ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                             Nghệ An, ngày 04 tháng 1 năm 2022

                Số 81-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 12 năm 2021

-----

 

 

Ngày 04/1/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 12 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2021. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 12 năm 2021.

          II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn và các Chi ủy chi bộ: Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Cán bộ Khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Nguyễn Thị Huệ,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

3.      

Nguyễn Thị Nhung,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

4.      

Chu Thị Tơ,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm.

5.      

Nguyễn Năng Hùng,

Cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

2. Thi hành kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 đảng viên của Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non và Chi bộ Khoa Lịch sử thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung về kiện toàn cấp uỷ cho các tổ chức đảng gồm:

- Chuẩn y đồng chí Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022, giữ chức Bí thư chi bộ Chi bộ Cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Chuẩn y đồng chí Nguyễn Tân Thành, Trợ lý Đảm bảo chất lượng Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức Phó Bí thư Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Chuẩn y đồng chí Hồ Đình Quang, Trợ lý Đào tạo Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Chuẩn y đồng chí Nguyễn Tân Thành, Trợ lý Đảm bảo chất lượng, Phó Bí thư Chi bộ Cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chuẩn y đồng chí Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi bộ Cán bộ Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã dành nhiều thời gian để xem xét và cho ý kiến về Tờ trình số 77/TTr-ĐHV của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 16-BC/BTCĐU ngày 04/1/2022 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường thẩm định Tờ trình số 67/TTr-ĐHV. Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã biểu quyết thống nhất các nội dung sau đây:

2.1. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình chấm dứt hợp đồng lao động và chuyển công tác cho đồng chí Phạm Tiến Đông, Trưởng Văn phòng đại diện Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý cho các đơn vị sau đây:

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ quản lý cấp Phó tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Thị Thu Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thế Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú (sau khi có ý kiến của Hội đồng Trường về việc áp dụng trường hợp đặc biệt về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm).

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Châu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến làm việc tại Trung tâm Nội trú và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú (sau khi có ý kiến của Hội đồng Trường về việc áp dụng trường hợp đặc biệt về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm).

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đậu Đức Anh, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Danh Bình, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Đình Lưu, Phó Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng (Sau khi thống nhất về nhân sự với đơn vị cử sĩ quan biệt phái theo quy định tại Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT-BQP-BNV ngày 13/5/2004 của Bộ Quốc phòng - Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam).

- Bổ nhiệm lại đồng chí Đậu Khắc Tài, Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Viện nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Bổ nhiệm đồng chí Dương Thị Thanh Thanh, Giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc Trường Sư phạm, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc Trường Sư phạm.

2.3. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý:

- Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Trưởng / Phó Trưởng bộ môn của các đơn vị đào tạo trên cơ sở đề xuất của các đơn vị đào tạo.

- Bổ nhiệm 1 Phó Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong chức danh quy hoạch.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, phức tạp, đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét, cho ý kiến.

4. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thống nhất giao Hiệu trưởng Nhà trường làm việc với các bên liên quan để xem xét, giải quyết Đơn đề nghị của đồng chí Trần Đình Quang, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh về công tác cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho ý kiến.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và định hướng nội dung Chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.

6. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

          IV. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

  - Chỉ thị số 33/CT/TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

  - Công văn số 1728-CV/ĐUB ngày 01/12/2021 của Đảng ủy Bộ Ngoại giao về việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước và thẩm tra xác minh ở nước ngoài.

  - Công văn số 757-CV/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về điều chỉnh tên gọi danh hiệu thi đua đối với tổ chức đảng.

  - Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 03/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  - Công văn số 572-CV/VPTU ngày 07/12/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An về quản lý văn bản.

  - Công văn số 414-CV/BDVTU ngày 07/12/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

  - Công văn số 823-CV/BTCTU ngày 07/12/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2021.

  - Công văn số 820-CV/BTCTU ngày 07/12/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường Tỉnh ủy Nghệ An quản lý năm 2021.

 - Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

 - Kế hoạch 01-KH/TU ngày 08/12/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

  - Quy chế số 07-QC/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

  - Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

  - Công văn số 33-HD/BTGTU ngày 14/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về hướng dẫn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc giúp đỡ người khuyết tật tỉnh Nghệ An.

  - Quy định số 693-QĐ/VPTW ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.

  - Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 21/12/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021.

  - Công văn số 697-CV/BTGTU ngày 20/12/2021 của  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

  - Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

  - Công văn số 800-CV/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

  - Công văn số 799-CV/TU ngày 21/12/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về điều chỉnh tiến độ kiểm điểm, tổng kết công tác năm 2021.

  - Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quán triệt Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

  - Đề án số 11-ĐA/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

  - Công văn số 614-CV/VPTU ngày 27/12/2021 cả Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An về báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021.

  - Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 27/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An về tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19.

  - Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 30/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác khoa giáo.

  - Công văn số 891-CV/BTCTU ngày 30/12/2021 cả Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về hướng dẫn mẫu ghi biên bản sinh hoạt chi bộ, chi uỷ.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 09/1/2022); 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tuyên truyền, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Triển khai Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Trường. Hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động năm 2021 và xét các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2021. Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh. Ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy trình quản lý chất lượng của Trường Đại học Vinh (đợt 1); xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Hoàn thành công tác thanh, quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2021 của Nhà trường. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở I và Cơ sở II. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai hoạt động đào tạo đại học và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Chỉ đạo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.       

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền