ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                        TP. Vinh, ngày 04 tháng 1 năm 2017

                Số 56-TB/ĐU

THÔNG BÁO

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 12 năm 2016

 

Ngày 04 tháng 1 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong tháng 12 năm 2016.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp đảng viên

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Sinh học, Lịch sử, Luật, Kinh tế, Xây dựng, Giáo dục chính trị và các chi ủy chi bộ: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, Phòng Kế hoạch - Tài chính kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.     

Trần Thị Lan Nhi,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Sinh học,

2.     

Nguyễn Thị Thu Thảo,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Sinh học,

3.     

Nguyễn Thị Vinh,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Sinh học,

4.     

Dương Thị Hồng Công,

Sinh viên lớp 54A2 khoa Sinh học,

5.     

Lê Đức Thái,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Sinh học,

6.     

Vương Thị Ngọc Loan,

Sinh viên lớp 55A2 khoa Sinh học,

7.     

Nguyễn Thị Trinh,

Sinh viên lớp 54B khoa Lịch sử,

8.     

Mai Thị Quý,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Lịch sử,

9.     

Từ Phương Linh,

Sinh viên lớp 54B1 khoa Luật,

10.     

Thái Đình Đạo,

Sinh viên lớp 54B2 khoa Luật,

11.     

Cao Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 54B3 khoa Luật,

12.     

Tạ Thị Thúy,

Sinh viên lớp 54B5 khoa Luật,

13.     

Nguyễn Thị Hồng,

Sinh viên lớp 54B7 khoa Luật,

14.     

Ngô Văn Tùng,

Sinh viên lớp 55B6 khoa Luật,

15.     

Nguyễn Thị Phương Liên,

Sinh viên lớp 55B7 khoa Luật,

16.     

Lê Thị Phương,

Sinh viên lớp 55B7 khoa Luật,

17.     

Nguyễn Thanh Huyền,

Cán bộ khoa Kinh tế,

18.     

Phan Thị Nhật Linh,

Cán bộ khoa Kinh tế,

19.     

Lê Vũ Sao Mai,

Cán bộ khoa Kinh tế,

20.     

Nguyễn Thị Bích Thủy,

Cán bộ khoa Kinh tế,

21.     

Võ Trọng Cường,

Cán bộ khoa Xây dựng,

22.     

Lê Thị Trang,

Sinh viên lớp 54A khoa Giáo dục chính trị,

23.     

Cao Thị Hương,

Sinh viên lớp 54B khoa Giáo dục chính trị,

24.     

Nguyễn Thị Tuyên,

Sinh viên lớp 53K1 khoa Công nghệ Thông tin,

25.     

Tô Thị Thu Hoài,

Sinh viên lớp 54A khoa Công nghệ Thông tin,

26.     

Bùi Vi Bản,

Sinh viên lớp 54K2 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

27.     

Võ Thị Thu,

Sinh viên lớp 54K2 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

28.     

Nguyễn Thị Thu,

Sinh viên lớp 54K5 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

29.     

Trương Ánh Tuyết,

Sinh viên lớp 54K8 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

30.     

Nguyễn Thị Kiều Mai,

Sinh viên lớp 54K9 khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

31.     

Đinh Thế Phú,

Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước khi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Sư phạm Toán học, Sinh học, Luật, Xây dựng và các chi ủy chi bộ: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

         

1.         

Phan Văn Tuấn,

Sinh viên lớp 54B khoa Sư phạm Toán học,

2.         

Lê Thị Thúy Hà,

Cán bộ khoa Sinh học,

3.         

Lê Thị Phương,

Sinh viên lớp 56B2 Luật,

4.         

Nguyễn Xuân Cường,

Sinh viên lớp 56B4 Luật,

5.         

Ngô Thị Hoa,

Sinh viên lớp 56B4 Luật,

6.         

Phạm Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 56B5 Luật,

7.         

Nguyễn Thị Lan Anh,

Sinh viên lớp 56B6 Luật,

8.         

Trần Huy Hoàng,

Sinh viên lớp 56B7 Luật,

9.         

Phan Thị Xuân,

Sinh viên lớp 56B8 Luật,

10.     

Bùi Quang Tiệp,

Sinh viên lớp 53K3 khoa Xây dựng,

11.     

Nguyễn Tiến Dũng,

Cán bộ khoa Giáo dục,

12.     

Phan Ngọc Anh,

Sinh viên lớp 53K2 khoa Công nghệ Thông tin,

13.     

Trần Thái Hưng,

Sinh viên lớp 53K2 khoa Công nghệ Thông tin,

14.     

Võ Thị Thu Hà,

Cán bộ khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên,

15.     

Phan Thanh Tưởng,

Sinh viên lớp 56K1 khoa Điện tử Viễn thông,

16.     

Nguyễn Thị Kim Anh,

Cán bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên,

17.     

Đoàn Thị Thanh,

Cán bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên,

18.     

Đoàn Thị Hạnh,

Cán bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên,

19.     

Lê Việt Hương,

Cán bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên,

20.     

Hoàng Thị Liên,

Cán bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên,

21.     

Phan Thị Phương Thảo,

Cán bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên,

22.     

Nguyễn Nữ Ngọc Trâm,

Cán bộ Trường Thực hành Sư phạm,

23.     

Lê Thị Vân Anh,

Cán bộ TT Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

3. Xét đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên:

- Đồng chí Ngô Sỹ Tùng, đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ Thanh tra giáo dục - Đảm bảo chất lượng.

- Đồng chí Phạm Ngọc Tân, đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình kiện toàn bộ môn và bổ nhiệm Trưởng bộ môn Khoa Vật lý và Công nghệ, cụ thể như sau:

- Sáp nhập bộ môn Vật lý đại cương với Bộ môn Quang học - Quang phổ thành bộ môn Vật lý;

- Bổ nhiệm TS. Bùi Đình Thuận, nguyên Trưởng Bộ môn Quang học - Quang phổ, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Vật lý nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Bổ nhiệm TS. Trịnh Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng bộ môn Vật lý đại cương, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ, kiêm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Điều khiển tự động nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Bổ nhiệm ThS. Lê Văn Chương giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Điều khiển tự động nhiệm kỳ 2013 - 2018.

          2. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Giải tích Khoa Sư phạm Toán học nhiệm kỳ 2012 - 2017. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo Khoa Sư phạm Toán học thực hiện theo đúng quy định.

          3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Quản lý đất đai thuộc Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2018. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên thực hiện theo đúng quy định.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Nuôi trồng thủy sản Mặn và Phát triển Nông thôn Khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2012 - 2017.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và chuẩn y kết quả kiện toàn cấp ủy của Chi bộ học viên, sinh viên khoa Sư phạm Toán học nhiệm kỳ 2015 - 2018, cụ thể như sau:

          - Chỉ định đồng chí Bùi Hải Vân tham gia Ban Chấp hành chi bộ học viên, sinh viên Khoa Sư phạm Toán học nhiệm kỳ 2015 - 2018 và giữ chức Phó Bí thư.

          - Chỉ định đồng chí Hoàng Yến Nhi tham gia Ban Chấp hành chi bộ học viên, sinh viên Khoa Sư phạm Toán học nhiệm kỳ 2015 - 2018 và giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và chuẩn y kết quả chỉ định đồng chí Võ Khánh Huyền tham gia Ban Chấp hành Chi bộ học viên, sinh viên Khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2015 - 2018 và giữ chức Phó Bí thư.

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, THANH TRA GIÁO DỤC

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung chính như sau: đánh giá kết quả tuyển sinh các bậc học, hệ đào tạo năm 2016; đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO; thảo luận và thống nhất về chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao trực thuộc Trường; đánh giá tiến độ triển khai đánh giá chất lượng trường đại học giai đoạn 2011 - 2015...

V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: nghe báo cáo về kết quả thu, chi tài chính năm 2016; thống nhất về chủ trương chi tăng thêm cho cán bộ cuối năm 2016; định hướng xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2017; cho ý kiến về công tác kê khai và thanh toán thừa giờ năm học 2015 - 2016; thảo luận và thống nhất về việc triển khai một số dịch vụ phục vụ người học; đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản; cho ý kiến về thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn Trường, Đại hội Đoàn trường và Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường trong năm 2017...

VI. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

- Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 29/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về học tập chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 05/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

- Công văn số 1901-CV/BTCTW ngày 05/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn thực hiện Thông báo Kết luận số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên.

- Kết luận số 14-KL/TU ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả 12 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/2/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

- Thông tri số 04-TT/TU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Kết luận số 15-KL/TU ngày 13/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; ngân sách nhà nước năm 2016, định hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 13/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2020.

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017.

- Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Công văn số 1972-CV/BTCTW ngày 19/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng.

- Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Công văn số 230-CV/BTGTU ngày 22/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

- Báo cáo số 85-BC/BTCTU ngày 27/12/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo số 94-BC/BTGTU ngày 30/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tháng 12/2016.

VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1 NĂM 2017

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2017); kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2017); tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Tổ chức Hội nghị quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); công tác chuẩn bị tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường, xây dựng và phê duyệt Đề án tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2017, xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2017. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO; thi kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch; mở thêm một số ngành đào tạo trình độ đại học, chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, hệ đào tạo trung học phổ thông chất lượng cao; triển khai chương trình tư vấn tuyển sinh các bậc học và loại hình đào tạo năm 2017; xây dựng đề án và chương trình đào tạo văn bằng 2 trong và ngoài Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi và ban hành chương trình đào tạo cao học thạc sĩ của tất cả các chuyên ngành đào tạo; trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án xét tuyển đào tạo thạc sĩ và Đề án thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và khảo thí; trình Sở Y tế Nghệ An phê duyệt Đề án thành lập Phòng khám bệnh đa khoa; hoàn thành thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên đợt 03/2/2017; triển khai thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức của Nhà trường; triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường đại học giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện kiểm tra tổng thể và hoàn thiện hướng dẫn ra đề thi online theo hướng đánh giá năng lực; thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018. Phân công đồng chí Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đoàn trường, Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

6. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Công đoàn Trường. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

7. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ;

   - Các đơn vị, các đoàn thể;

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa