ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH       

                               *                                                  Nghệ An, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

chuyển sinh hoạt Đảng vào Trường cho sinh viên khoá 60

 

          Bước 1:

Sinh viên khóa 60 mang Hồ sơ đảng viên (có niêm phong) đến Văn phòng Đảng - Đoàn thể tại tầng 2 Nhà điều hành để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Hồ sơ đảng viên của sinh viên sẽ do Văn phòng Đảng - Đoàn thể lưu giữ. Tại buổi đón tiếp nếu sinh viên chưa làm kịp thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ở địa phương hoặc trường trung học phổ thông thì có thể đến chuyển sinh hoạt tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể sau cũng được, muộn nhất là sau 30 ngày kể từ ngày nhập học.

Bước 2:

Sau khi Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhận được Hồ sơ đảng viên của sinh viên sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, ký nhận vào Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, đóng dấu xong thì sinh viên mang Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng này về Viện/Khoa gặp đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận và đồng chí Bí thư chi bộ học viên, sinh viên để ký Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (Lưu ý: đối với các khoa sau đây thì chỉ gặp đồng chí Bí thư chi bộ: Khoa Giáo dục, Khoa Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh). Sinh viên yêu cầu đồng chí Bí thư chi bộ ghi đầy đủ họ và tên, số điện thoại của mình vào Sổ ghi danh sách đảng viên và Sổ giới thiệu sinh hoạt Đảng để Chi bộ nắm thông tin của mình. Đồng thời sinh viên xin số điện thoại di động của Bí thư chi bộ để liên hệ nắm tình hình hoạt động và lịch sinh hoạt của chi bộ.

          Bước 3:

Sinh viên mang Giấy giới thiệu đã có chữ ký của đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận và đồng chí Bí thư chi bộ đến nộp lại cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể để lưu vào Hồ sơ đảng viên.

Một số lưu ý:

          1. Sinh viên phải tham gia họp chi bộ đầy đủ (định kỳ mỗi tháng tổ chức 1 phiên họp). Thời gian, địa điểm, nội dung họp do đồng chí Bí thư chi bộ báo qua điện thoại hoặc thông báo ở bảng tin, website của các viện/khoa. Nếu nghỉ 3 buổi họp chi bộ liên tiếp sẽ bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên.

2. Nếu sinh viên đang là đảng viên dự bị thì phải tham gia học lớp đảng viên mới do Đảng ủy Trường tổ chức dự kiến vào khoảng tháng 7/2020. Khi gần hết 1 năm dự bị thì sinh viên lên Văn phòng Đảng - Đoàn thể để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển Đảng chính thức.

          3. Nếu sinh viên là đảng viên chính thức nhưng chưa có thẻ đảng viên thì nộp 1 ảnh 3x4 (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, ngày vào Đảng vào mặt sau của ảnh) cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể, để sau này nếu đủ điều kiện sẽ được xét phát thẻ đảng viên.

4. Khi hoàn thành khóa học, tốt nghiệp ra Trường, sinh viên trực tiếp đến rút hồ sơ đảng viên tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

          5. Quá trình học tập, công tác và sinh hoạt Đảng, nếu có vấn đề gì chưa rõ thì sinh viên đến trực tiếp tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể hoặc gọi điện đ/c Nguyễn Quang Tuấn (số điện thoại 0915.099255) hoặc đ/c Đào Việt Hồng (số điện thoại 0914.372508) hoặc liên hệ qua hoặc email: tuandhv@gmail.com; viethongdhv@gmail.com để phản ánh, kiến nghị và giải quyết.