ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 11 tháng 7 năm 2022

                Số 105-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 6 năm 2022

-----

 

 

Ngày 07/7/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 6 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 6 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 6 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường và các Chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, Trường Trung học phổ thông Chuyên kết nạp 30 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Nguyễn Thị Huyền Anh,

Sinh viên lớp 59A1 Mầm non, Trường Sư phạm,

2.      

Lê Thị Ánh Mây,

Sinh viên lớp 59A1 Mầm non, Trường Sư phạm,

3.      

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 59A1 Mầm non, Trường Sư phạm,

4.      

Cao Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 59A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

5.      

Trần Hoàng Việt Hà,

Sinh viên lớp 59B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

6.      

Phạm Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 59B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

7.      

Vi Thị Hằng Nga,

Sinh viên lớp 59B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

8.      

Nghiêm Sĩ Hoàng,

Sinh viên lớp 60B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

9.      

Nguyễn Văn Hoàng,

Sinh viên lớp 60B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

10.  

Hoàng Bảo Trâm,

Sinh viên lớp 60B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

11.  

Đặng Thị Hồng Anh,

Sinh viên lớp 60B Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

12.  

Lê Thị Thanh Na,

Sinh viên lớp 60B Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

13.  

Nguyễn Đình Quốc Cường,

Sinh viên lớp 59K1 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

14.  

Nguyễn Thị Lan Anh,

Sinh viên lớp 58K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

15.  

Lê Thị Lương,

Sinh viên lớp 58K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

16.  

Lê Thị Thảo Linh,

Sinh viên lớp 59B Điều dưỡng, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

17.  

Nguyễn Thị Mỹ,

Sinh viên lớp 59A Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất,

18.  

Nguyễn Minh Hợp,

Sinh viên lớp 59A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

19.  

Nguyễn Văn Quý,

Sinh viên lớp 59A Giáo dục quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

20.  

Lê Xuân Hoàng,

Học sinh lớp 12A1 Chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

21.  

Nguyễn Tôn Khánh Linh,

Học sinh lớp 12A1 Chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

22.  

Nguyễn Thành Phi Long,

Học sinh lớp 12A1 Chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

23.  

Tô Huy Thế Anh,

Học sinh lớp 12A2 Chuyên Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

24.  

Lê Đình Cường,

Học sinh lớp 12A2 Chuyên Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

25.  

Võ Phi Thức,

Học sinh lớp 12A3 Chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

26.  

Phan Thị Ngọc Linh,

Học sinh lớp 12A4 Chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

27.  

Đinh Hoàng Nguyên,

Học sinh lớp 12A4 Chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

28.  

Hồ Ánh Sáng,

Học sinh lớp 12A5 Chuyên Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

29.  

Trịnh Lê Tùng Lâm,

Học sinh lớp 12A8 Chuyên Anh, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

30.  

Lê Hoàng Quyết,

Học sinh lớp 12A9 Chuyên Anh, Trường Trung học phổ thông Chuyên.

2. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, và Chi ủy chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên chuyển chính thức cho 9 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Chu Trần Quỳnh Giang,

Sinh viên lớp 61A1 Tiểu học, Trường Sư phạm,

2.      

Nguyễn Thị Hoài An,

Giảng viên Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.      

Lê Nguyễn Ngọc Trâm,

Sinh viên lớp 59B Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

4.      

Lê Thị Thùy Dương,

Sinh viên lớp 62B1 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

5.      

Nguyễn Hải Yến,

Sinh viên lớp 58K2 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

6.      

Lê Công Thành,

Sinh viên lớp 62K3 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

7.      

Lâm Bảo Minh,

Sinh viên lớp 62K Khoa học máy tính, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

8.      

Nguyễn Đại Phước,

Sinh viên lớp 62K Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

9.      

Lê Đình Tri,

Chuyên viên Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

 

3. Xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Trung Thành, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1159-CV/BTCTU ngày 07/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022.

- Công văn số 1165-CV/BTCTU ngày 08/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị góp ý sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 06/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công văn số 730-CV/BTGTU ngày 06/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

- Kế hoạch số 41-KH/BTGTU ngày 09/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030.

- Kế hoạch số 42-KH/BTGTU ngày 13/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

- Công văn số 759-CV/BTGTU ngày 21/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022.

- Báo cáo số 261-BC/BTGTU ngày 6/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại tháng 5/2022.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

Công văn số 566-CV/BDVTU ngày 13/6/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với hoạt động Pháp luân công trên địa bàn tỉnh.

4. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 21/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu đổi mới.

- Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2022.

- Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Kết luận số 167-KL/TU ngày 13/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả 01 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Báo cáo số 182-BC/TU ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Công văn số 4065-CV/VPTW ngày 17/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII.

- Công văn số về 1171-CV/TU ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017.

- Báo cáo số 268-BC/BCĐ ngày 21/6/2022 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét Tờ trình số 14/TTr-ĐHV ngày 29/3/2022; Báo cáo số 74/BC-ĐHV ngày 06/7/2022 và Tờ trình số 45/TTr-ĐHV ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ; Báo cáo số 21-BC/BTCĐU ngày 31/3/2022, Báo cáo số 27-BC/BTCĐU ngày 06/7/2022 Báo cáo số 28-BC/BTCĐU ngày 07/7/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường về kết quả thẩm định các Tờ trình số 14, Báo cáo số 74 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ.

Sau khi xem xét tờ trình, các báo cáo và đề xuất của Hiệu trưởng Nhà trường tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thống nhất các nội dung sau đây:

1.1. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình về công tác cán bộ, cụ thể:

- Thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên từ nguồn nhân sự trong quy hoạch hoặc có chức danh quy hoạch tương đương.

- Cử đồng chí Nguyễn Thanh Diệu, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng cho đến khi có nhân sự trong quy hoạch chức danh Giám đốc đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện được xem xét, bổ nhiệm.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Duy Hiếu, Trưởng bộ môn Đường lối quân sự, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Đường lối quân sự.

+ Bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Thế Dũng, sinh năm 1975, Trung tá, Trưởng bộ môn Kỹ - Chiến thuật, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kỹ - Chiến thuật.

1.2. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến, về công tác cán bộ, cụ thể:

- Lùi thời gian trình cấp có thẩm quyền xem xét các đề án về công tác tổ chức vào tháng 9/2022, gồm: (1) Đề án sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo vào Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thành Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; (2) Đề án thành lập Văn phòng Trường Đại học Vinh; (3) Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh; (4) Đề án thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

- Cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học khi đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo chuẩn bị báo cáo về hoạt động của Tạp chí Khoa học trong thời gian qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến.

- Cho ý kiến về việc không duy trì chức danh Trưởng đại diện Trường Đại học Vinh tại nước ngoài; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường nghiên cứu để có quy định về chế độ, chính sách phù hợp cho những viên chức, người lao động của Nhà trường đang học tập, công tác ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho Nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế…

- Cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2022, giữ chức vụ Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Cho ý kiến để Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo chuẩn bị báo cáo về hoạt động liên kết hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Quỹ King Sejong và Trường Đại học Kunjang (Hàn Quốc) để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét.

1.3. Thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chỉ đạo các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thống kê, rà soát để xử lý những đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTU ngày 17/5/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và biểu quyết thông qua kết quả giám sát chuyên đề đối với Chi uỷ chi bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học - Thanh tra - Pháp chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An và Quy định số 04-QĐ/ĐU ngày 10/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Trường Đại học Vinh.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, chủ trương xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số.

4. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên định kỳ quý II/2022; hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên chuyên đề. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất phân công chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho các hội nghị như sau:

- Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 24/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Giao đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chỉ đạo quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 06/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường chỉ đạo quán triệt, triển khai Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người học; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về công tác an ninh trật tự của Nhà trường trong thời gian qua. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể cần tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường quan tâm đầu tư trang, thiết bị, ứng dụng công nghệ số… để đảm bảo cho công tác an ninh trật tự của Nhà trường. Rà soát, bổ sung kế hoạch chiến đấu bảo vệ Nhà trường, kế hoạch phòng, chống khủng bố, phòng, chống tội phạm...; tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo quy định.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường khi tiến hành rà soát, bổ sung Đề án vị trí việc làm cần thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông báo số 49/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 26/4/2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập…

          8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về việc thực hiện các giải pháp để nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động của Nhà trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện phương án tự chủ tài chính của Nhà trường; tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; qua đó tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của viên chức, người lao động, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường ngày càng vững mạnh.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 7 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 71 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2022); 93 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch công tác rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường; tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị; ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường; hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh theo hình thức trực tuyến. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền