GS.TS. Đinh Xuân Khoa,

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

        Với tinh thần khách quan, trung thực, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2015 - 2020.

        Đại hội đã thảo luận và bổ sung báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị, đề án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, thể hiện trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của toàn Đảng bộ đối với sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

        Đại hội đã lựa chọn và bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất và sức chiến đấu của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa, liên tục và đổi mới công tác cán bộ, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đại hội ghi nhận sự đóng góp tích cực và trách nhiệm cao của các đồng chí đã tham gia các cấp ủy khóa trước, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXX vào những thành tích, kết quả của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Mong rằng, trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh  nghiệm của mình cho sự phát triển của Nhà trường.

Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết (cùng với 1 đại biểu đương nhiên), thay mặt cho hơn 850 đảng viên của Đảng bộ Trường dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp làm việc với Đảng ủy, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác ở Trường đã góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường hoạch định chiến lược phát triển Nhà trường, bổ sung, hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội. Tại Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các bài phát biểu quan trọng. Đây là những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy và Bộ Giáo dục và Đào tạo với Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mong rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội cũng chân thành cảm ơn các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng ủy Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy Trường; các đồng chí đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự và góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường đã đóng góp vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thành công của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Nhà trường. Để Nghị quyết của Đại hội trở thành hiện thực, vấn đề có tính quyết định là tổ chức thực hiện. Đại hội yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần cùng tập thể Đảng bộ Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt nguồn lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, đưa Trường Đại học Vinh phát triển lên một tầm cao mới, xứng danh là "Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô viết", đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ lớn của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.

Với niềm phấn khởi và tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ Nhà trường trong giai đoạn mới, Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!