Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường ở Việt Nam và trên thế giới. Ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành Công văn số 12-CV/ĐU yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng, trong đó cần lưu ý:

- Chủ động, bình tĩnh ứng phó mọi tình huống, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không được gây hoang mang, mất ổn định.

- Tuyên truyền để cán bộ, viên chức và người học đeo khẩu trang tại nơi đông người và thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

- Khuyến khích giảng dạy, họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến. Đối với những hội nghị cần thiết tổ chức trực tiếp phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan y tế.

- Yêu cầu cán bộ, viên chức và người học từ các vùng có dịch trên cả nước về Trường trong khoảng thời gian từ ngày 08/07/2020 đến nay phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc và vận động cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Hạn chế tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm, du lịch ngoại tỉnh và nước ngoài.

2. Bí thư đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình. Chỉ đạo công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và người học để nâng cao trách nhiệm tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch, xây dựng các phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn.

4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Ban Dân vận Đảng ủy Trường và đoàn thể các cấp có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người học để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Đấu tranh và đề nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân phát tán các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cán bộ, đảng viên và người học.

5. Ban Biên tập website Trường, Bộ phận Truyền thông của Nhà trường tăng cường tuyên truyền, đưa tin về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để cán bộ, đảng viên và người học chủ động phòng, chống dịch mà không tạo ra sự hoang mang trong dư luận Nhà trường và xã hội. Phát huy tối đa các subsite, các trang mạng xã hội… để tuyên truyền về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống.