Đại hội có sự tham gia của 275 đại biểu chính thức là đoàn viên của Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố; các đại học quốc gia, đại học vùng; các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam trên toàn quốc, cùng tham dự có hơn 200 đại biểu mời là đại diện lãnh đạo sở giáo dục các tỉnh, thành phố và Ban giám hiệu các Trường đại học, cao đẳng…

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên ngành Giáo dục toàn quốc. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2013-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổng hợp góp ý vào Dự thảo báo cáo Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Trước thềm Đại hội, chia sẻ về công tác phối hợp truyền thông, TS Vũ Minh Đức cho biết năm 2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã cùng cơ quan báo chí và truyền thông tiếp tục phối hợp đạt được kết quả tốt. Các phóng viên đã chủ động chia sẻ, nhanh chóng nắm bắt và kịp thời đưa tin về các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các sự việc xảy ra trong ngành để kịp thời có tiếng nói, giúp Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện được chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành. Nhiều bài báo đã tuyên truyền kịp thời tấm gương cá nhân và tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào dạy - học, tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và ngành Giáo dục.

Trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí được tổ chức chiều 4/4, Tiến sĩ Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn giáo Việt Nam chia sẻ với báo chí 5 nhiệm vụ trụ cột sẽ được Công đoàn giáo dục Việt Nam thực hiện trong thời gian tới.

Tiến sĩ Vũ Minh Đức nêu rõ, việc đầu tiên là thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ nhà giáo, người lao động, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo. Cách làm sẽ chú trọng hơn đến việc làm thế nào để các nhà giáo tự bảo vệ được mình; có kỹ năng đảm bảo việc làm lâu dài, nâng cao năng lực nghề nghiệp…; chuẩn bị cho người lao động khi đối mặt với việc tinh giản biên chế…

Các trụ cột tiếp theo là thực hành dân chủ trong trường học; phát huy vai trò công đoàn trong môi trường tự chủ; tham gia nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo./.

                                                                                                                                                                                                         Tuấn Đạt