ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                           *                                      TP. Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

                 Số 105-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI

phiên quý I năm 2018

 

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị để tổng kết hoạt động công tác quý I năm 2018 và triển khai chương trình công tác quý II năm 2018.

Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2018

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng các Ban của Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác quý I/2018. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình thành lập Ban Quản lý cơ sở II trực thuộc Trường trên cơ sở sáp nhập bộ phận hành chính của các đơn vị tại cơ sở II và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Chương, Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý cơ sở II nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và đồng ý thực hiện quy trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm đồng chí Đậu Đăng Tuấn, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, giữ chức vụ Kế toán trưởng Trường Đại học Vinh.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thông qua chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm trực thuộc Trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án thành lập Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm trực thuộc Trường trình Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II NĂM 2018

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 111 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1904-07/4/2018); 148 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018), 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); xét đề nghị phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018; tiếp tục học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện giai đoạn 2 Đề án tổng thể tái cấu trúc Trường Đại học Vinh; thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2018; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở 1, cơ sở 2, quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường tư vấn tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2018; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" với các nội dung theo hướng dẫn năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO theo Kế hoạch số 10/KH-ĐHV ngày 8/3/2016; tổ chức thực hiện các hoạt động trong Chương trình ETEP; tổng kết Tháng rèn nghề năm học 2017 - 2018; mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (lớp thứ hai); tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư cấp ủy và cấp ủy viên các cấp. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; triển khai hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; rà soát, điều chỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018 phục vụ các bậc học, loại hình đào tạo. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 20-CT/DVTU ngày 30/1/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận năm 2018. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:    

- Tỉnh uỷ Nghệ An;

- Đảng ủy, Ban giám hiệu;

- Hội đồng Trường;

- Các ban của Đảng uỷ;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa