ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                              *                                    Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2020

                 Số 01-CV/ĐU

    V.v. lịch học lớp đối tượng kết nạp Đảng

 

 

              Kính gửi:  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đoàn thể

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng là cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường.

Thời gian: 5 ngày, bắt đầu từ sáng thứ Bảy, ngày 20/06/2020.

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Trình tự lễ khai mạc:

+ Nếu thời tiết không mưa thì 07h sáng thứ Bảy, ngày 20/06/2020, các học viên có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để làm lễ dâng hoa. Yêu cầu các học viên đeo phù hiệu và mặc trang phục theo quy định (nam: quần sẫm, áo sơ mi, thắt cà vạt; nữ: áo dài).

+ Nếu thời tiết có mưa thì 07h30 sáng thứ Bảy, ngày 20/06/2020, các học viên tập trung tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh để dự lễ khai mạc và học bài thứ nhất.

 

LỊCH LÊN LỚP CỤ THỂ NHƯ SAU

 

TT

Giờ học

Ngày học

Bài giảng, giảng viên

1.      

07h40-11h00

Thứ Bảy

20/06/2020

Bài giảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Giảng viên: TS. Vũ Thị Phương Lê

2.      

19h30-22h00

Thứ Bảy

20/06/2020

Bài giảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giảng viên: ThS. Hoàng Thị Nga

3.      

07h30-11h00

Chủ nhật

21/06/2020

Bài giảng: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Trung

4.      

14h00-17h00

Chủ nhật

21/06/2020

Bài giảng: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: TS. Thiều Đình Phong

5.      

19h30-21h45

Chủ nhật

21/06/2020

Bài giảng: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên: ThS. Nguyễn Hồng Soa

6.      

21h45-22h00

Chủ nhật

21/06/2020

Hướng dẫn làm bài thu hoạch

7.      

Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 24/06/2020: xêmina, thảo luận, làm bài thu hoạch

 

Nhận được công văn này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể thông báo cho các quần chúng đã được duyệt tham dự lớp học đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An,                                          BÍ THƯ

  - Như kính gửi,

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.                                 

 

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Ngọc Hiền