ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                    TP. Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

               Số 122-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 10 năm 2018

-----

 

Ngày 19/10/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tháng 10 năm 2018. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn và Khoa Luật kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. 

Lê Thị Hương,

Sinh viên lớp 56B ngành Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2. 

Bùi Thị Thu Huệ,

Sinh viên lớp 56B1 Khoa Luật,

3. 

Nguyễn Đặng Cẩm Nhung,

Sinh viên lớp 56B1 Khoa Luật,

4. 

Nguyễn Trung Hiếu,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Luật,

5. 

Nguyễn Minh Thành,

Sinh viên lớp 56B2 Khoa Luật,

6. 

Lê Văn Tý,

Sinh viên lớp 56B4 Khoa Luật,

7. 

Nguyễn Thị Hiền,

Sinh viên lớp 56B5 Khoa Luật,

8. 

Nguyễn Thị Huyền Trang,

Sinh viên lớp 56B9 Khoa Luật.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 26/10/2018 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn và các Chi ủy chi bộ: Khoa Giáo dục, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.     

Đào Thị Trang,

Sinh viên lớp 58K ngành Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh  - Môi trường,

2.     

Trần Thị Trà Giang,

Sinh viên lớp 56B ngành Quản lý Văn hóa, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.     

Mai Thùy Linh.

Học viên cao học khóa 25 Khoa Giáo dục,

4.     

Hoàng Thị Thơm,

Học viên cao học khóa 25 Khoa Giáo dục,

5.     

Nguyễn Trâm Anh,

Sinh viên lớp 58A1 Khoa Giáo dục,

6.     

Vi Thị Hồng Tiến,

Sinh viên lớp 58A1 Khoa Giáo dục,

7.     

Vi Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 58A2 Khoa Giáo dục,

8.     

Trần Thanh Huyền,

Cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Công văn số 517-CV/BCSĐ ngày 16/10/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt nội dung có Công văn số 1992-CV/BTCTU ngày 17/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị, cụ thể như sau:

          - Bổ nhiệm đồng chí Đinh Văn Liêm, Phó Trưởng bộ môn Luật Hành chính Nhà nước, Khoa Luật, giữ chức Phó Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2014 - 2019.

          - Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư chi bộ cán bộ, Trưởng bộ môn Văn học - Dịch tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, giữ chức Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

          - Điều động đồng chí Lê Quang Vượng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, đến làm việc tại Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường thực hiện quy trình bổ nhiệm 1 Phó Viện trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt tại Quyết định số 1551-QĐ/ĐU ngày 02/10/2017.

           5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc chỉ định bổ sung đồng chí Võ Mạnh Tín, đảng viên, sinh viên ngành Việt Nam học, chuyên ngành Du lịch, khóa 59, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ học viên, sinh viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020 và giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thông qua chủ trương để các viện, khoa, trường thực thuộc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt tại Quyết định số 1551-QĐ/ĐU ngày 02/10/2017; những đơn vị mới thành lập thì tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể hoàn thành việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tháng 11/2018. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt trong tháng 12/2018.

          7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và cho ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cán bộ của Phòng Khoa học và Hợp tác cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, cán bộ của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, đảm bảo tránh chồng chéo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2018

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2018); 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018); tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (lớp thứ 2 năm 2018); tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"; tuyên truyền cuộc thi sáng tác "Giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh" lần thứ 3 và tìm hiểu lịch sử 60 năm Trường Đại học Vinh (1959 - 2019); chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025; xây dựng Đề án Tự chủ Trường Đại học Vinh; tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2; hoàn chỉnh Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở I, cơ sở II; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng sinh viên tại cơ sở II. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo chỉ đạo chấm điểm, đề nghị phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2018; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018; triển khai các hoạt động của Dự án FCB; tăng cường công tác an ninh, trật tự và công tác tôn giáo; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình số 20-CT/DVTU ngày 30/1/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận năm 2018. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa