Ngày 16/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2024

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 4 và nửa đầu tháng 5 năm 2024. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác tháng 4 và nửa đầu tháng 5 năm 2024.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Khoa Xây dựng và các Chi bộ: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến kết nạp 51 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Ngô Thu Trang,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Toán học Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

2.      

Nguyễn Thị Khánh Hòa,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Toán học Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

3.      

Nguyễn Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Toán học Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

4.      

Nguyễn Thị Ái,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Toán học Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

5.      

Nguyễn Thanh Hoài,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Toán học Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

6.      

Nguyễn Thị Hoài,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Toán học Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

7.      

Hoàng Thị Như Ý,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Toán học Chất lượng cao, Trường Sư phạm,

8.      

Nguyễn Thị Trang,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

9.      

Võ Thảo Anh,

Sinh viên lớp 62A4 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

10.             

Nguyễn Quang Minh,

Sinh viên lớp 62A5 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

11.             

Phạm Thị Hoài Thương,

Sinh viên lớp 62A6 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

12.             

Bùi Thị Linh Chi,

Sinh viên lớp 63A1 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

13.             

Nguyễn Khánh Ly,

Sinh viên lớp 63A2 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

14.             

Nguyễn Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 63A2 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

15.             

Nguyễn Thị Tùng Chi,

Sinh viên lớp 63A3 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

16.             

Hồ Thị Thanh Trà,

Sinh viên lớp 63A3 Sư phạm Toán học, Trường Sư phạm,

17.             

Trần Giang Tuấn Tú,

Sinh viên lớp 62A Sư phạm Tin học, Trường Sư phạm,

18.             

Nguyễn Quỳnh Chi,

Sinh viên lớp 62A Sư phạm Vật lý, Trường Sư phạm,

19.             

Lê Phạm Duy,

Sinh viên lớp 62A Sư phạm Vật lý, Trường Sư phạm,

20.             

Mai Thị Thu Hương,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Vật lý, Trường Sư phạm,

21.             

Trần Thị Thu Hằng,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Hóa học, Trường Sư phạm,

22.             

Cao Hoàng Minh Châu,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Hóa học, Trường Sư phạm,

23.             

Hà Phương Linh,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

24.             

Trần Thị Ngân,

Sinh viên lớp 62A1 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

25.             

Lê Mai Linh,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

26.             

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh,

Sinh viên lớp 62A2 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

27.             

Nguyễn Thị Mai,

Sinh viên lớp 62A3 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

28.             

Hà Huy An,

Sinh viên lớp 63A1 Sư phạm Ngữ Văn, Trường Sư phạm,

29.             

Hồ Sỹ Anh Hùng,

Sinh viên lớp 62A Sư phạm Lịch sử, Trường Sư phạm,

30.             

Nguyễn Phúc Nguyên,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Địa lý, Trường Sư phạm,

31.             

Nguyễn Thị Minh Tú,

Sinh viên lớp 63A Sư phạm Địa lý, Trường Sư phạm,

32.             

Nguyễn Đình Tú,

Sinh viên lớp 61B1 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

33.             

Phạm Thị Kim Chi,

Sinh viên lớp 62B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

34.             

Võ Thị Phương Hoài,

Sinh viên lớp 62B2 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

35.             

Nguyễn Thị Phương Nghi,

Sinh viên lớp 63B1 Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

36.             

Hoàng Thị Quỳnh Hương,

Sinh viên lớp 61B Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

37.             

Đậu Huyền Thương,

Sinh viên lớp 62B2 Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,

38.             

Trịnh Hữu Đạt,

Sinh viên lớp 60K Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

39.             

Doãn Hữu Nam,

Sinh viên lớp 60K Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

40.             

Nguyễn Đắc Hiếu,

Sinh viên lớp 62K3 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

41.             

Ngô Trí Hùng,

Sinh viên lớp 62K3 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

42.             

Nguyễn Thị Quỳnh Chi,

Sinh viên lớp 62B Điều dưỡng, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

43.             

Phan Đình Quốc,

Cán bộ Khoa Xây dựng,

44.             

Phạm Quốc Huy,

Sinh viên lớp 62A Giáo dục quốc phòng - an ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng,

45.             

Lê Ngọc Thái An,

Học sinh lớp 12A1 Chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

46.             

Nguyễn Thị Như Trang,

Học sinh lớp 12A5 Chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

47.             

Trương Khánh Huyền,

Học sinh lớp 12A9 Chuyên Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

48.             

Đinh Nguyễn Khánh Linh,

Học sinh lớp 12A9 Chuyên Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

49.             

Phạm Nguyễn Minh Hòa,

Học sinh lớp 12A8 Chuyên Anh, Trường Trung học phổ thông Chuyên,

50.             

Nguyễn Thị Hà Phương,

Cán bộ Trường Tiểu học,Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm,

51.             

Hà Minh Hải,

Cán bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 22/5/2024 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Trường Kinh tế, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Xây dựng và Chi bộ Trường Mầm non Thực hành chuyển chính thức cho 6 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Nguyễn Văn Quỳnh,

Cán bộ Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế,

2.      

Nguyễn Thị Thanh Hoài,

Cán bộ Khoa Quản trị kinh doanh.

3.      

Phạm Hồ Vinh,

Sinh viên lớp 60K Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

4.      

Võ Hồng Kỳ,

Sinh viên lớp 59K1 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng,

5.      

Hoàng Văn Lộc,

Sinh viên lớp 60K1 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng,

6.      

Tạ Thị Thùy Dung,

Cán bộ Trường Mầm non Thực hành,

7.      

Trương Thị Hướng,

Cán bộ Trường Mầm non Thực hành.

3. Xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vào dịp 2/9/2024 cho đồng chí Nguyễn Thành Quang, đảng viên, giảng viên cao cấp Khoa Toán học, Trường Sư phạm theo đề nghị của Chi bộ Khoa Toán học và Đảng ủy bộ phận Trường Sư phạm.

III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1819-CV/BTGTU, ngày 27/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh Nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương lần thứ III".

- Công văn số 1823-CV/BTGTU, ngày 29/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú.

- Báo cáo số 465-BC/BTGTU, ngày 01/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 3/2024.

- Công văn số 1827-CV/BTGTU, ngày 02/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền chuẩn bị đón Đoàn cấp cao tỉnh Ulianốp đến thăm và làm việc tại Nghệ An và kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin.

- Công văn số 70-HD/BTGTU, ngày 02/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện Kết luận số 69-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

- Công văn số 1849-CV/BTGTU, ngày 09/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

- Công văn số 1855-CV/BTGTU, ngày 12/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về t chức triển khai "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X".

- Công văn số 1857-CV/BTGTU, ngày 12/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng.

- Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 12/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội.

- Công văn số 1866-CV/BTGTU, ngày 15/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng và tham gia Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024.

- Công văn số 1871-CV/BTGTU, ngày 19/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong.

- Báo cáo số 478-BC/BTGTU, ngày 25/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội tháng 4/2024.

- Công văn số 1892-CV/BTGTU, ngày 26/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai một số nhiệm vụ công tác tư tưởng và tăng cường đấu tranh chống thông tin xấu độc.

- Công văn số 1894-CV/BTGTU, ngày 02/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 179-BC/BTCTU, ngày 21/3/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

- Công văn số 2819-CV/BTCTU, ngày 27/3/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về cập nhật, chuẩn hóa, đồng bộ phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0.

- Công văn số 2881-CV/BTCTU, ngày 22/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế và đề xuất biên chế năm 2025.

- Công văn số 2927-CV/BTCTU, ngày 06/5/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2024.

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Công văn số 2215-CV/UBKTTU, ngày 26/4/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

- Quyết định số 04-QĐ/BNCTU-VP, ngày 08/4/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn.

- Thông báo số 37-TB/BNCTU, ngày 08/4/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về phân công cán bộ theo dõi địa bàn giai đoạn 2024 - 2026.

- Công văn số 2848-CV/BNCTU, ngày 03/5/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về phối hợp xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Quy chế số 18-QC/TU, ngày 19/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung).

- Thông báo số 1270-TB/TU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí số lượng cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Trường Đại học Vinh.

- Kế hoạch số 239-KH/TU, ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

IV. XEM XÉT, CHO Ý KIẾN, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tuyên truyền kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024). Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, nhất là tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người học, đoàn viên, hội viên về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt"; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Chuẩn y kết quả bầu đồng chí Dương Xuân Giáp, Phó Trưởng khoa Toán học, vào Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Toán học nhiệm kỳ 2022 - 2025  và giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ theo Tờ trình số 03-TTr/CB, ngày 06/5/2024 của Chi bộ Khoa Toán học.

3. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường cho phép đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Bí thư chi bộ cán bộ, Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ đi tham gia Diễn đàn về Giảng dạy Tiếng Anh tại Thủ đô Vientiena, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 29/5/2024 đến ngày 01/6/2024 theo Công văn số 556/ĐHV-TCCB, ngày 14/5/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

4. Thống nhất kế hoạch làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường với Đảng ủy bộ phận Khoa Sư phạm Ngoại ngữ để đánh giá hoạt động của khoa trong thời gian qua; định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của khoa theo thẩm quyền.

5. Thống nhất kế hoạch làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường với đồng chí Hà Văn Ba, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Chuyên viên chính Phòng Tổ chức Cán bộ để cho ý kiến giải quyết các nội dung trong Đơn kiến nghị của đồng chí Hà Văn Ba.

6. Thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về các nội dung sau đây:

- Cho ý kiến về Tờ trình số 30/TTr-ĐHV, ngày 23/4/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của hệ đại học, sau đại học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo mô hình tiến tiến theo. Riêng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan bổ sung thông tin làm căn cứ xây dựng, xác định chỉ tiêu để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét.

- Cho ý kiến về bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý theo Tờ trình số 36/TTr-ĐHV, ngày 13/5/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Cho ý kiến về công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Công văn số 2215-CV/UBKTTU, ngày 26/4/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Thường trực Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường đã thảo luận và thống nhất làm văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ theo yêu cầu của cấp trên.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Thường trực Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường đã nghe báo cáo đề xuất chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại tỉnh Tây Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp 65 thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2024) theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của Nhà trường. Qua đó, khẳng định những thành tựu to lớn của Nhà trường từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới; rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh trong thời gian tới; đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua, thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên các thế hệ viên chức, người lao động và người học thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 NĂM 2024

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024); 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024); hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế đảm bảo kỷ cương xã hội". Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tiếp tục khắc phục các vi phạm, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên và kiểm điểm, tự phê bình năm 2023. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành một số quy chế, quy định, đề án… của Đảng ủy và Nhà trường; thực hiện các chủ trương, quy trình về công tác tổ chức và cán bộ. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học vùng của khu vực Bắc Trung Bộ theo nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, ngày 04/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại tỉnh Tây Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo phong trào thi đua tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường. Chỉ đạo tổ chức Lễ Bế giảng khoá đào tạo thứ 61 và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2024. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Triển khai các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hoàng Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Chỉ đạo công tác tuyển sinh của các Trường trực thuộc. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh và xét tuyển đại học chính quy năm 2024. Triển khai hoạt động đào tạo theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.