ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  

                            *                                         Nghệ An, ngày 01 tháng 06 năm 2020

                Số 608-CV/ĐU

Phân công chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường

         lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Kính gửi:

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

thuộc và trực thuộc Trường

 

Để chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên trù bị vào chiều ngày 02/06 và phiên chính thức cả ngày 03/06/2020), Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phân công và giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ

- Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội bằng các việc làm cụ thể, thiết thực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn.

- Tiếp tục tổ chức thảo luận, góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

- Tổ chức họp Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII để quán triệt nội dung Thông tri triệu tập Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; các vấn đề có liên quan đến Đại hội; chuẩn bị tốt tham luận, ý kiến phát biểu tại Đại hội. Mỗi tham luận trình bày tại Đại hội không quá 10 phút. Các tham luận phải gửi bản hard copy và file trình chiếu (nếu có) về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể và hộp thư điện tử: tuandhv@gmail.com) trước khi trình bày tại Đại hội.

- Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người học trước, trong và sau Đại hội.

2. Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính in ấn tài liệu, phù hiệu; chuẩn bị văn phòng phẩm, quà tặng, chế độ cho đại biểu; lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội trình Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt.

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các hoạt động trước, trong và sau Đại hội cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu.

- Gửi Thông tri triệu tập và giấy mời đại biểu tham dự Đại hội; mời phóng viên các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về Đại hội. Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp tổ chức đón tiếp đại biểu Đại hội.

- Tiếp nhận và tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường giải quyết các vấn đề liên quan trước, trong và sau Đại hội.

3. Phòng Hành chính Tổng hợp

- In ấn, treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phòng Kế hoạch - Tài chính in ấn tài liệu, phù hiệu; chuẩn bị văn phòng phẩm, quà tặng, chế độ cho đại biểu; dự trù kinh phí tổ chức Đại hội trình Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt.

- Trang trí khánh tiết Hội trường A và các phòng họp phục vụ Đại hội.

- Liên hệ với các cơ quan báo chí để tuyên truyền những kết quả hoạt động của Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể tổ chức đón tiếp đại biểu Đại hội. Phục vụ nước uống, đồ ăn nhẹ cho đại biểu tham dự Đại hội.

- Chuẩn bị chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại cho đại biểu khách mời.

- Cử cán bộ trực phô tô tài liệu phục vụ Đại hội; đóng dấu giấy đi đường cho các đại biểu ngoài Trường.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể và Phòng Hành chính Tổng hợp lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội.

- Cấp kinh phí tổ chức Đại hội, các hoạt động liên quan, chế độ cho đại biểu sau khi đã được Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt.

5. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A và các phòng họp phục vụ Đại hội. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Chỉ đạo Công ty dịch vụ làm công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường trước, trong và sau Đại hội.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất theo yêu cầu của Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đơn vị, đoàn thể để tổ chức các hoạt động của Đại hội.

6. Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Đề xuất các đơn vị có liên quan bố trí văn phòng phẩm, máy tính, máy scan, máy in, usb, phục vụ Ban Kiểm phiếu các cuộc bầu cử tại Đại hội.

- Cử cán bộ trực để xử lý kỹ thuật máy tính, máy scan, máy in phục vụ công tác bầu cử tại Đại hội.

7. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Gửi công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh, công an các phường: Bến Thủy, Trường Thi cử cán bộ tham gia công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội.

- Chỉ đạo lực lượng vệ sĩ, nhân viên nhà xe phân luồng giao thông, bố trí chỗ đậu xe đại biểu về dự đại hội đảm bảo an toàn.

4. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Chuẩn bị phòng họp tầng 1 Nhà truyền thống để Ban Tổ chức Đại hội và Ban Kiểm phiếu làm việc.

8. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền những kết quả hoạt động của Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; các tiết mục văn nghệ xen kẽ.

9. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể chuẩn bị nội dung Báo cáo Đề án nhân sự; hồ sơ nhân sự, mẫu phiếu và biên bản kiểm phiếu phục vụ các cuộc bầu cử tại Đại hội và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII phiên thứ nhất.

10. Các đoàn thể cấp Trường

- Phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội.

- Ban Thường vụ Đoàn trường chuẩn bị bài phát biểu đại diện cho các đoàn thể quần chúng chào mừng Đại hội. Phối hợp Văn phòng Đảng - Đoàn thể làm các slide và tổ chức trình chiếu các nội dung phục vụ đại hội.

- Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường xây dựng Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội; các tiết mục văn nghệ xen kẽ.

- Ban Thường vụ Đoàn trường chuẩn bị lễ tân phục vụ Đại hội.

11. Trạm Y tế

Chuẩn bị đủ cơ số thuốc sơ cứu và bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho đại biểu tham dự Đại hội.

Nhận được Công văn này, đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

  BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa