Kính thưa đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, Đảng bộ Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI trong không khí Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Rất vinh dự và tự hào bở đây là Đảng bộ đầu tiên trong số 29 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý của Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Qua theo dõi tình hình chung và qua các báo cáo trình bày tại Đại hội, chúng ta vui mừng khẳng định rằng Trường Đại học Vinh luôn giữ vị trí trung tâm và là đầu tàu cho khối các trường đại học, cao đẳng trên quê hương Bác Hồ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Là đơn vị Trung ương đóng ở địa phương, kể từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu để khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà. Từ một trường đại học sư phạm có uy tín, Nhà trường đã mở rộng theo hướng đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với 50 ngành đào tạo đại học, 31 ngành đào tạo thạc sĩ, 15 ngành đào tạo tiến sĩ. Chất lượng các ngành đào tạo sư phạm cơ bản được giữ vững. Trường cũng đã làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo ở các địa phương. Nhiều ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trường đã hoàn thành chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở tất cả các ngành học, bậc học, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Có nhiều đề tài, dự án, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An. Nhà trường cũng đã mở rộng hợp tác quốc tế đối với nhiều trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Diện mạo về cơ sở vật chất, khuôn viên của Nhà trường ngày càng khang trang hơn, môi trường giáo dục tốt hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên ngày càng được nâng cao.

Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, kết quả rõ nét. Tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường là tập thể đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao. Đây là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển của Nhà trường trong thời gian qua. Ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, Nhà trường đã thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tích cực chỉ đạo việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Nhiều hoạt động để lại dấu ấn sâu sắc. Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phát triển đoàn viên, hội viên, củng cố xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường nhiều năm liên tục được cấp trên trực tiếp công nhận và tặng bằng khen đơn vị xuất sắc.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ, cả nước nói chung. Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2); được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã tặng Bằng khen đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục cho Nhà trường. Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên Nhà trường về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Khẳng định những kết quả đã đạt được trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu to lớn của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường mà tiêu biểu là sự tiên phong của đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường.

Tuy nhiên, chúng ta cần mạnh dạn nhận thấy rằng: Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số ngành đào tạo ngoài ngành sư phạm chưa khẳng định được thương hiệu mạnh. Hiệu quả ứng dụng thực tiễn của các đề tài nghiên cứu khoa học chưa cao, chưa gắn kết với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong khu vực. Tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng cơ sở vật chất của Trường còn chậm.

Tôi đề nghị Đại hội cần dành thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá sâu về những hạn chế nêu trên, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất, quyết tâm đưa Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và trường đại học trọng điểm quốc gia, phát triển toàn diện và vững chắc trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Trường được nêu trong Báo cáo chính trị. Sau đây tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí cùng thảo luận.

Thứ nhất, tập trung đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, không ngừng cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự tu dưỡng rèn luyện của người học; gắn học với hành, gắn học kiến thức với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức, lối sống. Chú trọng nâng cao thương hiệu đào tạo ngành sư phạm và các ngành mới mở để phát huy tốt vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của cả nước.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng, có thể ứng dụng, giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương và khu vực. Gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động của Nhà trường với đơn vị sử dụng nguồn nhân lực và thực tế đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế. Chủ động tiếp cận, thu hút được chuyên gia, giảng viên, sinh viên giỏi về công tác và học tập tại Trường. Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án mở rộng Trường, đảm bảo nơi học tập, ăn, ở cho học sinh, sinh viên.

Thứ tư, chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Tăng cường sự lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong Nhà trường. Chủ động đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Thứ năm, nhiệm vụ theo chốt, có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng Đảng bộ Nhà trường là hạt nhân lãnh đạo, lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Nhà trường, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, tránh sinh hoạt hình thức; phải xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy chặt chẽ theo đúng nguyên tắc của Đảng. Có giải pháp tích cực để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn giỏi, trung thành, tận tụy, có lề lối làm việc khoa học, dân chủ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo có sứ chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác khoa học trưởng thành trong công tác. Cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ tới là rất lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải có đầy đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Vì vậy, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, lãnh đạo Trường Đại học Vinh phát triển đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời Đại hội cũng xem xét, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.  

Thưa các đồng chí!

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ Trường Đại học Vinh về mọi mặt. Cũng tại diễn đàn quan trọng này, cho phép tôi thay mặt các đồng chí Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lao động và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ và học sinh, sinh viên, học viên cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả từ các bộ, ban, ngành Trung ương, chính quyền địa phương, Trường Đại học Vinh chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia có một số ngành đạt chuẩn quốc tế, đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

Cuối cùng, xin gửi tới các các quý vị đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.