ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                    Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2019

                 Số 154-TB/ĐU

 

                                                                                     THÔNG BÁO

kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường tại phiên làm việc

với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường

về kế hoạch năm học 2019 - 2020

-----

 

 

Ngày 30/9/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội sinh viên Trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2018 - 2019; duyệt kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2019 - 2020. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Quản trị và Đầu tư; Ban Quản lý Cơ sở II; Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ 2020 và Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đoàn trường, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường báo cáo và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Đoàn trường, Hội sinh viên Trường trong năm học 2018 - 2019

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhất trí với báo cáo của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

- Công tác giáo dục đoàn viên, hội viên được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; các hình thức giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, các cuộc thi tìm hiểu được tổ chức có chất lượng.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở các cấp được quan tâm. Đoàn trường đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

- Công tác thanh niên, sinh viên tình nguyện đã được Đoàn - Hội các cấp tổ chức một cách chủ động và thiết thực. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tình nguyện giúp Nhà trường trong việc giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên Nhà trường được thực hiện tốt.

- Các phong trào thanh niên, sinh viên, các chương trình đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, hội viên đã được Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường triển khai rộng khắp, với nhiều mô hình mới, sáng tạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đánh giá cao các kết quả công tác của Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường đạt được trong năm học 2018 - 2019. Tổ chức Đoàn - Hội đã có nhiều hoạt động đổi mới, đi vào chiều sâu đáp ứng nhu cầu, thị hiếu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Nhà trường.

Tuy nhiên, trong năm học 2018 - 2019, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục là:

- Công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên có lúc chưa kịp thời; một số hoạt động chưa thực sự thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; vai trò của giảng viên trẻ, chi đoàn khối phòng, ban, trung tâm đối với hoạt động Đoàn chưa thực sự rõ nét.

- Ý thức tự học, tự nghiên cứu, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của học sinh, sinh viên chưa cao. Một bộ phận đoàn viên, hội viên chưa có tinh thần tình nguyện vì tập thể, cộng đồng, còn thơ ơ với các hoạt động chung.

- Các đoàn viện, liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội chưa có nhiều hình thức hỗ trợ đoàn viên, sinh viên trong rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao tính chủ động, sáng tạo khi tham gia các hoạt động tập thể.

2. Định hướng kế hoạch trong năm học 2019 - 2020 của Đoàn trường và Hội sinh viên Trường

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cơ bản đồng ý với kế hoạch hoạt động của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường trong năm học 2019 - 2020 và lưu ý các nội dung trọng tâm sau đây:

- Năm học 2019 - 2020 là năm học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019), diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, vì vậy, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cần quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và niềm tin sắt son với Đảng cho đoàn viên, thanh niên. Phát động đảng viên trẻ, đoàn viên, sinh viên tham gia hiến kế xây dựng tổ chức đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội đảng các cấp. Rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp, tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ đoàn chủ chốt, nguồn cán bộ trẻ để các đảng bộ bộ phận, các chi bộ và Đảng bộ Nhà trường chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên, thanh niên.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cần nghiên cứu các đề án, mô hình, cách thức triển khai các hoạt động với sự đổi mới, đột phá và đặc trưng cho tuổi trẻ Nhà trường, đặc biệt là trong việc xây dựng các phẩm chất, năng lực, kỹ năng, thái độ theo Chuẩn đầu ra của sinh viên, việc rèn luyện nếp sống văn hóa, phát triển văn hóa đọc và phong trào tự học của sinh viên. Chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên thực hiện tốt phương thức đào tạo theo nhóm ngành, chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO, phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh của các viện, khoa và Nhà trường.

- Tổ chức Đoàn, Hội cần tăng cường tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất về kiến thức và thích ứng nhanh với môi trường đại học, hỗ trợ sinh viên năm cuối trong việc chuẩn bị hành trang tốt nghiệp, tìm kiếm việc làm và lập thân, lập nghiệp. Phát triển các mô hình, hoạt động điểm để sinh viên giúp nhau trong học tập, rèn luyện, đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, khởi nghiệp, ngoại ngữ, tin học nhằm xây dựng cộng đồng học tập, rèn luyện, khởi nghiệp trong Trường Đại học Vinh. Chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc để đem lại nguồn kinh phí hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp tốt với các đơn vị trong toàn Trường để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên. Đẩy mạnh xây dựng lề lối, tác phong làm việc, ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nề nếp kỷ cương của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương đoàn viên, đảng viên sinh viên ưu tú, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường. Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp". Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn, infographic… đăng tải trên mạng Internet (facebook, zalo, youtube) về các hoạt động của Đoàn, Hội và Nhà trường.

- Xây dựng các giải pháp, hình thức tổ chức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, lớp, chất lượng hoạt động của đoàn viện, liên chi đoàn; quan tâm hỗ trợ hoạt động Đoàn, Đội của Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm. Phát huy vai trò và tăng cường hoạt động của các chi đoàn cán bộ, đoàn viên là cán bộ trẻ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động khác của Đoàn. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Đảng. Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị mới cho đoàn viên (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng viên từ đoàn viên ưu tú", tăng cường bồi dưỡng đoàn viên, sinh viên sau khi kết nạp Đảng.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Đoàn trường, Hội sinh viên Trường

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường trong báo cáo tại phiên làm việc. Giao Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường, xác định rõ hoạt động nào Đoàn trường, Hội Sinh viên chủ trì, chịu trách nhiệm chính; hoạt động nào phối hợp với các đơn vị có liên quan để trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt. Các hoạt động phải đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp giữa Đoàn và Hội.

- Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị trực thuộc Trường quan tâm, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020, góp phần cùng toàn Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, thực hiện tốt sứ mạng là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học; thực hiện tốt vai trò thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN và thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế.

Trên đây là ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo đến các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường biết để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                          

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh đoàn Nghệ An,

- Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An,

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường,

- Các ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

  Đinh Xuân Khoa