TT

Thông tin cá nhân

1.   

Họ tên, học hàm, học vị: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Điện thoại: 0913.518382

Email: khoadx@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Số 37, đường Đặng Thái Thân, TP.Vinh, T. Nghệ An

2.   

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Thái Văn Thành

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0913.384618

Email: thanhtv@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Số 37, đường Lương Thế Vinh, TP.Vinh, T. Nghệ An

3.   

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Ngô Đình Phương

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0913.327040

Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Khối 22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, T. Nghệ An

4.   

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường

Điện thoại: 0915.051198

Email: nguyenthihuongcd@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: P. Vinh Tân, TP. Vinh, T. Nghệ An

5.   

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ

Điện thoại: 0948.257789

Email: bangnh@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Số 03, đường Trần Minh Tông, TP.Vinh, T. Nghệ An

6.   

Họ tên, học hàm, học vị: ThS. Nguyễn Hồng Soa

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Điện thoại: 0904.789191

Email: nguyenhongsoadhv@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Số 02, hẻm C3, ngõ B2, đường Duy Tân, TP.Vinh, T. Nghệ An

7.   

Họ tên, học hàm, học vị: ThS. Nguyễn Quang Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy

Điện thoại: 0915.099255

Email: tuannq@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: số nhà 01, ngách 24, ngõ 92, đường Lệ Ninh, TP. Vinh, Nghệ An

8.   

Họ tên, học hàm, học vị: TS. Nguyễn Anh Dũng

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Điện thoại: 0904.832379

Email: dungna@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Phòng 305, Chung cư Handico30, X. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An

9.   

Họ tên, học hàm, học vị: TS. Nguyễn Anh Chương

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Đoàn trường

Điện thoại: 0943.474668

Email: chuongdhv378@yahoo.com

Địa chỉ nhà riêng: Phòng 903, Chung cư Dầu khí Trường Thi, đường Lê Văn Hưu, TP.Vinh, T. Nghệ An

10.        

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Đinh Trí Dũng

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Giám đốc Nhà xuất bản

Điện thoại: 0912.033753

Email: tridungdhv@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Số 08, đường Bạch Liêu, TP.Vinh, T. Nghệ An

11.        

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Kiều Phương Chi

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Trưởng khoa Sư phạm Toán học

Điện thoại: 0949.145999

Email: chidhv@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Chung cư Dầu khí Trường Thi, đường Lê Văn Hưu, TP.Vinh, T. Nghệ An

12.        

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Hóa học

Điện thoại: 0912.574484

Email: hoadu.nguyen@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Số 09, ngõ 4, đường Nguyễn Vĩnh Lộc, TP.Vinh, T. Nghệ An

13.        

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Bùi Văn Dũng

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Kinh tế

Điện thoại: 0902.091969

Email: tsbuidung@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Số 66, đường Nguyễn Kiệm, TP.Vinh, T. Nghệ An

14.        

Họ tên, học hàm, học vị: TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Giáo dục

Điện thoại: 0913.598796

Email: ngochiendhv@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Số 60-BT03, xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, T. Nghệ An

15.        

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Điện tử Viễn thông

Điện thoại: 0913.396780

Email: hunglt@vinhuni.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng: Số 28, đường Cao Huy Đỉnh, TP.Vinh, T. Nghệ An

16.        

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Trần Viết Quang

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị

Điện thoại: 0912.627109

Email: quangdhv@yahoo.com.vn

Địa chỉ nhà riêng: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, T. Nghệ An

17.        

Họ tên, học hàm, học vị: TS. Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Nông Lâm Ngư

Điện thoại: 0967.972829

Email: phuongthanh1908@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Số 06, ngõ 31, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP.Vinh, T. Nghệ An

18.        

Họ tên, học hàm, học vị: TS. Đinh Ngọc Thắng

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Luật

Điện thoại: 0989.737177

Email: thangluatdhv@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Phòng 1204, chung cư Trung Đô, TP.Vinh, T. Nghệ An

19.        

Họ tên, học hàm, học vị: TS. Nguyễn Văn Thuận

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên

Điện thoại: 0913.529281

Email: thuanhieunhanmai@gmail.com

Địa chỉ nhà riêng: Số 06, ngõ 20, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP.Vinh, T. Nghệ An

20.        

Họ tên, học hàm, học vị: TS. Trần Bá Tiến

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Điện thoại: 0943.299777

Email: tienvinhuni@yahoo.com

Địa chỉ nhà riêng: Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, T. Nghệ An

21.        

Họ tên, học hàm, học vị: PGS.TS. Cao Tiến Trung

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Sinh học

Điện thoại: 0903.446646

Email: trungctbio@yahoo.com

Địa chỉ nhà riêng: Tổ 3, Khối 15, P.Trường Thi, TP.Vinh, T. Nghệ An