề án thành lập Phòng Khám bệnh Đa khoa trực thuộc Trường Đại học Vinh, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên; chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                         BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.       

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa