ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 28 tháng 5 năm 2018

                 Số 108-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 5 năm 2018

 

 

Ngày 28/5/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2018. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Khoa Kinh tế, Khoa Xây dựng, Khoa Lịch sử, Khoa Luật, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và các Chi ủy chi bộ: Khoa Giáo dục, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm, Phòng Hành chính Tổng hợp kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.        

Lê Phương Anh,

Sinh viên lớp 55A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

2.        

Nguyễn Thị Bích Diệp,

Sinh viên lớp 55A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

3.        

Nguyễn Mạnh Dũng,

Sinh viên lớp 55A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

4.        

Cao Thị Minh Hằng,

Sinh viên lớp 55A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

5.        

Dương Thùy Linh,

Sinh viên lớp 55A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

6.        

Trịnh Thị Hà Ngân,

Sinh viên lớp 55A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

7.        

Trần Thị Thu Thủy,

Sinh viên lớp 55A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

8.        

Nguyễn Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 55A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

9.        

Đặng Thị Ngân,

Sinh viên lớp 55A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

10.    

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 55A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

11.    

Phan Ngọc Cẩm Tú,

Sinh viên lớp 56A1 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

12.    

Nguyễn Thị Mỹ Hằng,

Sinh viên lớp 55A Tin, Viện Sư phạm Tự nhiên,

13.    

Nguyễn Thị Thủy,

Sinh viên lớp 55A Tin, Viện Sư phạm Tự nhiên,

14.    

Hồ Thị Cẩm Tú,

Sinh viên lớp 56A2 Tin, Viện Sư phạm Tự nhiên,

15.    

Võ Thị Hà,

Sinh viên lớp 55A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

16.    

Nguyễn Thị Hiền,

Sinh viên lớp 55A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

17.    

Thái Thị Thanh Hoa,

Sinh viên lớp 55A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

18.    

Đinh Thị Son,

Sinh viên lớp 55A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

19.    

Ngô Thị Thu Thủy,

Sinh viên lớp 55A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

20.    

Trịnh Thị Hà An,

Sinh viên lớp 55A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

21.    

Trần Thị Bích,

Sinh viên lớp 55A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

22.    

Lê Ngọc Dũng,

Sinh viên lớp 55A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

23.    

Nguyễn Thị Lê Na,

Sinh viên lớp 55A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

24.    

Lê Thị Thảo,

Sinh viên lớp 55A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

25.    

Võ Thị Vinh,

Sinh viên lớp 55A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

26.    

Trần Thị Huyền Trang,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện Sư phạm Tự nhiên,

27.    

Nguyễn Thị Hồng Hạnh,

Sinh viên lớp 55A1 Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

28.    

Bùi Thị Hảo,

Sinh viên lớp 55A1 Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

29.    

Lê Thị Huyền,

Sinh viên lớp 55A1 Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

30.    

Lê Thị Thúy,

Sinh viên lớp 55A2 Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

31.    

Hoàng Thị Vinh,

Sinh viên lớp 54K Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

32.    

Phạm Thị Anh Thơ,

Sinh viên lớp 54K1 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

33.    

Lưu Thị Thu Thảo,

Sinh viên lớp 54K2 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

34.    

Lê Thị Nga,

Sinh viên lớp 54K3 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

35.    

Đặng Thị Nhung,

Sinh viên lớp 54K3 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

36.    

Phạm Thị Hồng Thắm,

Sinh viên lớp 54K3 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

37.    

Cao Tuấn Dương,

Sinh viên lớp 56B Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

38.    

Lê Văn Kiên,

Sinh viên lớp 56K Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

39.    

Trần Thị Hiền,

Sinh viên lớp 56K2 Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,

40.    

Bùi Thị Mỹ Hạnh,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Kinh tế,

41.    

Trần Thị Thảo,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Kinh tế,

42.    

Lê Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Kinh tế,

43.    

Nguyễn Thị Thanh  Hoàn,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Kinh tế,

44.    

Võ Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 56B3 Khoa Kinh tế,

45.    

Lê Văn Nhật,

Sinh viên lớp 56B8 Khoa Kinh tế,

46.    

Nguyễn Thị Hà Ngọc Thành,

Sinh viên lớp 56B9 Khoa Kinh tế,

47.    

Hồ Thị Thắm,

Sinh viên lớp 56B11 Khoa Kinh tế,

48.    

Lê Thị Xuân,

Sinh viên lớp 56B11 Khoa Kinh tế,

49.    

Trịnh Hưng,

Sinh viên lớp 54K4 Khoa Xây dựng,

50.    

Phan Trung Hiếu,

Sinh viên lớp 54K4 Khoa Xây dựng,

51.    

Hoàng Khắc Ngọc,

Sinh viên lớp 54K4 Khoa Xây dựng,

52.    

Nguyễn Thị Hương,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Lịch sử,

53.    

Trần Thị Hà My,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Lịch sử,

54.    

Chướng Thị Ân,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

55.    

Cao Thị Hà,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

56.    

Nguyễn Thị Phượng,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

57.    

Nguyễn Thị Hòa,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Lịch sử,

58.    

Thái Thị Mai Trang,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Lịch sử,

59.    

Trần Thị Phúc,

Sinh viên lớp 56A Khoa Lịch sử,

60.    

Võ Thị Ly,

Sinh viên lớp 56B Khoa Lịch sử,

61.    

Nguyễn Thị Nhung,

Sinh viên lớp 56B Khoa Lịch sử,

62.    

Nguyễn Thị Nhàn,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Lịch sử,

63.    

Trương Thị Hương,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Lịch sử,

64.    

Phan Thị Quỳnh,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Lịch sử,

65.    

Đỗ Thị Thu Nga,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Luật,

66.    

Nguyễn Thị Thu Thảo,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Luật,

67.    

Lê Bá Hoàng Hiệp,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Luật,

68.    

Phạm Văn Khánh,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Luật,

69.    

Trần Thị Hương Lan,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Luật,

70.    

Bùi Thị Trang,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Luật,

71.    

Đinh Thị Hoài Nhi,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

72.    

Ngô Diệu Hồng,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

73.    

Nguyễn Thị Hương,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

74.    

Đinh Thị Vân Oanh,

Sinh viên lớp 55B3 Khoa Luật,

75.    

Kiều Thị Mơ,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

76.    

Trần Thị Hanh,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

77.    

Nguyễn Thị Ngọc Huế,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

78.    

Bùi Thị Ánh,

Sinh viên lớp 55B5 Khoa Luật,

79.    

Lê Thị Thu Hà,

Sinh viên lớp 55B5 Khoa Luật,

80.    

Phạm Thị Nga,

Sinh viên lớp 55B5 Khoa Luật,

81.    

Nguyễn Huy Quốc Khánh,

Sinh viên lớp 55B5 Khoa Luật,

82.    

Nguyễn Thị Việt An,

Sinh viên lớp 55B6 Khoa Luật,

83.    

Nguyễn Thị Thu Hà,

Sinh viên lớp 55B6 Khoa Luật,

84.    

Nguyễn Thị Hường,

Sinh viên lớp 55B7 Khoa Luật,

85.    

Hoàng Thị Thủy,

Sinh viên lớp 55B7 Khoa Luật,

86.    

Bùi Huy Đạt,

Sinh viên lớp 55B8 Khoa Luật,

87.    

Nguyễn Thị Lành,

Sinh viên lớp 55B8 Khoa Luật,

88.    

Hoàng Văn Nguyên,

Sinh viên lớp 55B8 Khoa Luật,

89.    

Nguyễn Hữu Tùng,

Sinh viên lớp 55B8 Khoa Luật,

90.    

Mai Đình Thành,

Sinh viên lớp 56B1 Khoa Luật,

91.    

Phạm Hoàng Mỹ Huyền,

Sinh viên lớp 56B3 Khoa Luật,

92.    

Nguyễn Duy Đạo,

Sinh viên lớp 56B4 Khoa Luật,

93.    

Nguyễn Thị Hằng,

Sinh viên lớp 56B7 Khoa Luật,

94.    

Đặng Thị Nhật,

Sinh viên lớp 56B7 Khoa Luật,

95.    

Nguyễn Thị Trang,

Sinh viên lớp 56B7 Khoa Luật,

96.    

Lê Thị Vân,

Sinh viên lớp 56B10 Khoa Luật,

97.    

Võ Thị Hồng Phương,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa  Sư phạm Ngoại ngữ,

98.    

Trần Vân Anh,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa  Sư phạm Ngoại ngữ,

99.    

Lý Hoàng Yến,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa  Sư phạm Ngoại ngữ,

100.      

Nguyễn Thị Dương Ngọc,

Sinh viên lớp 56A2 Khoa  Sư phạm Ngoại ngữ,

101.      

Nguyễn Thị Dung,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục,

102.      

Lô Thị Thúy Hạnh,

Sinh viên lớp 55A Khoa Giáo dục,

103.      

Hoàng Thị Như Hường,

Sinh viên lớp 55B Khoa Giáo dục,

104.      

Ngô Thị Sinh,

Sinh viên lớp 55B Khoa Giáo dục,

105.      

Nguyễn Thị Hằng,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Giáo dục,

106.      

Nguyễn Thị Huyền,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Giáo dục,

107.      

Hoàng Thị Mỹ Hảo,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Giáo dục,

108.      

Nguyễn Thị Nga,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Giáo dục,

109.      

Trần Thị Cẩm Thơ,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Giáo dục,

110.      

Nguyễn Thị Huyền,

Sinh viên lớp 55A1 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

111.      

Lộc Thị Đào,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

112.      

Lê Thị Hoài,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

113.      

Đoàn Thị Nhưng,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

114.      

Nguyễn Thị Ánh,

Sinh viên lớp 55K1 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

115.      

Nguyễn Thị Liên,

Sinh viên lớp 55K2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

116.      

Lê Trà Giang,

Sinh viên lớp 55K2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

117.      

Trần Thị Lệ Hằng,

Sinh viên lớp 55K2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

118.      

Nguyễn Thị Hồng Vân,

Sinh viên lớp 55K3 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

119.      

Nguyễn Thủ Mạnh,

Sinh viên lớp 55K4 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

120.      

Nguyễn Thị Thơm,

Sinh viên lớp 55K4 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

121.      

Trần Thị Tú Oanh,

Sinh viên lớp 55K6 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

122.      

Nguyễn Thị Thuận,

Sinh viên lớp 55K6 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

123.      

Lê Hoàng Trình,

Sinh viên lớp 56K Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

124.      

Nguyễn Thị Hoài,

Sinh viên lớp 56K1 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

125.      

Nguyễn Thị Mỹ Nga,

Sinh viên lớp 56K2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

126.      

Phạm Thị Thủy,

Sinh viên lớp 56K2 Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

127.      

Từ Đức Việt,

Học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên,

128.      

Đàn Minh Quang,

Học sinh lớp 12A4 Trường THPT Chuyên,

129.      

Nguyễn Huệ Thủy,

Học sinh lớp 12A6 Trường THPT Chuyên,

130.      

Võ Thị Cẩm Tú,

Học sinh lớp 12A8 Trường THPT Chuyên,

131.      

Cao Thị Ngọc Huyền,

Học sinh lớp 12A11 Trường THPT Chuyên,

132.      

Trần Thị Thu Thủy,

Học sinh lớp 12A13 Trường THPT Chuyên,

133.      

Nguyễn Thị Mỹ Linh,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

134.      

Nguyễn Lê Gia,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

135.      

Nguyễn Hữu Đường,

Cán bộ Phòng Hành chính Tổng hợp.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 04/6/2018 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và biểu quyết thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Khoa Lịch sử, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.     

Trần Lâm Oanh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên,

2.     

Lưu Thị Liên,

Sinh viên lớp 55A1 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

3.     

Nguyễn Thị Thùy Linh,

Sinh viên lớp 55A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

4.     

Lê Thị Sen,

Sinh viên lớp 55A2 Lý, Viện Sư phạm Tự nhiên,

5.     

Nguyễn Thị Thủy,

Sinh viên lớp 55A1 Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

6.     

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện Sư phạm Tự nhiên,

7.     

Bùi Thị Ngần,

Sinh viên lớp 55A2 Khoa Lịch sử,

8.     

Phan Thị Lành,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

9.     

Vi Thị Trang,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Lịch sử,

10.     

Vi Thị Bướm,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Lịch sử,

11.     

Trương Văn Lợi,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Lịch sử,

12.     

Đặng Thị Gấm,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Lịch sử,

13.     

Bùi Ngọc Nguyên,

Học viên cao học khóa 25 Khoa Lịch sử,

14.     

Bùi Vi Bản,

Sinh viên ngành 2 Khoa Kinh tế,

15.     

Vũ Thị Thùy,

Sinh viên lớp 55B1 Khoa Luật,

16.     

Dương Thị Thu Hiền,

Sinh viên lớp 55B2 Khoa Luật,

17.     

Trần Thị Hoàn,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

18.     

Hồ Thị Yến Nhi,

Sinh viên lớp 55B4 Khoa Luật,

19.     

Lê Hữu Thành Trung,

Cán bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

 

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá tình hình các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao các ban của Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các tổ chức đảng, đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để hội nghị được tổ chức đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2013 - 2018 của các khoa: Sư phạm Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý - Quản lý tài nguyên, Giáo dục chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn các khoa thực hiện tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2013 - 2018 theo đúng quy định; đồng thời xây dựng định hướng phát triển của ngành trong giai đoạn tiếp theo và đề xuất phương án tổ chức, nhân sự khi thành lập Viện Sư phạm Xã hội và Viện Khoa học xã hội và Nhân văn theo Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh. Hoàn thành trước ngày 15/6/2018.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và biểu quyết thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Giang, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng bộ phận Một cửa Phòng Hành chính Tổng hợp, giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư chi bộ cán bộ Khoa Xây dựng, vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2018

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6; tiếp tục thực hiện Công văn số 834-CV/BTGTU ngày 12/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc triển khai một số nội dung đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện giai đoạn 2 Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; chuẩn bị tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường tư vấn, quảng bá tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2018; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; triển khai các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; tổ chức thi kết thúc học kỳ II và tổng kết năm học 2017 - 2018; công tác kết thúc khóa đào tạo thứ 55, tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2018; các hoạt động tham gia Chương trình ETEP; công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở 1, cơ sở 2. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; rà soát, điều chỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018 phục vụ các bậc học, loại hình đào tạo; tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án FCB; hoàn thành kế hoạch tổ chức hội nghị "Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào"; triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa TAFE SA (South Australia) và Trường Đại học Vinh; tăng cường công tác an ninh trật tự và công tác tôn giáo. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 20-CT/DVTU ngày 30/1/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận năm 2018. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

  - Hội đồng Trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa