ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 02 tháng 7 năm 2018

               Số 114 - TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 6 năm 2018

 

 

Ngày 02/7/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tháng 6 năm 2018. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Sư phạm Ngữ Văn, Khoa Lịch sử, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Giáo dục chính trị, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và các Chi ủy chi bộ: Khoa Giáo dục, Khoa Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. 

Nguyễn Thị Ngân,

Sinh viên lớp 55B Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

2. 

Nguyễn Sĩ Hà,

Sinh viên lớp 55K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

3. 

Hoàng Thị Phượng,

Sinh viên lớp 55K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

4. 

Phan Duy Tú,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

5. 

Lê Thị Oanh,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

6. 

Nguyễn Thị Dung,

Sinh viên lớp 55B Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

7. 

Nguyễn Thị Vân Oanh,

Sinh viên lớp 55B Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

8. 

Lê Thị Hồng Phương,

Sinh viên lớp 55B Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

9. 

Nguyễn Thị Anh,

Sinh viên lớp 56A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

10. 

Hoàng Thị Hạnh,

Sinh viên lớp 56A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

11. 

Nguyễn Thị Huyền,

Sinh viên lớp 56A1 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

12. 

Trần Thị Nhung,

Sinh viên lớp 56A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

13. 

Phạm Thị Minh Châu,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

14. 

Nguyễn Thị Nhàn,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

15. 

Nguyễn Thị Thúy,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

16. 

Lê Thị Thủy,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

17. 

Trần Thị Kiều Trinh,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

18. 

Nguyễn Thị Nhật,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Lịch sử,

19. 

Trần Thị Diệu Hằng,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Lịch sử,

20. 

Nguyễn Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 56A Khoa Lịch sử,

21. 

Vũ Thị Nhung,

Sinh viên lớp 56A Khoa Lịch sử,

22. 

Trần Thị Yến,

Sinh viên lớp 56B Khoa Lịch sử,

23. 

Nguyễn Thị Thanh Lan,

Sinh viên lớp 56B1 Khoa Lịch sử,

24. 

Nguyễn Thị Dương,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Lịch sử,

25. 

Nguyễn Thanh Thùy,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Kinh tế,

26. 

Phan Thị Thủy,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Kinh tế,

27. 

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Kinh tế,

28. 

Nghiêm Thị Quế,

Sinh viên lớp 56B3 Khoa Kinh tế,

29. 

Tống Thị Thơm,

Sinh viên lớp 56B7 Khoa Kinh tế,

30. 

Nguyễn Thị Nhất,

Sinh viên lớp 55 liên thông Khoa Luật,

31. 

Đặng Quang Vinh,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Luật,

32. 

Nguyễn Thị Liên,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

33. 

Trần Thị Thu,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

34. 

Trần Thị Thủy,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

35. 

Trần Xuân Dũng,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

36. 

Trần Thu Uyên,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

37. 

Nguyễn Thị Khánh Hoa,

Sinh viên lớp 55B5 Khoa Luật,

38. 

Võ Thị Hồng Diệp,

Sinh viên lớp 55B6 Khoa Luật,

39. 

Phạm Như Quỳnh,

Sinh viên lớp 55B6 Khoa Luật,

40. 

Vũ Thị Vân,

Sinh viên lớp 55B8 Khoa Luật,

41. 

Ngô Hiền Trang,

Sinh viên lớp 56B1 Khoa Luật,

42. 

Trần Thị Tú,

Sinh viên lớp 56B3 Khoa Luật,

43. 

Nguyễn Thị Minh Anh,

Sinh viên lớp 56B8 Khoa Luật,

44. 

Phan Thị Lý,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục chính trị,

45. 

Hoàng Thị Linh Chi,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

46. 

Nguyễn Thị Giang,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

47. 

Nguyễn Ngọc Khánh Ly,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

48. 

Thái Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

49. 

Võ Thị Thu,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

50. 

Nguyễn Thị Hoài Thương,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

51. 

Trần Thị Nhân,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

52. 

Ngô Thị Huyền Trang,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

53. 

Dương Thùy Linh,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục,

54. 

Hoàng Phương Thảo,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục,

55. 

Hồ Thị Huyền,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Giáo dục,

56. 

Trần Thị Dung,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Giáo dục,

57. 

Lê Thị Ánh Nga,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Giáo dục,

58. 

Lê Thị Huyền,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục thể chất,

59. 

Võ Thị Như Thúy,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục thể chất,

60. 

Đặng Thị Trúc Ly,

Sinh viên lớp 56A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

61. 

Trần Thị Xinh,

Sinh viên lớp 56A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

62. 

Nguyễn Đình Tuấn,

Cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 09/7/2018 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Sư phạm Ngữ Văn, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Giáo dục chính trị và các chi ủy chi bộ: Khoa Địa lý - Quản lý Tài nguyên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Thực hành Sư phạm chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.     

Trần Ngọc Toàn,

Cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

2.     

Trần Thị Yến,

Sinh viên lớp 55K Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

3.     

Hồ Thị Dung,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

4.     

Hồ Thị Hoa,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

5.     

Hoàng Thị Thúy Ngọc,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

6.     

Phạm Thị Trang,

Sinh viên lớp 55B Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

7.     

Trần Hoài Thương,

Sinh viên lớp 56A2 Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

8.     

Lê Thị Quỳnh Anh,

Sinh viên lớp 56B Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

9.     

Trần Thị Thanh Mai,

Sinh viên lớp 56B Khoa Sư phạm Ngữ Văn,

10.     

Cụt Văn Dậu,

Sinh viên lớp 58B1 Khoa Kinh tế,

11.     

Nguyễn Thị Thùy Dung,

Cán bộ Khoa Luật,

12.     

Lê Thị Vân Anh,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Luật,

13.     

Lê Thị Duyên,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

14.     

Trần Thị Hải Lê,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

15.     

Lê Thị Mỹ Dung,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

16.     

Đào Thị Quỳnh,

Sinh viên lớp 55B5 Khoa Luật,

17.     

Nguyễn Thị Hạnh,

Sinh viên lớp 58B2 Khoa Luật,

18.     

Lê Minh Hiếu,

Sinh viên lớp 58B2 Khoa Luật,

19.     

Hoàng Thị Minh Huyền,

Sinh viên lớp 58B3 Khoa Luật,

20.     

Lê Thị Hải Yến,

Sinh viên ngành 2 Khoa Luật,

21.     

Lò Văn Đông,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục chính trị,

22.     

Cao Thị Hương,

Sinh viên lớp 55B Khoa Giáo dục chính trị,

23.     

Hồ Thị Thảo,

Sinh viên lớp 55B Khoa Giáo dục chính trị,

24.     

Phan Thị Thái Hậu,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

25.     

Phạm Thị Như,

Sinh viên lớp 55K1 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

26.     

Dương Thị Phương,

Sinh viên lớp 55K3 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

27.     

Phan Bùi Quốc Mạnh,

Sinh viên lớp 55K4 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

28.     

Đậu Tùng Dương,

Sinh viên lớp 56A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

29.     

Phạm Quỳnh Nga,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Nam Thành, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, bằng hình thức Khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị, cụ thể như sau:

          - Bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Thu, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          - Điều động đồng chí Lê Danh Bình, Bí thư chi bộ Ngành Hóa học Viện Sư phạm Tự nhiên, đến làm việc tại Phòng Thanh tra Giáo dục và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          - Điều động đồng chí Trần Anh Tuấn, Chuyên viên Trung tâm Nội trú, đến làm việc tại Ban Quản lý Cơ sở II và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Cơ sở II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chủ trương để Viện Sư phạm Xã hội và Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm lại, bổ nhiệm các Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn của các viện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chỉ định nhân sự cấp ủy của Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội và Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhân sự cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Xã hội và Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 7 NĂM 2018

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018); 89 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018); 88 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2018). Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường tư vấn, quảng bá tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2018; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; triển khai kế hoạch đào tạo hè; tiếp tục các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; các hoạt động tham gia Chương trình ETEP; công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở 1, cơ sở 2. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; công tác nhập học Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm năm học 2017 - 2018; rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018; tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án FCB; tăng cường công tác an ninh trật tự và công tác tôn giáo. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 20-CT/DVTU ngày 30/1/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận năm 2018. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa